Hồ Sơ Thi Liên Thông Đại Học

THÍ SINH CLICK VÀO LOGO CÁC TRƯỜNG ĐỂ ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN NGAY! NHẬN NGAY GIẤY BÁO TẬP TRUNG

CLICK VÀO HÌNH ĐỂ ĐĂNG KÝ NGAY!

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

Trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân
CLICK VÀO HÌNH ĐỂ ĐĂNG KÝ NGAY!

NGÀNH ĐÀO TẠO:
- KẾ TOÁN
- QUẢN TRỊ KINH DOANH
- TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
- LUẬT KINH TẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI

Trường Đại học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội
CLICK VÀO HÌNH ĐỂ ĐĂNG KÝ NGAY!

NGÀNH ĐÀO TẠO:

- KẾ TOÁN
- QUẢN TRỊ KINH DOANH
- TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
- CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
- ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
- CƠ - ĐIỆN TỬ
- LUẬT KINH TẾ
- QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
- XÂY DỰNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

http://g.vatgia.vn/gallery_img/19/lnh1432086328.jpg
CLICK VÀO HÌNH ĐỂ ĐĂNG KÝ NGAY!

NGÀNH ĐÀO TẠO:
- KẾ TOÁN
- QUẢN TRỊ KINH DOANH
- TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
- CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
- ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG
- ĐIỆN CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG
- KỸ THUẬT NHIỆT
- CƠ KHÍ - CHẾ TẠO MÁY - Ô TÔ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

Trường Đại học Thương Mại
CLICK VÀO HÌNH ĐỂ ĐĂNG KÝ NGAY!

NGÀNH ĐÀO TẠO:

- KẾ TOÁN
- QUẢN TRỊ KINH DOANH
- TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ

CLICK VÀO HÌNH ĐỂ ĐĂNG KÝ NGAY!

NGÀNH ĐÀO TẠO:

- DƯỢC HỌC ( DƯỢC SĨ ĐẠI HỌC )
- Y ĐIỀU DƯỠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
CLICK VÀO HÌNH ĐỂ ĐĂNG KÝ NGAY!

NGÀNH ĐÀO TẠO:

- QUẢN TRỊ KINH DOANH
- CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
- ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG
- ĐIỆN CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG
- HỆ THỐNG ĐIỆN
- TỰ ĐỘNG HÓA
- CƠ KHÍ - CHẾ TẠO MÁY
- KỸ THUẬT Y SINH