Xét Tuyển Đại Học ( Hình Thức Xét Tuyển Học Bạ )

Đại học Thành Đông
NGÀNH ĐÀO TẠO:

- KẾ TOÁN
- TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
- QUẢN TRỊ KINH DOANH
- CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
- XÂY DỰNG
- QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
- LUẬT KINH TẾ
- Y ĐIỀU DƯỠNG

Đăng Ký Trực Tuyến
CLICK VÀO HÌNH ĐỂ ĐĂNG KÝ NGAY!

http://img.hayhaynhat.com/wp-content/uploads/2013/05/diem-thi-dai-hoc-nam-2013-dh-cong-nghe-thong-tin-va-truyen-thong-2014-2015.jpg

NGÀNH ĐÀO TẠO:
- CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
- ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG
- ĐIỆN CÔNG NGHIỆP
- HỆ THỐNG ĐIỆN
- CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG - TỰ ĐỘNG HÓA

CLICK VÀO HÌNH ĐỂ ĐĂNG KÝ NGAY!
http://hdiu.nou.edu.vn/wp-content/uploads/2016/01/NOU-EDUCATION-GROUP-DONG-DO.png

NGÀNH ĐÀO TẠO:

- KẾ TOÁN
- QUẢN TRỊ KINH DOANH
- TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
- CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
- ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG
- XÂY DỰNG
- KIẾN TRÚC
- CNKT MÔI TRƯỜNG
- DU LỊCH
- QUAN HỆ QUỐC TẾ
- NGÔN NGỮ ANH


http://helienthong.edu.vn
CLICK VÀO HÌNH ĐỂ ĐĂNG KÝ NGAY!