Liên thông Cao Đẳng Nghề lên Đại học ngành Kế Toán

đăng 02:42, 7 thg 3, 2014 bởi Son Le   [ đã cập nhật 01:31, 25 thg 3, 2016 ]
THÔNG TIN TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC NĂM 2016
LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG NGHỀ LÊN ĐẠI HỌC NGÀNH KẾ TOÁN
( HỌC BUỔI TỐI HOẶC CÁC NGÀY CUỐI TUẦN )

1/ NGÀNH TUYỂN SINH:
KẾ TOÁN

2/ ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH: ĐÃ & SẮP TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ...THÍ SINH TRÁI NGÀNH HOÀN TOÀN PHẢI ĐĂNG KÝ HỌC CHUYỂN ĐỔI NGÀNH VỚI PHÒNG TUYỂN SINH CỦA CƠ SỞ

3/ THỜI GIAN TUYỂN SINH: TUYỂN SINH NHIỀU ĐỢT THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

4/ THỜI GIAN HỌC: 18 THÁNG

5/ BẰNG CẤP: KẾT THÚC KHÓA HỌC ĐƯỢC CẤP BẰNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

LIÊN THÔNG NGÀNH KẾ TOÁN LÀ GÌ?

Kế toán là một nghề đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực quản lý kinh tế. Từ quản lý ở phạm vi nhỏ (ở từng đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp) cho tới quản lý ở phạm vi lớn hơn (toàn bộ nền kinh tế quốc dân) đều cần đến kế toán.

Khi nào đạt được thành công trong quản lý kinh tế nhờ biết vận dụng những con số tưởng chừng rất khô khan nhưng nhiều ý nghĩa mà kế toán cung cấp, ta mới thấy được vai trò lớn lao đó.

Không ai biết chính xác tên gọi “kế toán” có từ bao giờ. Nhưng bạn có thể hiểu:

* Chữ “kế” ở đây có nghĩa là việc liệt kê, ghi chép những của cải, tài sản, hoạt động của đơn vị, tổ chức.

* Còn chữ “toán” có nghĩa tính toán, tức là tính ra các kết quả lao động mà con người đã đạt được.

Vậy kế toán có thể được hiểu một cách đơn giản là:

Đại học Kế toán là công việc ghi chép, thu nhận, xử lý và cung cấp các thông tin về tình hình hoạt động kinh tế tài chính của một tổ chức: một doanh nghiệp, một cơ quan nhà nước, một cửa hàng tư nhân...

Có thể chia kế toán thành hai loại:

- kế toán công

- kế toán doanh nghiệp.

Kế toán công là loại kế toán được tiến hành ở những đơn vị hoạt động không có tính chất kinh doanh, không lấy doanh lợi làm mục đích hoạt động như các tổ chức đoàn thể xã hội, các tổ chức nhà nước...

Kế toán doanh nghiệp là loại kế toán được tiến hành ở các doanh nghiệp, hoạt động với mục tiêu chính là kinh doanh sinh lời.

·        Kế toán làm việc như thế nào?

Một kế toán thực thụ luôn làm việc với các nguyên tắc:

·        Ngành Kế toán làm việc ở đâu?

Là một nhân viên kế toán, bạn sẽ làm việc tại bộ phận kế toán của các doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, công ty... thường được gọi là Phòng Tài vụ hay Phòng Tài chính kế toán, Ban Tài chính kế toán...

Mọi cơ quan, tổ chức nhà nước hay các công ty, doanh nghiệp ở bất kì lĩnh vực nào trong xã hội đều phải tiến hành công tác kế toán. (Điều này đã được quy định rõ trong Luật Kế toán nước ta).

Ngày nay, vai trò quan trọng của kế toán càng được khẳng định rõ nét hơn bao giờ hết. Tất nhiên, vai trò ấy cũng đặt ra những yêu cầu nhất thiết với một nhân viên kế toán giỏi giang, được ban lãnh đạo và đồng nghiệp tin cậy.

Do đặc điểm công việc, người làm kế toán một mặt phải hiểu biết pháp luật về kinh tế, tài chính; mặt khác phải nắm vững tình hình hoạt động kinh tế, tài chính của đơn vị mình.

Trên cơ sở đó, nhân viên kế toán báo cáo với lãnh đạo các đơn vị và đề xuất các giải pháp đúng đắn để hoạt động kinh tế, tài chính của đơn vị tuân thủ đúng pháp luật, đồng thời mang lại hiệu quả cao hơn.

NHỮNG THÔNG TIN TUYỂN SINH KHÁC: LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC NGÀNH KẾ TOÁN