Tuyển sinh tại chức Đại học Bách Khoa Hà Nội

đăng 19:54, 14 thg 12, 2012 bởi Son Le   [ đã cập nhật 00:14, 2 thg 3, 2018 ]
Viện Đào tạo Sau đại học - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

1. Chức năng

Viện Đào tạo Sau đại học (sau đây gọi tắt là Viện SĐH) có các chức năng sau:

-        Tư vấn về chiến lược phát triển đào tạo sau đại học (SĐH) của Trường.

-        Tổ chức triển khai các giải pháp đồng bộ nhằm phát triển nhanh chóng và bền vững các hoạt động đào tạo sau đại học của Trường.

-        Quản lý các hoạt động đào tạo sau đại học của Trường theo đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) và các Quy định của Trường về lĩnh vực này đảm bảo chất lượng đào tạo, nhanh chóng hội nhập khu vực và thế giới.

2. Nhiệm vụ

2.1. Tư vấn về chiến lược phát triển đào tạo sau đại học của Trường

Nghiên cứu nhu cầu phát triển nguồn nhân lực trình độ cao (thạc sĩ, tiến sĩ) của Việt Nam; Nghiên cứu tìm hiểu các mô hình đào tạo sau đại học trên thế giới, lựa chọn các mô hình tiên tiến và phù hợp để có thể áp dụng ở Việt Nam cũng như phát triển hợp tác quốc tế trong đào tạo sau đại học và nghiên cứu khoa học ở trình độ cao; Đổi mới mô hình và chương trình đào tạo sau đại học đồng bộ với các chương trình đào tạo khác của Trường để nhanh chóng hội nhập trình độ khu vực và thế giới.

2.2. Tổ chức triển khai

            Viện SĐH tổ chức triển khai các giải pháp đồng bộ nhằm phát triển nhanh chóng và bền vững các hoạt động đào tạo sau đại học của Trường, cụ thể là:

-           Xây dựng và trình Hiệu trưởng phê duyệt phương án, kế hoạch phát triển đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ và bồi dưỡng SĐH cho các chuyên ngành.

-          Soạn thảo và trình Hiệu trưởng ra quyết định ban hành các Quy định về đào tạo SĐH của Trường ĐHBK Hà Nội; Xây dựng các quy trình, quy phạm và hướng dẫn thực hiện Quy chế, Quy định về đào tạo SĐH.

-          Phối hợp với các Khoa/Viện xác định chuyên ngành, quy mô đào tạo, đối tượng tuyển sinh, các môn học chuyển đổi, bổ sung kiến thức, môn thi tuyển và xây dựng các chương trình đào tạo (CTĐT) trình các cấp có thẩm quyền xét duyệt.

-          Đề xuất các nhu cầu, điều kiện cần thiết cho việc giảng dạy, học tập và nghiên cứu của học viên (HV) cao học và nghiên cứu sinh (NCS) để trình Ban Giám Hiệu phê duyệt.

-          Đề xuất với Ban Giám Hiệu về phương án và kế hoạch sử dụng các nguồn kinh phí đào tạo SĐH.

-          Đảm bảo thông tin về đào tạo và bồi dưỡng SĐH của Trường.

-          Kết hợp với các Khoa/Viện quản ngành, tổ chức các buổi giới thiệu về khả năng đào tạo SĐH và hướng dẫn nghiên cứu khoa học - chuyển giao công nghệ của Trường kết hợp với khảo sát nhu cầu đào tạo nhân lực trình độ SĐH tại các địa phương, ban ngành, các khu công nghiệp…

-          Kết hợp với các Khoa/Viện quản ngành, và các đơn vị liên quan duy trì các liên hệ, liên kết với các cựu học viên của ĐHBK, để có được các phản hồi, nguyện vọng, đóng góp ý kiến về đào tạo sau đại học của Trường: mô hình, chương trình, giảng viên, điều kiện học tập, các đáp ứng đối với nhu cầu của doanh nghiệp và xã hội…

2.3. Quản lý các hoạt động đào tạo sau đại học của Trường

Viện SĐH thực hiện việc quản lý các hoạt động đào tạo sau đại học của Trường theo đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Quy định của Trường về lĩnh vực này đảm bảo chất lượng đào tạo, cụ thể là:

-          Phối hợp với các bộ phận chức năng của Trường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Quy định của Trường ĐHBK Hà Nội về đào tạo SĐH.

-          Tổ chức và quản lý công tác tuyển sinh: NCS, HV cao học, học viên bồi dưỡng SĐH; Trình Hiệu trưởng ký duyệt danh sách trúng tuyển cao học và NCS; Làm thủ tục để Hiệu trưởng ra quyết định công nhận tập thể Cán bộ hướng dẫn (CBHD) và đề tài luận án Tiến sĩ của NCS; Làm các thủ tục báo cáo tình hình tuyển sinh và kết quả thi tuyển, xét tuyển với Bộ GD&ĐT.

-          Phối hợp với Khoa/Viện lập kế hoạch giảng dạy, lập thời khóa biểu (TKB); Tổ chức giảng dạy, kiểm tra theo dõi tiến độ và chất lượng đào tạo các lớp SĐH của Trường.

-          Thực hiện các công việc quản lý học tập các lớp cao học và bồi dưỡng SĐH: Tổ chức đăng ký nhập học, lập danh sách lớp, lập lịch thi học kỳ; Quản lý điểm thi; Quản lý hồ sơ học tập của HV; Kết hợp với Khoa/Viện quản lý chuyên ngành xét tư cách HV được nhận đề tài, được bảo vệ Luận văn thạc sĩ (LVThS); Trình Hiệu trưởng ra quyết định giao đề tài, mời phản biện, thành lập Hội đồng bảo vệ LVThS; Lập hồ sơ Hội đồng bảo vệ LVThS; Cấp bảng điểm tích lũy học kỳ, bảng điểm toàn khóa, chứng nhận hoàn thành khóa học; Trình Hiệu trưởng ra quyết định công nhận tốt nghiệp cao học; Lập hồ sơ cấp bằng Thạc sĩ; Tổ chức cấp phát và quản lý văn bằng Thạc sĩ; Trình Hiệu trưởng xem xét và quyết định các trường hợp bảo lưu kết quả học tập, chuyển cơ sở đào tạo, chuyển khóa học đào tạo, ngừng học, cho thôi học, gia hạn thời gian học tập, tiếp tục học.

-          Thực hiện các công việc quản lý học tập của NCS: Tổ chức đăng ký nhập học, đăng ký phòng thí nghiệm (PTN), đăng ký các môn học theo chương trình đào tạo tiến sĩ và các môn học bổ sung; Trình Hiệu trưởng ra quyết định hội đồng bảo vệ chuyên đề tiến sĩ (CĐTS); Theo dõi kiểm tra tiến độ học tập - nghiên cứu của NCS; Trình Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Hội đồng đánh giá Luận án Tiến sĩ (LATS) cấp Bộ môn và Hội đồng đánh giá LATS cấp Trường; Thực hiện các thủ tục tổ chức họp Hội đồng đánh giá LATS cấp Bộ môn và Hội đồng đánh giá LATS cấp Trường; Trình Hiệu trưởng xem xét quyết định việc chuyển cơ sở đào tạo, điều chỉnh, thay đổi tên đề tài LATS, bổ sung hoặc thay đổi CBHD, gia hạn học tập, bảo vệ LATS sau khi hết thời hạn đào tạo, trả NCS về cơ quan hoặc địa phương. Lập hồ sơ cấp bằng Tiến sĩ; Tổ chức cấp phát và quản lý văn bằng Tiến sĩ.

-          Theo dõi, kiểm tra, xác nhận khối lượng giảng dạy, cùng phòng kế hoạch tài vụ tính thù lao giảng dạy cho Giảng viên và Cán bộ hướng dẫn luận văn thạc sĩ và luận án tiến sĩ cũng như tham gia các hoạt động đào tạo sau đại học khác.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

THÔNG BÁO TUYỂN SINH 

HỆ ĐẠI HỌC VỪA HỌC VỪA LÀM - ĐẠI HỌC TẠI CHỨC

VĂN BẰNG 2 ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

(HỌC BUỔI TỐI HOẶC HỌC CUỐI TUẦN)

 Tuyển Sinh Đại học Tại Chức năm 2015

Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh văn bằng 2 đại học bách khoa hà nội của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo giao cho Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội tuyển sinh

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội tuyển sinh hệ Đại học Vừa học Vừa làm (hệ Đại học Tại Chức) như sau:

 

1. NGÀNH ĐÀO TẠO TẠI CHỨC ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI:

- CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
- ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG
- ĐIỆN CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG
- HỆ THỐNG ĐIỆN
- TỰ ĐỘNG HÓA
- CƠ KHÍ - CHẾ TẠO MÁY
- KỸ THUẬT Y SINH

2. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH TẠI CHỨC BÁCH KHOA HÀ NỘI: Đối tượng đã tốt nghiệp Phổ thông trung học, bổ túc….Miễn thi tuyển với các đối tượng thí sinh đã có 1 bằng Đại học

3. MÔN THI TUYỂN TẠI CHỨC ĐẠI HỌC BÁCH KHOA:

Môn thi tuyển : Toán, Lý, Hoá.

4. HỒ SƠ DỰ THI TẠI CHỨC BÁCH KHOA:
- Hồ sơ theo mẫu tại Cơ Sở - Số 23 Nguyễn Trung Trực
- Bằng THPT (Cấp 3), BTVH công chứng
- Học Bạ THPT (Cấp 3), BTVH công chứng
- 4 ảnh 4x6, Giấy khai sinh

5. THỜI GIAN ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC TẠI CHỨC BÁCH KHOA:
5.1 Thời gian đào tạo: 4 năm (học vào các buổi tối trong tuần)
5.2 Thời gian đào tạo: 5 năm (học 3 tháng nghỉ 3 tháng)
5.3 Thời gian đào tạo Bằng Đại học thứ 2: 2 năm (học ngoài giờ hành chính)

        Tốt nghiệp được cấp bằng Đại học hệ Vừa học Vừa làm (hệ Đại học Tại Chức), bằng tốt nghiệp do Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội cấp.

6. THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ ĐẠI HỌC TẠI CHỨC BÁCH KHOA HÀ NỘI:

Để tạo điều kiện cho các thí sinh có nhu cầu theo học hệ liên thông đại học bách khoa hà nội nhà trường liên tục tiếp nhận hồ sơ vào các thời điểm khác nhau như sau:

Lịch cụ thể xem tại website http://helienthong.edu.vn/

Đợt 1: Nhận hồ sơ từ tháng 12 - Dự Kiến ôn tập : tháng 02
Đợt 2: Nhận hồ sơ từ tháng 02 - Dự Kiến ôn tập : tháng 04
Đợt 3: Nhận hồ sơ từ tháng 04 - Dự Kiến ôn tập : tháng 06
Đợt 4: Nhận hồ sơ từ tháng 06 - Dự Kiến ôn tập : tháng 08
Đợt 5: Nhận hồ sơ từ tháng 08 - Dự Kiến ôn tập : tháng 10
Đợt 6: Nhận hồ sơ từ tháng 10 - Dự Kiến ôn tập : tháng 12
Like Fanpage để cập nhật thông tin mới nhất click...thông tin tuyển sinh

Ghi chú: 
- Thời gian học vào các buổi tối trong tuần hoặc Tối T6, Ngày T7, CN, cuối tuần 
- Tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình tham gia học tập của sinh viên 
- Hỗ trợ ôn tập về thi đầu vào cho những thí sinh tham gia dự thi (đăng ký ôn tập trực tiếp với cán bộ tuyển sinh). Ngoài ra, Thí sinh có thể tham khảo thêm thông tin tuyển sinh khác của nhà trường tại trang web liên thông đại học