Liên Thông Đại học 2016

Liên Thông Đại học 2015THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ DỰ THI LIÊN THÔNG NĂM 2016:

Đợt 1: Nhận hồ sơ từ 12/2015 - Dự Kiến ôn tập : 02/2016
Đợt 2: Nhận hồ sơ từ 02/2016 - Dự Kiến ôn tập : 04/2016
Đợt 3: Nhận hồ sơ từ 04/2016 - Dự Kiến ôn tập : 06/2016
Đợt 4: Nhận hồ sơ từ 06/2016 - Dự Kiến ôn tập : 08/2016
Đợt 5: Nhận hồ sơ từ 08/2016 - Dự Kiến ôn tập : 10/2016
Đợt 6: Nhận hồ sơ từ 10/2016 - Dự Kiến ôn tập : 12/2016

CÁC THÔNG TIN TUYỂN SINH KHÁC CỦA NHÀ TRƯỜNG:

LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC 2016 - ĐẠI HỌC TẠI CHỨC 2016 - XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC 2016
TUYỂN SINH CAO HỌC 2016 - VĂN BẰNG 2
TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG MẦM NON, TIỂU HỌC - TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG Y DƯỢC

THÍ SINH Ở XA CÓ THỂ ĐĂNG KÝ QUA MẠNG TẠI ĐÂY:...ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN
    Danh sách các trường đại học tuyển sinh liên thông năm 2016, tổng hợp thông báo tuyển sinh liên thông trung cấp, trung cấp nghề, cao đẳng, cao đẳng nghề lên đại học hệ chính quy, hệ tại chức, hệ vừa học vừa làm...tuyển sinh theo quy định đào tạo liên thông đại học mới nhất!