Tuyển sinh Văn Bằng 2 Đại học Thương Mại 2016

đăng 23:33, 14 thg 12, 2012 bởi Son Le   [ đã cập nhật 02:33, 3 thg 1, 2017 ]

KHOA TẠI CHỨC - TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

Chức năng nhiệm vụ

Khoa Tại chức có chức năng: Là đơn vị đầu mối quản lý hệ vừa làm vừa học (hệ tại chức cũ); tham mưu cho Hiệu trưởng về phát triển và nâng cao chất lượng, kỷ cương, hiệu quả tổ chức, quản lý các loại hình đào tạo đại học vừa làm vừa học của Trường; tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo đại học vừa làm vừa học: Xây dựng lịch trình giảng dạy, thời khoá biểu, kế hoạch thi hết học phần, thực tập tốt nghiệp, kiểm tra, giám sát, đôn đốc theo kế hoạch chương trình được Hiệu trưởng phê duyệt.

Khoa có nhiệm vụ: Tham mưu xây dựng, trình duyệt và triển khai thực hiện thực hiện quy hoạch kế hoạch phát triển đào tạo dài hạn, hàng năm theo mục tiêu, chiến lược phát triển Trường; xây dựng kế hoạch và thực hiện điều độ kế hoạch giảng dạy, học tập của học kỳ, năm học; phát triển các loại hình liên kết, liên doanh đào tạo hệ vừa làm vừa học; thực hiện các tác nghiệp thuộc công tác tổ chức tuyển sinh, quản lý giờ giảng, quản lý quá trình học tập của sinh viên, quản lý hồ sơ, quản lý sự di chuyển và quản lý việc thu nộp học phí của sinh viển trong quá trình học tập…

Về tổ chức: Khoa có Ban chủ nhiệm khoa gồm Trưởng khoa, Phó trưởng khoa và chuyên viên. Khoa tổ chức thành 2 tổ công tác:

+ Tổ quản lý đào tạo: chịu trách nhiệm công tác tuyển sinh, xây dựng và điều độ kế hoạch giảng dạy, kế hoạch  học tập, kế hoạch thi và quản lý điểm.

+ Tổ quản lý sinh viên: chịu trách nhiệm quản lý quá trình học tập của sinh viên, quản lý hồ sơ sinh viên, danh sách và sự biến động danh sách sinh viên, quản lý thu nộp học phí.    

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2016

HỆ ĐẠI HỌC VỪA HỌC VỪA LÀM - ĐẠI HỌC TẠI CHỨC

VĂN BẰNG 2 ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

(HỌC NGOÀI GIỜ HÀNH CHÍNH)

Tuyển Sinh Đại học Tại Chức năm 2015

Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh văn bằng 2 đại học thương mại năm 2016 của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo giao cho Trường Đại học Thương Mại tuyển sinh.

Trường Đại học Thương Mại tuyển sinh hệ Đại học Vừa học Vừa làm (hệ Đại học Tại Chức) năm 2016 như sau:

 

1. NGÀNH ĐÀO TẠO TẠI CHỨC ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI:

- Kế Toán.

- Quản trị kinh doanh.

- Tài chính ngân hàng

2. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH TẠI CHỨC THƯƠNG MẠI: Thí sinh đã tốt nghiệp Phổ thông trung học, bổ túc….Miễn thi tuyển với các đối tượng thí sinh đã có 1 bằng Đại học


3. MÔN THI TUYỂN ĐẠI HỌC TẠI CHỨC THƯƠNG MẠI: Toán, Lý, Hóa