Đề án Tuyển sinh riêng Đại học 2016

đăng 05:15, 13 thg 3, 2015 bởi Son Le   [ đã cập nhật 01:59, 29 thg 3, 2016 ]

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH RIÊNG ĐẠI HỌC NĂM 2016

                HELIENTHONG.EDU.VN xin giới thiệu các Đề án tuyển sinh riêng năm 2016 của các trường đại học, cao đẳng trong cả nước để giúp các bạn thí sinh tìm hiểu, chuẩn bị tốt cho kỳ tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2016. (Tên trường được xếp theo thứ tự ABC)
                    THÍ SINH CÂN NHẮC HÌNH THỨC ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN ĐỂ TÍCH KIỆM THỜI GIAN CŨNG NHƯ NÂNG CAO CƠ HỘI TRÚNG TUYỂN CỦA MÌNH
 
CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC
 
CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG