bàn phím trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Cho phép người dùng ở xa điều khiển bàn phím và chuột

Allow remote user to & control keyboard and mouse

KDE40. 1

bạn không thể nói đại loại -“thật tuyệt với chúng ta có bàn phím này”

You can’t just say, “It’s great we have a keyboard.”

ted2019

& Bật bố trí bàn phím

& Enable keyboard layouts

KDE40. 1

Chuyển sang Bố trí Bàn phím Tiếp theo

Switch keyboard layout

KDE40. 1

Em xứng đáng 1 tuần trên vùng đất không có bàn phím.

You deserve a week In the land Of no keyboards.

OpenSubtitles2018. v3

Frankie Wong (Madison Hu) là một trong những ngôi sao của Bizaardvark, đánh bàn phím và piano.

Madison Hu as Frankie Wong, one star of Bizaardvark who plays the keyboard and piano.

WikiMatrix

Và, con số tương tự về những người làm việc gõ lại trên một bàn phím thông thường.

And, similar numbers on people doing retyping on a regular keyboard.

QED

Cấu hình Bàn phím

Configure Keyboard

KDE40. 1

Nếu bạn đang gặp sự cố khác với bàn phím, hãy thử các bước sau:

If you’re having other problems with your keyboard, try these steps:

support.google

Hãy tưởng tượng một con khỉ ngồi ở trước bàn phím.

So imagine a monkey sitting at a keyboard.

ted2019

Nhấn bàn phím cho nút này

Press the key for this button

KDE40. 1

Cô chỉ gõ nhẹ trên bàn phím của mình thôi nhỉ?

You were just tapping on your keyboard, right?

OpenSubtitles2018. v3

Christopher Latham Sholes thiết kế bàn phím máy đánh chữ dựa trên đàn piano.

Christopher Latham Sholes modeled his typewriter keyboard on a piano

QED

Cách kiểm tra xem bạn đang sử dụng bàn phím nào:

To check which keyboard you’re using:

support.google

Điều đặc biệt ở đây là, chúng mày mò được bàn phím này theo cách riêng của chúng.

What was remarkable is, they explored this keyboard on their own.

QED

Bàn phím thông minh hoặc dự đoán

Smart or predictive keyboard

support.google

Hãy trở thành một chuyên gia khi sử dụng bàn phím thiết bị của bạn.

Become an expert on using the keyboard of your device.

Literature

Ông cũng ra mắt bàn phím cơ học gọi CODE vào năm 2013.

He also launched a mechanical keyboard called CODE in 2013.

WikiMatrix

Hàng đầu của bàn phím.

The first line on a keyboard.

OpenSubtitles2018. v3

Chúng tôi không đầu tư mạnh mẽ vào cài đặt bàn phím và chuột.

I don’t see us investing hugely in a mouse and keyboard setup.

WikiMatrix

Một bàn phím máy tính không dây đặc biệt mới cho MCE 2005 được ra mắt vào tháng 9 năm 2005.

A new specially designed wireless computer keyboard for MCE 2005 was released September 2005.

WikiMatrix

Chúng khám phá bàn phím.

They explored the keyboard.

ted2019

Bàn phím này có lẽ là hướng đi không đúng.

This keyboard is probably actually the really wrong direction to go.

QED

Làm thế nào để chơi một trò đùa bàn phím trên một đồng nghiệp

How to play a keyboard prank on a coworker

QED

Không có người điều khiển, không có bàn phím, hay chuột, hay gậy, bảng.

There are no controllers, no keyboards, or mice, or joysticks, or joypads.

QED

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.