tiểu đường trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Cơ thể dư thừa mỡ có thể là yếu tố chính gây ra tiểu đường tuýp 2.

Excess body fat can be a major factor in type 2 diabetes.

jw2019

Nghĩa là anh nhầm về vụ tiểu đường.

Means you were wrong about diabetes.

OpenSubtitles2018. v3

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng có thể giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường tuýp 2.

Experts claim, however, that the risk of type 2 diabetes can be reduced.

jw2019

Tiểu đường là một trong những bệnh đầu tiên được nghiên cứu mô tả.

Diabetes was one of the first diseases described.

WikiMatrix

Thuốc tránh thai uống, hút thuốc, bệnh tiểu đường, chứng béo phì.

Oral contraceptives, smoking, diabetes, obesity.

OpenSubtitles2018. v3

Nó cho thấy rằng việc ăn gạo trắng tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 .

It shows that eating white rice increases the risk of type two diabetes .

EVBNews

Như Gary, Louise cũng bị bệnh tiểu đường.

Like Gary, she has diabetes.

jw2019

– bệnh ảnh hưởng đến hệ miễn dịch, như tiểu đường hoặc ung thư

– a disease that affects the immune system, such as diabetes or cancer

EVBNews

Phẫu thuật chữa béo phì (bariatric surgery) thường cải thiện bệnh tiểu đường ở những người béo phì.

Bariatric surgery often improves diabetes in those who are obese.

WikiMatrix

Tiểu đường nghe khả quan hơn.

Diabetes makes more sense.

OpenSubtitles2018. v3

Nhắc 1 chút là nếu bạn không bị tiểu đường, lượng glucose vào khoảng 90.

Just as a reminder, you walk around normally, if you’re not diabetic, with a glucose of around 90.

ted2019

Sanhá là một bệnh nhân tiểu đường.

Sanhá was a diabetic.

WikiMatrix

Tuy nhiên, tiền tiểu đường không phải là vô hại.

Prediabetes is not harmless, however.

jw2019

Có bệnh tiểu đường, có lẽ hắn ta là người cướp cửa hàng.

With diabetes, maybe he was the one who robbed the store?

OpenSubtitles2018. v3

Bạn biết không, không như người phụ nữ trong đêm trước, cô này bị 2 loại tiểu đường.

You see, unlike the woman the night before, this woman had type 2 diabetes.

QED

Người bị tiểu đường không được ăn Oreos.

Diabetics can’t have Oreos.

OpenSubtitles2018. v3

Bà được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường loại 1 trong lúc thực hiện The Mary Tyler Moore Show.

She was diagnosed with type 1 diabetes early in the run of The Mary Tyler Moore Show.

WikiMatrix

Chuột NOD sẽ tiến triển tiểu đường tự phát khi còn trong môi trường vô trùng.

NOD mice will develop spontaneous diabetes when left in a sterile environment.

WikiMatrix

Lydia đã lớn tuổi và bị mù từ những năm vật lộn với căn bệnh tiểu đường.

Lydia was older and blind from years of battling diabetes.

LDS

Thiếu ngủ được xác nhận có liên quan đến tiểu đường loại 2.

A lack of sleep has been linked to type 2 diabetes.

WikiMatrix

Vì vậy, dẫn đến tiểu đường 2.

Therefore, diabetes 2.

ted2019

Điều tôi nghĩ là, cái gì gây nên bệnh tiểu đường?

What I thought about was, what caused the diabetes?

ted2019

Tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường tương đối thấp ở Tây Âu .

The diabetes rate was relatively low in western Europe .

EVBNews

Không, thật ra tôi bị tiểu đường loại 1

No, seriously, I got type-1 diabetes.

OpenSubtitles2018. v3

Số người mắc bệnh tiểu đường tăng nhanh đến nỗi trở thành một đại dịch toàn cầu.

THE incidence of diabetes mellitus is increasing so quickly that it has become a global epidemic.

jw2019