cuộc thi trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Cuộc thi mang tên “Imam Muda” hoặc “Lãnh đạo trẻ” và được quay ở Kuala Lumpur.

Entitled “ Imam Muda, ” or “ Young Leader, ” the show is filmed in Kuala Lumpur .

jw2019

Người chiến thắng trong cuộc thi mùa này là Danielle Canute, 18 tuổi từ Mumbai.

The winner of the competition was 18 year-old Danielle Canute from Mumbai.

WikiMatrix

Trong tập 13, Maria được đưa trở lại cuộc thi.

In episode 13, Masha was brought back into the competition.

WikiMatrix

Cái cuộc thi thảm hại của anh là lý do nhà hát không có khán giả.

Your pathetic shows are the reason that theater no longer has an audience.

OpenSubtitles2018. v3

Vậy chúng ta sẽ bỏ lỡ cuộc thi của trường.

We’ll miss the school contest.

OpenSubtitles2018. v3

Các nữ thần Muse làm trọng tài cho cuộc thi tài giữa thần Apollo và Marsyas.

In one myth, the Muses judged a contest between Apollo and Marsyas.

WikiMatrix

Cuộc thi bơi tự do diễn ra từ ngày 09 đến ngày 10 tháng 8 tại Hyde Park.

The open-water competition took place from 9 to 10 August in Hyde Park.

WikiMatrix

Chúng tôi đã giành được giải thưởng nửa triệu đô trong cuộc thi Thách Thức Đô Thị DARPA.

We won a half a million dollars in the DARPA Urban Challenge.

ted2019

Thí sinh trong cuộc thi sắc đẹp.

Beauty pageant.

ted2019

14-18 tháng 5: Cuộc thi Eurovision 2019 dự kiến sẽ diễn ra tại Tel Aviv, Israel.

May 14–18 – The Eurovision Song Contest 2019 is scheduled to take place in Tel Aviv, Israel.

WikiMatrix

Nó trở thành một cuộc thi 24 giờ

It turned into a 24- hour contest.

QED

Người chiến thắng trong cuộc thi mùa này là Angela Lehmann, 22 tuổi từ Bicol.

The winner of the competition was 22-year-old Angela Lehmann from Bicol.

WikiMatrix

Chúng tôi đã thành lập một cuộc thi và lựa chọn ra một đội thiết kế.

We did a design competition, selected a design team.

QED

Á à, một cuộc thi bắn cung hoàng gia.

Well, well, a royal archery contest.

OpenSubtitles2018. v3

Lozano giành được danh hiệu cuộc thi sắc đẹp quốc gia tại Carnival ở Colombia vào năm 1995.

Lozano won a national beauty contest at the Carnival in Colombia in 1995.

WikiMatrix

Kết quả, 1.519 người đỗ cuộc thi này .

As a result, 1,519 candidates passed this exam .

EVBNews

Tổng số người tham dự cuộc thi này là khoảng 100.

The overall attendance for the event was about a hundred people.

Literature

Đó là một cuộc thi kéo dài hai tuần.

It was a two-week-long competition.

WikiMatrix

Cô được trao vương miện chiến thắng trong cuộc thi sắc đẹp Hoa hậu Ghana 2009.

She was crowned the winner of the Miss Ghana 2009 beauty pageant.

WikiMatrix

Cô thi đấu ở cự ly 400 mét tại cuộc thi, kết thúc với thời gian 61,72 giây.

She competed in the 400 metre distance at the games, finishing with a time of 61.72 seconds.

WikiMatrix

Marengo đã bị loại khỏi cuộc thi trong tuần lễ Rumba Flamen và Quartet.

Marengo was eliminated from the contest during the Rumba Flamenca and Quartet week.

WikiMatrix

Cuộc thi được gọi là Federation Cup (Cúp Liên đoàn) cho đến năm 1995.

The competition was known as the Federation Cup until 1995.

WikiMatrix

Trong tập 3, Amreen đã quyết định dừng khỏi cuộc thi, trong khi ở cuối bảng.

In episode 3, Amreen decided to quit the competition while in the bottom three.

WikiMatrix

Cuộc thi năm 2017 gồm 17 thí sinh đủ tuổi.

The 2017 competition attracted 17 age-qualified contestants.

WikiMatrix

Đó không phải là về cái cuộc thi chó má đó.

This is not about no damn Nationals.

OpenSubtitles2018. v3