hói trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

40 Nếu một người nam bị rụng tóc và trở nên hói thì người đó tinh sạch.

40 “If a man loses the hair of his head and becomes bald, he is clean.

jw2019

Nghe này, tôi còn phải ngồi đây thêm 2 tiếng nữa, và tôi không có nhu cầu nói chuyện với 1 bà già hói.

Listen, I’ve gotta sit here for the next two hours, and I don’t really feel like talking to some old bald lady.

OpenSubtitles2018. v3

Lo lắng nhiều quá thì sẽ bị hói đầu đấy.

Don’t worry too much, or you’ll go bald.

Tatoeba-2020. 08

Có rất nhiều thanh tra mập và hói tại sở cảnh sát New York.

So, with all the fat, balding detectives in the NYPD, you just happen to end up shadowing her?

OpenSubtitles2018. v3

Năm 876 Charles hói xâm chiếm phía đông Lotharingia với mục đích kiểm soát toàn bộ lãnh thổ nhưng bị đánh bại gần Andernach bởi vua Louis xứ German.

In 876 Charles the Bald invaded eastern Lotharingia with the intent to capture it, but was defeated near Andernach by Louis the German.

WikiMatrix

Dù chưa tìm ra cách chữa trị tận gốc cho tóc bạc và chứng hói đầu, chúng ta có thể làm nhiều cách để chăm sóc cho mái tóc mà chúng ta hiện có.

Although no radical cures for gray hair and baldness have yet been found, we can do much to take care of the hair we have.

jw2019

Giới hạn các mảng rabicano và các mảng trắng trên chân và mặt được cho phép, nhưng các mảng màu trên mặt màu trắng với phần mở rộng ngang quá mức (thường được gọi là “mặt hói“) thì không được công nhận.

Limited rabicano and white markings on the legs and face are allowed, but white facial markings with excessive lateral extension (commonly referred to as “bald-faced”) are not.

WikiMatrix

Nếu vùng da đầu bị rụng tóc nổi lộ ra, bạn nên mang tóc giả, mang khăn choàng cổ, hoặc đội nón mũ để che đi chỗ hói của mình .

If thin areas are very conspicuous, consider a weave, a hairpiece, a scarf, or a hat to cover bald spots .

EVBNews

Em nhớ ông chú đầu hói Heinrek của anh không?

You remember my bald Uncle Heinrek?

OpenSubtitles2018. v3

Bố anh có hói không?

Is your father bald?

OpenSubtitles2018. v3

Tôi thật lòng ước rằng tôi sẽ có nhiều tóc hơn, thay vì hói thế này.

I might wish, honestly, that I had more hair here, instead of baldness.

ted2019

Đầu hói đáng ghét.

Bald cunt.

OpenSubtitles2018. v3

Nhiều burh là các thị trấn đôi nằm lên một con sông và nối với nhau bằng một cây cầu kiên cố, giống như những cái xây dựng bởi Charles Hói một thế hệ trước .

Many of the burhs were twin towns that straddled a river and were connected by a fortified bridge, like those built by Charles the Bald a generation before.

WikiMatrix

Kamal và người anh họ hắn, một gã đàn ông mặt vuông, đầu hói tên là Aziz, giúp chúng tôi chui vào bồn xăng.

Karim and his cousin, a square-faced balding man named Aziz, helped us get into the fuel tank.

Literature

Mấy người không hói thì lại xấu quá đi.

Why aren’t you going bald since you’re so ugly?

OpenSubtitles2018. v3

Mưa có thể làm anh bị hói đấy

Rain will make you go bald

QED

Một con cáo hay một con sói có thể mất đi một con gấu nâu, sói xám, hoặc thậm chí là một con đại bàng hói.

A fox or a coyote could lose its kill to a brown bear, gray wolf, or even a bald eagle.

WikiMatrix

Hay là, bạn có thể có một đầu tóc đầy đủ nhưng bố và ông bạn lại bị hói .

Or, you may have a full head of hair and your father and grandfather could be bald .

EVBNews

Ai? Gã hói và cao ah?

Was it bald or was it tall?

OpenSubtitles2018. v3

Nhìn trong gương thì thấy những nếp nhăn mới và tóc bạc dần—ngay cả hói nữa.

A look in the mirror reveals new wrinkles and a gradual loss of hair color —even of hair.

jw2019

Theo sách các Vua, Elisha đã đi thẳng tới núi Carmel sau khi nguyền rủa một nhóm trai trẻ vì họ chế nhạo ông và sự lên trời của tiên tri Elijah bằng lời nhạo báng: “Hãy lên đi, ông hói đầu!”

According to the Books of Kings, Elisha travelled to Carmel straight after cursing a group of young men because they had mocked him and the ascension of Elijah by jeering, “Go on up, bald man!”

WikiMatrix

Sau khi cướp bóc và chiếm thành phố, những người Viking cuối cùng đã rút lui sau khi nhận được khoản tiền chuộc 7.000 livere tiền Pháp (2.570 kg hoặc 5.670 pound) bạc và vàng của Charles Hói.

After plundering and occupying the city, the Vikings withdrew when they had been paid a ransom of 7,000 French livres (2,570 kilograms (83,000 ozt)) of silver and gold from Charles the Bald.

WikiMatrix

Tuy nhiên, vài thế hệ sau, một hậu duệ của bạn cảm thấy rằng trong tranh bạn bị hói trán trông khó coi nên nhờ họa sĩ khác vẽ thêm tóc cho bạn.

Some generations later, however, one of your descendants feels that the receded hairline in the portrait is unflattering, so he has hair added.

jw2019

Tôi phải nói là chuyện hói đầu quả rất đáng quan tâm.

And, you know, I just have to say, the whole thing with baldness, and, you know, here’s the thing.

ted2019

Có lẽ là được đẩy đi bằng xe lăn, đầu hói, bệnh rất nặng?

Probably pushing a wheelchair. Bald, very sick.

OpenSubtitles2018. v3