khải hoàn môn trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Sự sụp đổ của Đệ nhất đế chế khiến việc thi công Khải Hoàn Môn bị đình lại.

The Great Depression forced the closure of his first restaurant.

WikiMatrix

KHẢI HOÀN MÔN NÀY VINH DANH MỘT HOÀNG ĐẾ NỔI TIẾNG CỦA LA MÃ, HOÀNG ĐẾ TITUS.

THE ARCH HONORS ONE OF ROME’S FAVORITE EMPERORS —TITUS.

jw2019

Khải hoàn môn này tại thành Rô-ma đã được dùng để tôn vinh Constantine

This arch in Rome has been used to glorify Constantine

jw2019

Dumouriez là một trong những cái tên được khắc dưới Khải hoàn Môn trên cột thứ 3.

Dumouriez is one of the names inscribed under the Arc de Triomphe, on Column 3.

WikiMatrix

Khải Hoàn Môn cũng là ranh giới giữa hai khu phố của München: Maxvorstadt và Schwabing.

It thus sits at the boundary between the two Munich districts of Maxvorstadt and Schwabing.

WikiMatrix

Ngày nay, Khải Hoàn Môn Titus thu hút hàng trăm ngàn người đến Quảng trường La Mã mỗi năm.

Today the Arch of Titus is much admired by the hundreds of thousands of people each year who visit the Roman Forum.

jw2019

Khải Hoàn Môn Titus có hai bức phù điêu lớn miêu tả một sự kiện lịch sử nổi tiếng.

The Arch of Titus has two large reliefs depicting a well-known historical event.

jw2019

Cổng của Karls (Karlstor) là khải hoàn môn nhằm vinh danh Tuyển hầu tước Karl Theodor, nằm ở phía đông của Heidelberg.

The Karls‘ gate (Karlstor) is a triumphal arch in honour of the Prince Elector Karl Theodor, located at Heidelberg’s east side.

WikiMatrix

Tượng của Sol Invictus được mang bởi những người lính signifer xuất hiện ba lần trên phù điêu của Khải hoàn môn Constantinus.

Statuettes of Sol Invictus, carried by the standard-bearers, appear in three places in reliefs on the Arch of Constantine.

WikiMatrix

Khi ông trở về sau chiến thắng của mình trước Parthia, ông đã dựng lên Khải hoàn môn của Septimius Severus ở Rome.

When he returned from his victory over the Parthians, he erected the Arch of Septimius Severus in Rome.

WikiMatrix

Phù điêu có khắc một nhóm lính cận vệ, có lẽ xuất hiện trên Khải Hoàn Môn Cơ-lo-đi-ô, xây năm 51 CN

A relief of Praetorian soldiers thought to be from the Arch of Claudius, built in 51 C.E.

jw2019

Ở gần sông, trung tâm thành phố có một khải hoàn môn vinh danh Bokassa, dinh tổng thống và một khu chợ trung tâm.

Close to the river, the city centre features a large arch dedicated to Bokassa as well as the presidential palace and the central market.

WikiMatrix

Cổng Esquilina – (còn tồn tại) nằm trên đồi Esquilinus vẫn có thể được nhìn thấy, cùng với khải hoàn môn của hoàng đế Gallienus.

Porta Esquilina – this gate on the Esquiline is still visible, and incorporates the later arch of the emperor Gallienus.

WikiMatrix

The Arc de Triomf (2) (Khải Hoàn Môn), tọa lạc gần trung tâm thành phố, được xây cất để kỷ niệm biến cố quan trọng đó.

The Arc de Triomf (2) (Triumphal Arch), situated near the center of the city, was built to commemorate that important event.

jw2019

ĐỨNG SỪNG SỮNG TẠI TRUNG TÂM CỦA THÀNH PHỐ ROME, Ý, LÀ MỘT KHẢI HOÀN MÔN THU HÚT KHÁCH DU LỊCH TRÊN KHẮP THẾ GIỚI.

IN CENTRAL ROME, ITALY, STANDS A TRIUMPHAL ARCH THAT ATTRACTS VISITORS FROM ALL OVER THE WORLD.

jw2019

Một số địa danh nổi tiếng nhất của Bắc Triều Tiên là tượng đài, như tháp Juche, Khải Hoàn Môn và Tượng đài Grand Mansu Hill.

Some of North Korea’s most recognisable landmarks are monuments, like the Juche Tower, the Arch of Triumph and the Mansu Hill Grand Monument.

WikiMatrix

Chi tiết trên Khải Hoàn Môn Titus ở Rô-ma, cho thấy những chiến lợi phẩm lấy được khi thành Giê-ru-sa-lem bị hủy diệt

Detail on the Arch of Titus in Rome, showing spoils from Jerusalem’s destruction

jw2019

Khải Hoàn Môn tại Bình Nhưỡng (tiếng Hàn: 개선문) được xây dựng để kỉ niệm phong trào kháng chiến của người Triều Tiên trước Nhật Bản từ năm 1925 đến 1945.

It was built to commemorate the Korean resistance to Japan from 1925 to 1945.

WikiMatrix

Khải hoàn môn Constantinus (tiếng Latinh: Arcus Constantini, tiếng Ý: Arco di Costantino) là một Cổng chào chiến thắng tại Roma, nằm giữa Đấu trường La Mã và đồi Palatine.

The Arch of Constantine (Italian: Arco di Costantino) is a triumphal arch in Rome, situated between the Colosseum and the Palatine Hill.

WikiMatrix

Có lẽ chúng được tạo ra để đặt lên đỉnh một Khải hoàn môn hoặc một tòa nhà lớn khác, rất có thể do Hoàng đế Septimus Severus ủy nhiệm.

They were probably created to top a triumphal arch or some other grand building, perhaps commissioned by the Emperor Septimus Severus.

WikiMatrix

Hình trên: Chi tiết trên Khải Hoàn Môn Titus ở Rô-ma, Ý, mô tả kèn trompet lấy từ đền thờ Giê-ru-sa-lem vào năm 70 công nguyên (CN).

Above: Detail from the Arch of Titus, Rome, Italy, depicting trumpets taken from the temple in Jerusalem in 70 C.E.

jw2019

Phibun xem tượng đài như một Bangkok mới, Tây hóa, “làm cho Thanon Ratchadamnoen thành đại lộ Champs-Élysées và Tượng đài Dân chủ là Khải Hoàn Môn (Arc de Triomphe).”

Phibun saw the monument as the centre of what he envisaged as a new, Westernised Bangkok, ” making Thanon Ratchadamnoen the Champs-Élysées and the Democracy Monument the Arc de Triomphe ” of Bangkok .

WikiMatrix

Khải Hoàn Môn (tiếng Đức: Arc de Triomphe)là một cuốn tiểu thuyết của Erich Maria Remarque, viết năm 1945 về người tị nạn không quốc tịch ở Paris trước Thế chiến II.

Arch of Triumph (German: Arc de Triomphe) is a 1945 novel by Erich Maria Remarque about stateless refugees in Paris before World War II.

WikiMatrix

Lời tiên tri của Giê-su về sự hủy diệt thành Giê-ru-sa-lem năm 70 công nguyên đã ứng nghiệm chính xác, như Khải hoàn môn Titus tại Rô-ma xác nhận

The fulfillment of prophecies Jesus gave about Jerusalem’s destruction in 70 C.E. is attested to by the Arch of Titus in Rome

jw2019

Đài đã bị đổ nát trong thế kỷ 18, nhưng năm 1811, dưới sự chỉ huy của Napoléon Bonaparte, đài phun nước đã được phục hồi bởi Jean Chalgrin, kiến trúc sư của Khải Hoàn Môn.

It fell into ruins during the 18th century, but in 1811, at the command of Napoleon Bonaparte, the fountain was restored by Jean Chalgrin, the architect of the Arc de Triomphe.

WikiMatrix

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.