kilômét trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Hòn đảo lớn nhất là Tongatapu cách Auckland, New Zealand khoảng 2.000 kilômét về hướng đông bắc.

Its largest island, Tongatapu, is located about 1,250 miles [2,000 km] northeast of Auckland, New Zealand.

jw2019

Thật vậy, một cuộc nghiên cứu được đăng trong tờ nhật báo Independent của Luân Đôn cho thấy rằng đôi lúc người ta dùng xe hơi để đi dưới một kilômét.

Indeed, one study published in the Independent daily newspaper of London indicates that people sometimes even use them for trips of less than half a mile [1 km].

jw2019

Một đoạn dài 150 kilômét (93 mi) của dãy núi Kavkaz chạy trên lãnh thổ nước này.

A 150-kilometer (93 mi) stretch of the Caucasus Mountains runs through the territory of the republic.

WikiMatrix

Trong khi hoạt động, tàu dài với sáu chiếc xe thường được sử dụng. → Bảng: Đường đi tuyến U1 Tuyến U2 hoạt động kể từ lần mở rộng cuối cùng vào ngày 29 tháng 5 năm 1999 khoảng đường 24,377 Kilômét và tổng cộng 27 trạm.

The existing stations are operated without exceptions in the operating period. → Table: Route of the U1 line Since the last expansion, which was completed on 29 May, 1999, the U2 line serves a distance of 24,377 kilometers and a total of 27 metro stations.

WikiMatrix

Sông có chiều dài 471 kilômét (293 mi).

The length of the river is 471 kilometres (293 mi).

WikiMatrix

Ngành công nghiệp chế biến dầu mỏ và khí đốt tự nhiên sử dụng hệ thống đường ống để vận chuyển dầu và khí đốt từ thềm lục địa Na Uy đến các nhà máy chế biến trên khắp châu lục; hệ thống đường ống có tổng chiều dài là 9.481 kilômét (5.891 mi).

The petroleum and natural gas production on the Norwegian continental shelf uses pipelines to transport produce to processing plants on mainland Norway and other European countries; total length is 9,481 kilometres (5,891 mi).

WikiMatrix

Vào mùa mưa, vùng bị ngập chiếm một diện tích 1.550 kilômét vuông (600 sq mi).

In the wet season the flooded area covers 1,550 square kilometres (600 sq mi).

WikiMatrix

Hẻm núi này nổi tiếng với dòng nước xiết dài 14 dặm (23 kilômét) có thể đặc biệt nguy hiểm.

The canyon is famous for its 14 miles (23 km) of white-water rapids that can be particularly hazardous.

LDS

Vậy nên, Anh Mou Tham và con trai của anh là Gerard đã chọn một quyết định khó khăn để đi 4.800 kilômét đến làm việc ở New Caledonia, là nơi một đứa con trai khác đang làm việc.

So Brother Mou Tham and his son Gérard made the difficult decision to travel 3,000 miles (4,800 km) to work in New Caledonia, where another son was already employed.

LDS

Nhờ trọng lực của mặt trời, trái đất có thể xoay quanh nó ở khoảng cách 150 triệu kilômét mà không từ từ dạt ra hay bị hút vô.

Its gravitational pull allows the earth to orbit at a distance of 93 million miles [150 million km] without drifting away or being sucked in.

jw2019

Đức Giê-hô-va cũng dặn ông phải trở về Giu-đa—chỉ cách đó vài kilômét về phía nam—mà không được ăn hoặc uống.

Jehovah also told him to return to Judah—just a few miles to the south—without eating or drinking.

jw2019

Và cách duy nhất để lặn xuống cái hồ lạnh cóng này và bơi 1 kilômét

And the only way I can dive into that freezing cold water and swim a kilometer is by listening to my iPod and really revving myself up,

QED

Ông mời các trưởng lão của hội thánh thành Ê-phê-sô, cách đó khoảng 50 kilômét, đến gặp ông.

He sent for the older men of the Ephesus congregation, some 30 miles [50 km] away.

jw2019

Nếu đi theo con đường khác ít trở ngại hơn, họ sẽ phải vượt khoảng 1.600 kilômét.

A less-challenging route would involve traveling 1,000 miles [1,600 km].

jw2019

Tàu điện ngầm Incheon tuyến 1 là một tuyến tàu điện ngầm Bắc-Nam dài 29,5 kilômét (18,3 mi), một phần của hệ thống Tàu điện ngầm Incheon.

Incheon Subway Line 1 is a 29.4-kilometer (18.3 mi) north-south subway line, part of the Incheon Subway system.

WikiMatrix

Anh Alan cùng gia đình lên đường đi chơi vài ngày ở Beaumont, bang Texas, cách New Orleans hơn 300 kilômét về phía tây.

Alan and his family left home to spend a few days in Beaumont, Texas, over 200 miles [300 km] to the west.

jw2019

Europa được cho là có lớp vỏ mỏng (dày chưa tới 30 kilômét hay 18 dặm) gồm băng nước, có thể nổi trên một đại dương sâu 50 kilômét (30 dặm).

Europa is thought to have a thin crust (less than 30 km (19 mi) thick) of water ice, possibly floating on a 50-kilometer-deep (30 mile) ocean.

WikiMatrix

Hiện có hơn 890 kilômét (550 mi) đất xây dựng khu dân cư ven sông trong thành phố, nơi có hơn 80.000 cư dân.

There are over 890 kilometres (550 mi) of constructed residential waterfront land within the city that is home to over 80,000 residents.

WikiMatrix

Nó chiếm toàn bộ diện tích đảo Simeulue (Pulau Simeulue), ngoài khơi bờ biển phía tây của Sumatra 150 km, với diện tích 2.051,48 kilômét vuông (792,08 dặm vuông Anh).

It occupies the whole island of Simeulue ( Pulau Simeulue ), 150 km off the west coast of Sumatra, with an area of 2,051. 48 square kilometres ( 792.08 square miles ) .

WikiMatrix

Svalbard Global Seed Vault (tiếng Na Uy: Svalbard globale frøhvelv) là một ngân hàng hạt giống được bảo mật trên đảo Spitsbergen của Na Uy gần Longyearbyen tại quần đảo Bắc Cực Svalbard xa xôi, cách Cực Bắc khoảng 1.300 kilômét (810 mi).

The Svalbard Global Seed Vault (Norwegian: Svalbard globale frøhvelv) is a secure seed bank on the Norwegian island of Spitsbergen near Longyearbyen in the remote Arctic Svalbard archipelago, about 1,300 kilometres (810 mi) from the North Pole.

WikiMatrix

Kiel nằm cách Hamburg khoảng 90 kilômét (56 mi) về phía bắc.

Kiel lies approximately 90 kilometres (56 mi) north of Hamburg.

WikiMatrix

Rồi vào tháng 4 năm 1943, tôi được mời đến Stockton, một thành phố cách đó chừng 130 kilômét, để thành lập một hội thánh tiếng Tây Ban Nha.

Then in April 1943, I was invited to move to Stockton, a city about 80 miles [130 km] away, to form a Spanish-language congregation.

jw2019

Gia súc và cừu dễ bị lạnh do sự kết hợp giữa gió và nhiệt độ lạnh, khi gió vượt quá 40 kilômét một giờ (25 mph), khiến lông và lớp len phủ của chúng trở nên không hiệu quả.

Cattle and sheep are prone to wind chill caused by a combination of wind and cold temperatures, when winds exceed 40 kilometers per hour (25 mph), rendering their hair and wool coverings ineffective.

WikiMatrix

Ông đi đến Rochester, cách đó 40 kilômét và nói chuyện với nhà xuất bản nổi tiếng nhất ở phía tây New York, người này cũng từ chối.

He traveled to Rochester, 25 miles (40 km) away, and approached the most prominent publisher in western New York, who also turned him down.

LDS

Nước này giáp với Biển Caribe (ở phía đông) và Biển Bắc Thái Bình Dương (ở phía tây), với chiều dài bờ biển tổng cộng 1.290 kilômét (802 dặm) (212 km / 132 mi bờ biển Caribe và 1.016 km / 631 mi bờ biển Thái Bình Dương).

It borders both the Caribbean Sea (to the east) and the North Pacific Ocean (to the west), with a total of 1,290 km of coastline (212 km on the Caribbean coast and 1,016 km on the Pacific).

WikiMatrix