máy chơi game in English – Vietnamese-English Dictionary | Glosbe

Hơn nữa, có những phiên bản Linux cũng sẽ chạy trên máy chơi game Dreamcast và sau đó.

Furthermore, there are Linux versions that will run on a Dreamcast and later game consoles as well.

WikiMatrix

Switch được Nintendo coi là một máy chơi game gia đình có nhiều cách chơi.

The Switch is considered by Nintendo a home console that has multiple ways to play.

WikiMatrix

Giờ đây, bạn có thể xem video trên YouTube trên máy chơi game PlayStation 3.

You can now watch YouTube videos on PlayStation 3 .

support.google

Cũng có một phiên bản Windows đặc biệt chạy trên máy chơi game console Xbox One.

A specialized version of Windows runs on the Xbox One video game console.

WikiMatrix

Và anh ta ra ngoài mua tranh, thuốc phiện và máy chơi game.

And he went out and bought paintings and drugs and pinball machines.

OpenSubtitles2018. v3

Trong năm 2009, IGN vinh danh Wii là máy chơi game vĩ đại thứ 10 của mọi thời đại (trong số 25).

In 2009, IGN named the Wii the 10th greatest console of all time (out of 25).

WikiMatrix

Nuon là một đầu đĩa DVD lai với máy chơi game vào năm 2000,có thư viện game rất nhỏ.

The Nuon was a hybrid DVD player/gaming system released in 2000, that had a very small game library.

WikiMatrix

Gần đây còn có người – vẫn giấu tên – gọi máy xách tay của chúng tôi là “máy chơi game“.

And somebody — to remain nameless — called our laptop a “gadget” recently.

ted2019

Trong suốt thế hệ thứ 6, thị trường máy chơi game cầm tay được mở rộng với nhiều nhà sản xuất.

During the sixth generation era, the handheld game console market expanded with the introduction of new devices from many different manufacturers.

WikiMatrix

Bốn dòng game chính là một trong những trò chơi bán chạy nhất cho các dòng máy chơi game tương ứng.

The four main series games are among the best-selling video games for their respective consoles.

WikiMatrix

Khi ra mắt, Los Angeles Times đã gọi máy “khá đơn giản, nhanh, máy chơi game duyên dáng nhất trên thị trường”.

At launch, the Los Angeles Times called the system “quite simply, the fastest, most graceful game machine on the market”.

WikiMatrix

Vào tháng 2 năm 2017, Kimishima nói Switch đủ mạnh để cạnh tranh với các tựa game từ các máy chơi game Nintendo trước.

In February 2017, Kimishima said that the Switch is powerful enough to emulate titles from previous Nintendo consoles.

WikiMatrix

Vào năm 2010 đã có 200.057 máy chơi bài poker đang hoạt động tại Úc, chiếm 2,75% trong số 7,249,919 máy chơi game trên toàn thế giới.

Late in 2010, there were 200,057 poker machines operating in Australia, which was 2.75% of the 7,249,919 gaming machines worldwide.

WikiMatrix

Hiện nay, bạn sẽ tìm thấy coltan ở hầu hết các điện thoại di động, máy tính xách tay và máy chơi game.

Now, coltan you will find in almost every mobile phone, in almost every máy tính and games console .

QED

Trong Mario Party, một số minigame nhất định yêu cầu người chơi xoay thanh analog của máy chơi game nhanh nhất có thể.

In Mario Party, certain minigames required players to rotate the controller’s analog stick as fast as they can.

WikiMatrix

Loại pin nhỏ này — hãy nhớ loại 12von sac o to, dùng để sạc, cái gì nhỉ — máy chơi game cầm tay, điện thoại?

This little unit here — remember your little 12 – volt plug in the car, that charges your, whatever, Game Boy, telephone ?

QED

Các tựa game Story of Seasons đã được phát hành trên nhiều máy chơi game video khác nhau và máy chơi game cầm tay.

Story of Seasons titles have been released on numerous different video game consoles and handheld game consoles.

WikiMatrix

Loại pin nhỏ này — hãy nhớ loại 12von sac o to, dùng để sạc, cái gì nhỉ — máy chơi game cầm tay, điện thoại?

This little unit here — remember your little 12-volt plug in the car, that charges your, whatever, Game Boy, telephone?

ted2019

Vào ngày 17 tháng 7 năm 2015, Nintendo đã giành được một bằng sáng chế choi tám máy chơi game cầm tay của mình, bao gồm cả 3DS.

On July 17, 2015, Nintendo won a patent suit filed against eight of its handheld consoles, including the 3DS.

WikiMatrix

Nó là máy chơi game cầm tay đầu tiên sử dụng định dạng đĩa quang, như Universal Media Disc (UMD) làm phương tiện lưu trữ chính.

It became the first handheld video game console to use an optical disc format, Universal Media Disc (UMD), as its primary storage media.

WikiMatrix

Trong khi phát hành hai phần dành riêng cho PlayStation 2, công ty đã đưa các phần thêm lên các máy chơi game không phải của Sony.

While it released the first two entries exclusively for the PlayStation 2, the company brought further entries to nonSony consoles.

WikiMatrix

Công ty đưa ra Xbox trong năm sau đó, gia nhập thị trường máy chơi game trong lúc hai hãng Sony và Nintendo đang chiếm ưu thế.

The company released the Xbox later that year, entering the game console market dominated by Sony and Nintendo.

WikiMatrix

Ngoài ra, có một yếu tố hoài cổ cho phong cách low poly, nghe theo các máy chơi game video cũ hơn như Nintendo 64 hoặc PlayStation (console) .

In addition, there is an element of nostalgia to low poly styles, hearkening to older video game consoles such as the Nintendo 64 or the PlayStation (console).

WikiMatrix

Thành công của Atari 2600 đã làm hồi sinh thị trường máy chơi game gia dụng, cho tới khi thị trường video game Bắc Mỹ khủng hoảng vào năm 1983.

The success of the Atari 2600 in turn revived the home video game market during the second generation of consoles, up until the North American video game crash of 1983.

WikiMatrix