môn toán trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Giờ em biết cần học cả môn toán.

I know now it cover the mathematics.

OpenSubtitles2018. v3

Có phải được điểm 4 môn toán không nhỉ?

Was your math grade around 4?

OpenSubtitles2018. v3

Chị em là giáo viên môn toán.

She’s a math teacher.

OpenSubtitles2018. v3

Vậy môn Toán thì sao?

How about mathematics?

ted2019

Các em có thích môn toán không?

Do you love math?

LDS

Năm 1839, ông được chỉ định làm gia sư môn toán học và vật lý tại học viện này.

In 1839, he was appointed tutor of mathematics and physics at the College.

WikiMatrix

Chúng đâu chỉ là các thứ quá đơn giản như là ta thấy ở môn toán trong trường.

They’re not just simple, dumbed-down things that we see in school math.

ted2019

Hơi tệ môn toán.

Lousy at math.

OpenSubtitles2018. v3

Môn toán khó hơn khi chúng tiếp xúc với những bài toán cao cấp.

It was getting difficult as they got into more advanced math topics.

ted2019

Ông đã giành được ấn bản năm 2015 của Stampacchia Medal, và ấn bản năm 2017 của cho môn toán.

He has won the 2015 edition of the Stampacchia Medal, and the 2017 edition of the Feltrinelli Prize for mathematics.

WikiMatrix

Trường học. Học môn toán tốt hơn.

School Improve my grades in math.

jw2019

Margot tỏ ra có năng khiếu với môn toán trong khi Anne ham mê đọc và viết.

Margot demonstrated ability in arithmetic, and Anne showed aptitude for reading and writing.

WikiMatrix

Khi lên năm hai, tôi đã bỏ môn toán, khoa học và ngoại ngữ.

And when I arrived for my senior year, I dropped math, science and a foreign language.

QED

Ông cũng học tốt môn Toán.

He’s also good at math.

WikiMatrix

2 điểm môn toán?

2 points in math?

OpenSubtitles2018. v3

Cháu đang ngồi chung bàn làm bài tập về nhà môn Toán.

He was sitting at the same table, doing his math homework.

QED

Em không ngờ lại phải thi môn toán.

I was unaware to be examined on the mathematics.

OpenSubtitles2018. v3

Tới năm 8 tuổi, cậu vẫn chưa biết đọc và rất kém môn toán.

At age eight, he remained illiterate, with a poor grasp of mathematics.

WikiMatrix

Những môn khác như môn toán thì không khó đối với tôi.

Other subjects, such as math, were not difficult for me.

jw2019

Yondonjamts học lớp bốn, thích môn toán và nghệ thuật xếp giấy.

A fourth-grader, Yondonjamts likes math and origami (folding paper into shapes).

LDS

Do điểm môn toán thấp nên Kelly bị từ chối nhận vào Bennington College tháng 7 năm 1947.

Owing to her low mathematics scores, Kelly was rejected by Bennington College in July 1947.

WikiMatrix

Môn toán của con trai tôi kém lắm.

My son’s arithmetic limps.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi nghĩ môn Toán quan trọng nhưng khiêu vũ cũng vậy.

I think math is very important, but so is dance.

ted2019

Cô đã vấp nhiều sai sót trong môn toán và đôi khi ngay cả trong môn sử.

She made mistakes in arithmetic, sometimes even in history.

Literature

Luiz đề nghị sẽ giúp tôi học thêm tiếng Bồ Đào Nha và môn toán.

Luiz offered to help me improve my knowledge of Portuguese and math.

jw2019