người chơi chó trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Tao đoán mày là chó đồ chơi của người ngoài hành tinh.

I think you might be an alien toy dog.

OpenSubtitles2018. v3

Luôn hỏi người chủ xem có an toàn không khi chơi với chó .

Always ask the owner if it ‘s OK to pet the dog .

EVBNews

Dù cho bạn có nghĩ mình hiểu rõ chú chó đến mức nào đi nữa, hãy nhớ luôn giám sát khi con của bạn chơi đùa quanh chó của người khác .

No matter how well you think you know the dog, always supervise your kids around someone else ‘s pet .

EVBNews

Thêm nữa, người chơi còn có thể ra lệnh cho con chó tên Walt, nó có thể chui qua những cái lỗ nhỏ, cầm được đồ vật, gạt công tắc, và có thể di chuyển xung quanh mà không làm người khác nghi ngờ.

Additionally, players can issue various commands to a dog named Walt, who is able to squeeze into small areas, hold onto and fetch certain items, activate switches, and move around without being suspected by the enemy.

WikiMatrix

Nên dạy chúng rửa tay thường xuyên, nhất là trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, chơi ở những nơi công cộng đông người, hoặc vuốt ve chó mèo.

Children should be taught to wash their hands often —especially before eating, after using the toilet, after spending time in a crowded public place, or after petting animals.

jw2019

Gheorghe Benga và những người khác ủng hộ trò chơi chữ Dingo như một phân loài của chó, do đó Canis familiaris dingo với chó nhà là phân loài Canis familiaris familiaris.

Gheorghe Benga and others support the dingo as a subspecies of the dog Canis familiaris dingo Meyer 1793 with the domestic dog being the subspecies Canis familiaris familiaris.

WikiMatrix

Tôi là người đã thuyết phục đại diện của Hiệp hội ở lại đây trong khi anh ở Gaffney, chơi bời với cái tháp chó chết của anh.

I am the one that made the union reps stay here for you while you’re in Gaffney playing with your fucking Peachoid.

OpenSubtitles2018. v3

Bạn sẽ thấy khóa học này nhắm vào trạng thái chơi đùa của con người, giống như gấu bắc cực và chó eskimo và điều quan trọng là tạo ra ý tưởng: “để thăm dò thái độ chơi đùa, sự phát triển và nền tảng sinh lý; để áp dụng những nguyên lý, thông qua các ý tưởng thiết kế, để khuyến khích sáng kiến trong thế giới cộng đồng; và sinh viên sẽ làm việc với đối tác thực trong những dự án thiết kế với sự áp dụng rộng lớn.”

And you’ll see this course is to investigate the human state of play, which is kind of like the polar bear-husky state and its importance to creative thinking: “to explore play behavior, its development and its biological basis; to apply those principles, through design thinking, to promote innovation in the corporate world; and the students will work with real-world partners on design projects with widespread application.”

ted2019

Một hôm, trong khi lang thang trong núi với con chó của mình, ông ta khám phá ra một nhóm người ăn mặc lạ lùng đang uống rượu và chơi trò chơi.

One day, while wandering in the mountains with his dog, he discovers a group of strangely dressed men drinking and playing games.

LDS

Vật nuôi có thể là một con chó lai sói, mèo rừng hay chồn trong phiên bản bán lẻ của trò chơi ; người chơi có thể cho vật cưng của họ ăn cá để biến đổi thành những sinh vật khác nhau .

The initial pet can be a wolf dog, a lynx or, in the retail version of the game, a ferret; the player can feed fish to their pet to transform it into different creatures.

WikiMatrix

Một ngôi nhà của anh thợ săn, con thú săn được đang rực nóng trên bếp lửa… và người vợ bé bỏng của ta mat-xa chân cho ta… trong khi những đứa con chơi đùa cùng những chú chó trên sàn nhà

A rustic hunting lodge, my latest kill roasting on the fire and my little wife massaging my feet while the little ones play on the floor with the dogs.

OpenSubtitles2018. v3

Từ ‘hockey’ được ghi lại vào năm 1363 khi vua Edward III của Anh ra lệnh “cấm, chiếu theo hình phạt hoặc bỏ tù, tất cả các người chơi những trò ném đá, gỗ và sắt; bóng ném, bóng đá, hay hockey; săn bắt bằng chó hay chọi gà, hay những trò giải trí khác tương tự như vậy.”

One belief is that it was recorded in 1363 when Edward III of England issued the proclamation : ” Moreover we ordain that you prohibit under penalty of imprisonment all and sundry from such stone, wood and iron throwing ; handball, football, or hockey ; coursing and cock-fighting, or other such idle games. ”

WikiMatrix

Tom Nook, chủ cửa hàng trong Animal Crossing, là một tanuki (dù nó được dịch thành gấu chó), và nội thất bên trong và các đồ đạc khác ông mua và bán đều biến thành lá cây khi giữ trong bản đồ dùng của người chơi.

Tom Nook, the shopkeeper in Animal Crossing, is a Tanuki (although translated as a raccoon) and the furniture and other objects that he buys and sells transform into leaves when stored in a player’s inventory.

WikiMatrix

Vì quá trình tạo hình ảnh trực quan thông thường liên quan đến người đóng, thuật ngữ này thường không cần thiết, nhưng nó tạo ra sự khác biệt quan trọng trong các tình huống trong đó người ta có thể mong đợi hoạt hình như trong một bộ phim Pixar, một trò chơi điện tử hoặc khi tác phẩm được chuyển thể từ một bộ phim hoạt hình như Scooby-Doo, Gia đình Flintstones, 101 Con chó đốm, hoặc chương trình truyền hình The Tick.

However, it makes an important distinction in situations in which one might normally expect animation, as in a Pixar film, a video game, or when the work is adapted from an animated cartoon, such as Scooby-Doo, The Flintstones, 101 Dalmatians films, or The Tick television program.

WikiMatrix

Mặc dù không thể phù hợp với khả năng của từng người chơi và những chuyến đi săn các đối tượng đặc biệt hơn, chúng có thể săn lùng trong chuyến săn vùng đồi cao, truy tìm, theo dõi và theo dõi vết máu, khiến chúng trở nên phổ biến, đáp ứng nhu cầu một giống chó đáp ứng nhu cầu của những thợ săn qua việc thực hiện nhiều vai trò chức năng khác nhau. ^ “German Spaniel – Royal Canin”.

While not able to match the abilities of more specialized spaniels and retrievers they are able to hunt upland game, retrieve, track and blood trail large game successfully, making them popular among hunters who need a dog able to fulfil many roles adequately.

WikiMatrix