sảnh trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Hay xem ai lao vào sảnh lấy chúng đầu tiên.

Or by the first person to rush into the hall to get them.

ted2019

Ngoài sảnh.

In the lobby.

OpenSubtitles2018. v3

Các cây cột bằng gỗ tuyết tùng trong đại sảnh đường của Thutmose I đã được Thutmose III thay thế bằng các cột đá sau này, tuy nhiên ít nhất là hai cây cột nằm về phía cực bắc đã được chính Thutmose I thay thế.

The cedar columns in Thutmose I’s hypostyle hall were replaced with stone columns by Thutmose III, however at least the northernmost two were replaced by Thutmose I himself.

WikiMatrix

Làm gì còn đường khác tới khi sảnh.

There’s no other way to Visitation.

OpenSubtitles2018. v3

8 Các sử gia nói rằng một số nhà lãnh đạo tôn giáo lỗi lạc thường ở lại đền thờ sau các kỳ lễ và dạy dỗ tại một trong những sảnh rộng lớn tại đó.

8 Historians say that some of the foremost religious leaders would customarily remain at the temple after festivals and teach at one of the spacious porches there.

jw2019

Tòa nhà cổ nhất của khuôn viên đại học Yale là Sảnh Connecticut (xây dựng năm 1750) theo kiến trúc Georgian.

The oldest building on campus, Connecticut Hall (built in 1750), is in the Georgian style.

WikiMatrix

Người đàn ông và cậu bé chúng Ta tìm thấy ở đại sảnh.

The man and the boy we took in the basement.

OpenSubtitles2018. v3

” Chúng đã chiếm cây cầu và nhị sảnh. ”

We cannot linger.

OpenSubtitles2018. v3

Adrian thậm chí đề nghị diễn thử một màn đánh đấm nhằm đánh lạc hướng ở ngoài sảnh.

Adrian even offered to stage a diversionary fistfight in the hall.

OpenSubtitles2018. v3

Khi bước vào sảnh, anh sẽ nhìn thấy câu

As you entered the lobby, there was an inscription:

OpenSubtitles2018. v3

Đã tới đại sảnh tìm chưa?

Have you tried the lobby?

OpenSubtitles2018. v3

Anh sẽ thấy cửa thoát hiểm ngay trước sảnh.

You’ll see an exit door before the hall.

OpenSubtitles2018. v3

Anh có thể ghé qua bất cứ sảnh nào của bệnh viện này.

You know, you can walk down any hall in this hospital.

OpenSubtitles2018. v3

Các sảnh đi và đến nằm cạnh nhau trên một tầng.

We lived on the same floor with rooms next to each other.

WikiMatrix

Ông được vinh danh trong Đại sảnh Danh vọng Rock and Roll cùng Double Trouble năm 2015.

Shannon was inducted into the Rock and Roll Hall of Fame as a member of Double Trouble in 2015.

WikiMatrix

Tại tiền sảnh diễn ra cuộc hội đàm về lợi ích kinh doanh ở Anh .

In the hall, the talk was of the benefits of doing business in the UK.

EVBNews

Bọn Chằn cướp bóc Moria làm ô nhục đại sảnh linh thiêng.

Orcs plunder Moria desecrate our sacred halls.

OpenSubtitles2018. v3

Mái vòm lớn sẽ bao phủ đại sảnh hội trường và mái vòm nhỏ sẽ bao phủ hành lang lối vào.

The big dome will cover the assembly hall and the small dome will be over the entrance lobby.

WikiMatrix

Khi chúng tôi đi ra, chúng tôi không muốn thấy bất cứ ai, không trên cầu thang, không dưới sảnh, không trên bãi cỏ.

When we come out, we don’t want to see anybody, not on the stairs, not in the hall, not on the lawns.

OpenSubtitles2018. v3

Và cô ấy đang ở cuối sảnh chịu đựng việc chữa trị, và đó là lý do mà chuyện này làm cho ông có vẻ vô tâm, theo ý lỗ mãng.

And she is down the hall enduring infertility treatments, which is why this all does seem a bit insensitive on your part, if I may be so blunt.

OpenSubtitles2018. v3

họ ko phải ở tiền sảnh à

They are not at the vestibule.

OpenSubtitles2018. v3

Cách mà nàng đi xuống kiệu nơi cầu thang tiền sảnh, mỗi bước đi đầy đau đớn.

Her making her way down the littered vestibule stairs, one agonized step at a time.

ted2019

Tại thời điểm này, ông thường được nhìn thấy trong sảnh của House of Commons.

At this time, he was often seen in the lobby of the House of Commons.

WikiMatrix

Năm 1998, một vài thành viên của Fleetwood Mac được xướng danh tại Đại sảnh Danh vọng Rock and Roll cũng như được trao Giải Brit cho những cống hiến âm nhạc.

In 1998, select members of Fleetwood Mac were inducted into the Rock and Roll Hall of Fame and received the Brit Award for Outstanding Contribution to Music.

WikiMatrix

Khi dính đến nội quy bệnh viện thì anh ấy cứ như cái màn hình tiền sảnh.

He’s like a hall monitor when it comes to hospital rules.

OpenSubtitles2018. v3