bác sĩ trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Khi Diva mang thai sau khi cưỡng hiếp Riku, Julia trở thành bác sĩ riêng của cô .

When Diva becomes pregnant after raping Riku, Julia becomes her personal physician.

WikiMatrix

Bà đã trở thành một giáo sư thần kinh học, và kết hôn với một bác sĩ.

She became a professor of neurology, and married a doctor.

WikiMatrix

Bác sĩ nói đó là vì tim của ông.”

The doctor said it was his heart.””

Literature

Các bác sĩ đều bảo vậy đó.

So the doctors tell me.

OpenSubtitles2018. v3

Kêu bác sĩ đi.

Get a doctor.

OpenSubtitles2018. v3

Làm ơn, tất cả nhân viên, kể cả các bác sĩ, đều biết nó là thật.

Please, the whole staff, the doctors even, we all know this is real.

OpenSubtitles2018. v3

Ồ, và Bác sĩ Watson, tất nhiên rồi.

Oh, and Dr Watson, of course.

OpenSubtitles2018. v3

Những gì tôi trải qua, các bác sĩ đều gợi nhắc.

♫ What I’ve been through, the doctor visualized ♫

OpenSubtitles2018. v3

* nếu con bạn bị dị ứng với nhựa mủ nên thông báo cho bác sĩ biết

* let the doctor know if your child has an allergy to latex

EVBNews

Họ sẽ đưa anh đến gặp bác sĩ 3 ngày một tuần và các buổi họp nhóm.

Make you open up to a shrink like three days a week, and there’s group sessions.

OpenSubtitles2018. v3

Thẩm phán Graves, tôi là bác sĩ Henry Morgan, thuộc Văn phòng giám định Y khoa.

Judge Graves, Dr. Henry Morgan, office of the chief medical examiner.

OpenSubtitles2018. v3

Anh Cả Renlund hành nghề bác sĩ tim mạch, điều trị bệnh nhân mắc bệnh suy tim.

Elder Renlund spent his career as a cardiologist, treating patients with heart failure.

LDS

Bác sĩ khám bệnh cho tôi tỏ vẻ ngạc nhiên.

The doctor who examined me was amazed.

jw2019

Em quen người hùng đó, bác sĩ.

Anne: I know that hero doctor.

OpenSubtitles2018. v3

Không, tôi sẽ không để sơ lại cho lòng khoan dung của bác sĩ Arden đâu.

No, I won’t leave you to the tender mercies of Dr. Arden.

OpenSubtitles2018. v3

Bạn nên gọi điện cho bác sĩ nếu :

Call your doctor if you have an :

EVBNews

Cậu ta cần gặp bác sĩ.

He has to see a doctor.

OpenSubtitles2018. v3

bác sĩ nhi khoa người Mễ hiện ở Boston.

He’s a pediatrician from Mexico who’s based out of Boston.

OpenSubtitles2018. v3

Bác sĩ List đã nói rất rõ…

Dr. List’s instructions were explicit…

OpenSubtitles2018. v3

Tôi đoán là bác sĩ Cuddy đã cho ông số này.

I assume Dr. Cuddy gave you this number.

OpenSubtitles2018. v3

Thật tệ là các thành viên ủy ban xét duyệt lại là bác sĩ.

Too bad the review committee members are actually doctors.

OpenSubtitles2018. v3

Ơn trời ta sống ở thời kỳ tươi sáng hơn, phải không, bác sĩ…?

Let us be thankful we live in more enlightened times, don’t you agree, doctor…?

OpenSubtitles2018. v3

Nhiều bác sĩ cho biết MRSA hiện là nguyên nhân hàng đầu gây nhiễm trùng da .

Doctors say MRSA is now the top cause of skin infections .

EVBNews

Em nghĩ ” có lẽ ” nó cần phải đi bác sĩ? Phải.

You think ” maybe ” he should be taken to a doctor?

OpenSubtitles2018. v3

Bác sĩ West.

Doctor west.

OpenSubtitles2018. v3