cá lăng trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Trong tiếng Anh, đôi khi nó được gọi là crystal eyed catfish (cá lăng mắt pha lê).

It is occasionally called the crystaleyed catfish.

WikiMatrix

H. wyckioides là loài cá lăng to lớn nhất tại miền trung Đông Dương và có thể nặng tới 80 kg.

H. wyckioides is the largest Bagrid catfish in central Indochina and may reach 80 kilograms.

WikiMatrix

Đây là một trong những loài cá lăng lớn nhất trong khu vực châu Á và có thể nặng tới 80 kg.

This species is the largest Bagrid catfish in Asia and may reach 80 kilograms.

WikiMatrix

Tại Đông Nam Á, các loài cá lăng của chi Hemibagrus là một nguồn cung cấp protein động vật quan trọng.

In Southeast Asia, Hemibagrus species are an important source of animal protein.

WikiMatrix

và ngay cái hồ ngày càng có nhiều muỗi, ngay cả khi ăn những con lăng quăng

And lakes with fish have more mosquitos, even though they eat them.

ted2019

Cũng như:”, Những lời chỉ trích thô bạo và táo bạo của Blavatsky về thuyết Darwin đã biến thành những lời lăng mạ nhân đối với các học giả.”

And also: “The rough and cheeky Blavatsky’s criticism of Darwinism turned into personal insults to scholars.”

WikiMatrix

(Ma-thi-ơ 5:27, 28). Vấn đề khác: Bạn có thói hay tán tỉnh và “bắt hai tay” nên bị mang tiếng là lăng nhăng không?

(Matthew 5:27, 28) Another matter: Have you been prone to flirt and play the field, earning a reputation as a playboy or a flirt among those of the opposite sex?

jw2019

Thế là một ý tưởng lôi cuốn tôi, và tôi muốn bạn xem xét nó, đó là liệu chúng ta có thể hiểu rõ hơn lý do chính của những đổ vỡ và những thay đổi của những nhân trong xã hội thông qua lăng kính niềm tin.

So an idea that intrigued me, and I’d like you to consider, is whether we can better understand major waves of disruption and change in individuals in society through the lens of trust.

ted2019

Việc thắng thế gian không phải là một cuộc xâm lăng toàn cầu mà là một cuộc chiến đấu nhân chống lại cám dỗ và khuynh hướng nội tâm của chúng ta.

Overcoming the world is not a global invasion but a private, personal battle, requiring hand-to-hand combat with our own internal foes.

LDS

HMB cũng có trong một số sản phẩm dinh dưỡng và thực phẩm y tế được Abbott Laboratories bán trên thị trường (ví dụ, một số công thức nhất định như Ensure, Juven, và Myoplex), và có số lượng không đáng kể trong một số loại thực phẩm như cỏ linh lăng, măng tây, bơ, súp lơ, bưởi và da trơn.

HMB is also contained in several nutritional products and medical foods marketed by Abbott Laboratories (e.g., certain formulations of Ensure, Juven, and Myoplex), and is present in insignificant quantities in certain foods, such as alfalfa, asparagus, avocados, cauliflower, grapefruit, and catfish.

WikiMatrix

Theo cáo trạng do báo chí nhà nước dẫn lại, ông đã “liên liên tiếp gửi đơn, thư tố cáo vu khống, lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín nhân một số lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và tập thể Huyện ủy, UBND huyện và Công an huyện Thọ Xuân.”

The indictment reported by state media said that he “continuously sent letters to denounce, slander, insult and offend the individual honor, dignity and prestige of a number of leaders from the central level, from Thanh Hoa province and from the Party cell, the People’s Committee and the Police of Tho Xuan district.”

hrw.org

Khi nói về Monoliths & Dimensions, Stephen O’Malley nói với Alex Templeton-Ward rằng album “giống như một lăng kính ……âm nhạc của chúng tôi là ánh sáng trắng đi tới, nhiều màu sắc đi ra từ mặt còn lại qua các sự sắp xếp tuyệt vời và sự nhân của các nghệ sĩ khách mời và các sự hợp tác cốt lõi….”

When speaking at the launch of Monoliths & Dimensions, Stephen O’Malley told Alex Templeton-Ward that the album was “like a prism… our music is the white light going in, a lot of the colour comes out the other side through the amazing arrangements and personalities of the guest performers and core collaborators… I think the main topic of this album is elaboration, expansion and prismatic detail.

WikiMatrix