Cơ quan nhà nước tiếng Anh là gì?

Hiện nay những thuật ngữ tương quan đến tiếng Anh pháp lý đang ngày càng được chăm sóc, chú trọng, trong đó phải kể đến thuật ngữ “ Cơ quan nhà nước ”. Vậy cơ quan nhà nước là gì ? Cụm từ Cơ quan nhà nước tiếng Anh là gì ? Qua bài viết dưới đây Luật Hoàng Phi sẽ giải đáp giúp Qúy khách những yếu tố này .

Cơ quan nhà nước là gì?

Cơ quan hành chính nhà nước là một trong những bộ phận cấu thành của cỗ máy nhà nước, được xây dựng theo trình tự pháp lý lao lý, đó là những cá thể hoặc tổ chức triển khai được trao quyền để triển khai những công dụng, trách nhiệm của Nhà nước .
Phạm vi quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan nhà nước đã được pháp luật đơn cử trong luật. Vì triển khai những tính năng, trách nhiệm của Nhà nước nên những cá thể, tổ chức triển khai này có mang tính quyền lực tối cao nhà nước .

Cơ quan quản lý nhà nước có các đặc điểm nhất định như:

– Các quyết định hành động đều mang tính quyền lực tối cao nhà nước
– Là chủ thể đại diện thay mặt để thực thi quyền lực tối cao thay Nhà nước
– Các cơ quan có quyền quan hành ra những văn bản pháp lý để xử lý, chỉ huy việc làm của mình trong khoanh vùng phạm vi thẩm quyền
– Các văn bản pháp lý do cơ quan nhà nước phát hành sẽ được bảo vệ thực thi bằng quyền lực tối cao nhà nước, do cơ quan phát hành trực tiếp giám sát việc thực thi
– Tùy thuộc vào lao lý của pháp lý mà những cơ quan nhà nước khác nhau sẽ có hình thức hoạt động giải trí, khoanh vùng phạm vi thẩm quyền mang đặc trưng riêng .

Cơ quan nhà nước tiếng Anh là gì?

Cơ quan nhà nước tiếng Anh là State agencies và định nghĩa State agencies are one of the constituent parts of the state apparatus, established according to the order prescribed by law. Thes e are individuals or organizations empowered to perform the functions and duties of the State .
The scope of rights and obligations of state agencies is specified in the law. Because they perform the functions and duties of the State, these individuals and organizations have the character of state power .

State agencies have certain characteristics such as:

– The decisions are of state power
– Be a representative subject to exercise power for the State
– The authorities have the authority to issue legal documents to resolve and direct their work within their competence .
– Legal documents promulgated by state agencies will be enforced by state power, by the issuing agency that directly oversees the implementation .
– Depending on the provisions of the law, different state agencies will have their own specific form of operation and jurisdiction .

Cơ quan tiếng Anh là gì ?

Cơ quan tiếng Anh là institution

Cụm từ tương ứng Cơ quan nhà nước tiếng Anh là gì?

Tiếng Anh Tiếng Việt
State agencies Cơ quan nhà nước
Administrative agency Cơ quan hành chính
Law enforcement authorities Cơ quan hành pháp
Judicial authorities Cơ quan tư pháp
Judicial authorities Ủy ban nhân dân
Judicial authorities Tòa án nhân dân
People’s Procuracy Viện kiểm sát nhân dân
Goverment Chính phủ
People’s Assembly Hội đồng nhân dân

Một số ví dụ đoạn văn có sử dụng từ Cơ quan nhà nước tiếng Anh viết như thế nào?

Luật Hoàng Phi sẽ cung cấp giúp Qúy khách một số câu văn, đoạn văn có chứa cụm từ Cơ quan nhà nước tiếng Anh để quý khách có thể áp dụng trong giao tiếp:

– Competence of state agencies has limitations on space (territory), on time of validity, on the subject of impact. The authority of the agency depends on its legal status in the state apparatus. Limitation of authority of state agencies is a legal limit because it is required by law.

– The establishment or dissolution of a certain state agency is derived from the requirement to perform the state’s functions and duties in each certain period. The number of state agencies and civil servants more or less depends much on the objective and subjective factors of the country, the capacity of the staff and the way of looking at the problem from an organizational perspective .
– The authority of each state agency is strictly, clearly and publicly defined by law. Within the scope of its delegated authority, each agency is independent and proactive in implementing its functions and duties .

Trên đây là toàn bộ nội dung về Cơ quan nhà nước tiếng Anh là gì? Nếu Qúy khách còn thắc mắc gì vấn đề này hoặc muốn biết thêm thông tin chi tiết thì vui lòng liên hệ đến công ty Luật Hoàng Phi theo số Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6557.