con rồng trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Cậu đã làm mất con Rồng, cậu tính giết hết số còn lại à?

You’ve already lost us one dragon, do you intend to kill the rest?

OpenSubtitles2018. v3

Phương án Soltis là diễn biến chính trong phương án con rồng cho đến cuối thập niên 1990.

The Soltis Variation was the main line of the Dragon up until the late 1990s.

WikiMatrix

Không có con rồng còn sống nào mà tôi không thể thuần hóa!

There isn’t a dragon alive that I can’t wrangle!

OpenSubtitles2018. v3

Con quái vật chính sau đó đi đến Century Airfield và đánh bại hai con rồng Raptros.

The lead monster then travels to Century Airfield and defeats twin Raptros dragons.

WikiMatrix

Không có nơi nào để ở, Kobayashi quyết định giữ con rồng trong nhà cô.

With Tohru having no place to stay, Kobayashi offers to let the dragon stay at her home and become her personal maid, to which she agrees.

WikiMatrix

Mình chắc chắn 72%. dù con rồng của mình vẫn ” muốn ở lại ” cùng mình mà.

I’m 72 percent sure he wanted to stay .

OpenSubtitles2018. v3

Chữ: Làm thế nào nhiều lần như gió, trụ, và con rồng?

[How many times like the wind, a pole, and the dragon?]

ted2019

Hiccup đặt tên cho con rồng là Toothless (Sún Tất).

Hiccup befriends the dragon, giving it the name ‘Toothless’.

WikiMatrix

Không có sự phân biệt giữa từ Dragon (con rồng) và Dragoon trong tiếng Pháp.

There is no distinction between the words dragon and dragoon in French.

WikiMatrix

Nếu con rồng không muốn ăn, vậy làm sao ông ép nó ăn được?

If a dragon does not want to eat, how do you force him to eat?

OpenSubtitles2018. v3

Số phận của một con rồng.

I dream of it when I was young

OpenSubtitles2018. v3

Họ gọi ngài là con rồng cuối cùng…

They call you the Last Dragon

OpenSubtitles2018. v3

Chỉ vài thế hệ sau, con rồng cuối cùng chỉ bằng cỡ con mèo.

A few generations later, the last dragons were no larger than cats.

OpenSubtitles2018. v3

Chúng ta đã mất con Rồng rồi!

We’ve lost the dragon!

OpenSubtitles2018. v3

Jack, anh lôi tôi tới đây vì một con rồng à?

Jack, you dragged me all the way out here for a dragon?

OpenSubtitles2018. v3

Anh, con rồng, và Satella là ba nhân vật mạnh nhất trong thế giới của series này.

He and Satella are the two most powerful characters in the world of the series.

WikiMatrix

Tiamat: nữ thần của những con rồng hung ác và sự tham lam.

Tiamat – Evil Goddess of Greed and Envy .

WikiMatrix

Sao ông biết được người sai khiến con rồng không phải là tôi?

How do you know that it won’t be me who controls the dragon?

OpenSubtitles2018. v3

Đầu còn lại thì bơm vào khí ga của con rồng Hai đầu Xấu xí.

The other sprays hideous zippleback gas.

OpenSubtitles2018. v3

Hãy cùng nghĩ về tương lai: một con rồng so với một con voi.

Let’s think about the future: the dragon vis- a- vis the elephant.

QED

Hãy để con rồng dạy con bài học

Let the dragon you learn the lessons.

OpenSubtitles2018. v3

Chúng ta đều biết nó hút con rồng ma thuật của nó.

We already know that he’s been puffing’the magic dragon.

OpenSubtitles2018. v3

Anh bỏ con rồng của tôi lại rồi!

You left my dragon back there!

OpenSubtitles2018. v3

Hoặc là 1 con rồng.

You’ll come back as a dragon.

OpenSubtitles2018. v3

Tại chỗ giao nhau giữa núi lửa này và biển, những con rồng đang khuấy động.

Where the volcano meets the sea dragons stir

QED