Khu Đô Thị trong Tiếng Anh là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt

Hiện nay, những khu đô thị lần lượt mọc lên với số lượng rất lớn và trở thành một chủ đề điển hình nổi bật trong những ngành nghề lúc bấy giờ. Thông thường, ở khu vực tiên phong của mỗi khu, người ta hay sử dụng tiếng Anh để viết tên khu đô thị. Vậy, bạn đã biết “ khu đô thị ” tiếng Anh là gì ? Bạn có biết gì về vốn từ thuộc từ ngữ này không ? Nếu như bạn còn vướng mắc hay theo dõi bài viết này sẽ làm rõ toàn bộ yếu tố nêu ra bên trên. Cùng theo dõi nhé. Chúc bạn thành công xuất sắc ! ! ! !

khu đô thị trong tiếng Anh

khu đô thị trong tiếng Anh

1. “Khu đô thị” trong tiếng anh là gì?

Urban Area (danh từ): khu đô thị

Cách phát âm: / ˈɜːbən/ ˈeəriə/

Định nghĩa:

Khu đô thị : là khu vực kiến thiết xây dựng một hay nhiều khu tính năng của đô thị, được số lượng giới hạn bởi những ranh giới tự nhiên được qui theo bản thiết kế trước đó, ranh giới tự tạo hoặc những đường chính đô thị. Khu đô thị gồm có : những đơn vị chức năng ở của dân cư ; những khu công trình dịch vụ Giao hàng cho con người cho bản thân khu đô thị đó ; hoàn toàn có thể có những khu công trình dịch vụ chung của toàn đô thị hoặc cấp vùng .

Loại từ trong Tiếng Anh:

Thuộc loại cụm danh từ

 • Much of the southwestern region of Vietnam can now be classified as the largest urban area or livestock agricultural area due to its fertile alluvial soils .

 • Phần lớn khu vực phía Tây Nam Bộ Nước Ta giờ đây hoàn toàn có thể được xếp vào loại những khu vực đô thị hay nông nghiệp chăn nuôi lớn nhất do vùng đất phù sa phì nhiêu .

 •  
 • Educating local people about conservation and preservation of the ecological environment for animals is very important, as well as, for conservation in urban human areas .

 • Giáo dục đào tạo người dân địa phương về việc bảo tồn và giữ gìn môi trường sinh thái cho động vật hoang dã rất quan trọng, cũng như, để bảo tồn ở khu vực đô thị của loài người .

2. Cấu trúc và cách sử dụng từ khu đô thị trong tiếng Anh:

khu đô thị trong tiếng Anh

khu đô thị trong tiếng Anh

[TỪ ĐƯỢC DÙNG LÀM TRẠNG NGỮ TRONG CÂU]

 • In urban areas of the developed world, clothing or personal items are common and uniform worn by people of all walks of life, especially the upper class .

 • Ở khu đô thị của những nước tăng trưởng, quần áo hay những đồ vật cá thể là thông dụng và thống nhất được mặc bởi những người thuộc mọi những tầng lớp xã hội đặc biệt quan trọng là những tầng lớp thượng lưu .

Từ “ Urban area ” trong câu được sử dụng như một trạng ngữ của câu .

[TỪ ĐƯỢC DÙNG LÀM CHỦ NGỮ TRONG CÂU]

 • Residents of the urban area dressed in clothes and very thoughtful about their appearance are always concerned about beauty and health first .

 • Dân cư của khu đô thị ăn mặc quần áo và rất chỉnh chu về vẻ hình thức bề ngoài của mình luôn chăm sóc đến vẻ đẹp và sức khỏe thể chất lên số 1 .

Từ “ Urban area ” trong câu được sử dụng với mục tiêu làm chủ ngữ trong câu .

[TỪ ĐƯỢC DÙNG LÀM TÂN NGỮ TRONG CÂU]

 • If we do not stop the illegal migrants who are infected with covid19, we will flood urban areas, the number of cases will increase greatly .

 • Nếu tất cả chúng ta không ngăn ngừa những người di cư phạm pháp mà họ bị nhiễm covid19 thì sẽ tràn vào những khu đô thị, số lượng những ca nhiễm sẽ tăng rất nhiều .

Từ “Urban area” được dùng trong câu với nhiệm vụ làm tân ngữ cho câu.

[TỪ ĐƯỢC DÙNG LÀM BỔ NGỮ CHO TÂN NGỮ TRONG CÂU]

 • Indeed, with rare exceptions, almost entire species of brown pigeons live wherever humans live, especially in urban areas .

 • Thật vậy, với hiếm có trường hợp ngoại lệ, hầu hết hàng loạt những loài bồ câu nâu sống ở bất kể nơi nào con người sống, đặc biệt quan trọng là ở những khu vực đô thị .

Từ “ arrow ” làm bổ ngữ cho tân ngữ “ live wherever humans live, especially in urban areas. ”

3.Những cụm từ “đô thị hóa” thông dụng trong tiếng Anh:

khu đô thị trong tiếng Anh

khu đô thị trong tiếng Anh

a rural urban area: khu đô thị nông thị

 • Schools in rural urban areas are often very small .

 • Các trường học ở khu đô thị nông thôn thường rất nhỏ .

remote/isolated urban area: khu đô thị xa xôi / hẻo lánh

 • In some poor countries in Africa, despite trying to change, but still fell into the situation remote or isolated urban area .

 • Ở một số ít vương quốc nghèo ở Châu Phi dù đã cố gắng nỗ lực biến hóa nhưng vẫn còn rơi vào thực trạng khu đô thị xa xôi hay hẻo lánh .

the surrounding urban area: khu vực xung quanh khu đô thị

 • He tourist office will have a map of the surrounding urban area .

 • Văn phòng du lịch sẽ có một map của khu vực xung quanh khu đô thị .

industrial urban area: khu đô thị công nghiệp

 • People living in industrial urban areas are exposed to these types of chemicals .

 • Người dân sống trong những khu đô thị công nghiệp tiếp xúc với những loại hóa chất này .

new urban areas: khu đô thị mới

 • Investment companies have approved investment in new urban area construction projects .

 • Các công ty góp vốn đầu tư đã đồng ý chấp thuận góp vốn đầu tư so với những dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng khu đô thị mới .

mixed urban area: khu đô thị hỗn hợp

 • The mixed urban area is the birth of projects consisting of many investors, which can be said to be a breakthrough in creating a new and more urban area .

 • Khu đô thị hỗn hợp là sự sinh ra của những dự án Bất Động Sản gồm nhiều chủ góp vốn đầu tư hoàn toàn có thể nói là một mức cải tiến vượt bậc mới trong việc cái tạo đô thị ngày một mới mẻ và lạ mắt hơn .

 

Hi vọng với bài viết này, StudyTiengAnh đã giúp bạn hiểu hơn về những từ tương quan đến khu đô thị trong tiếng Anh ! ! !