lọ hoa trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Ví dụ: thay vì sử dụng từ khóa “bình”, hãy thử thêm các từ khóa “lọ hoa” hoặc “bình hoa”.

For example, instead of using the keyword “vase“, try adding the keywords “flower jar” or “pitcher “.

support.google

Nhiều bức tranh tường là những lọ hoa, trong khi một loạt các bức tranh ở tầng dưới mô tả cảnh săn bắn và chiến đấu.

Many of the frescoes feature flowers in vases, while a series of paintings on the first floor halls depict hunting and battle scenes.

WikiMatrix

Tôi có thể làm kiểu chà chân chết người bằng một tay và ủ một lọ hoa chamomile có thể khiến cậu nhỏ lệ đấy. Chết cha

I can rock a killer foot rub with one hand and ew a kick-ass pot of chamomile in the other that would make you weep.

OpenSubtitles2018. v3

Cái đó bỏ lọ nước hoa vào giỏ.

It places the lotion in the basket.

OpenSubtitles2018. v3

Bây giờ cái đó bỏ lọ nước hoa vào giỏ đi.

Now it places the lotion in the basket.

OpenSubtitles2018. v3

Cô có lọ cắm hoa chứ?

Do you have a vase?

OpenSubtitles2018. v3

Mình định biến mấy lọ nước hoa cũ thành vỏ chai bia.

I’m transforming old perfume bottles into beer bottles.

OpenSubtitles2018. v3

lọ nước hoa mà anh đã mang tới cho em

And the perfume you brought for me.

OpenSubtitles2018. v3

Trên bàn là 20 phi tiêu tẩm thuốc mê, 1 cái đồng hồ nhựa màu đen, 1 đôi kính và một lọ nước hoa nam.

On the table were 20 tranquiliser darts, a black plastic watch, a pair of sunglasses and a cologne for men.

OpenSubtitles2018. v3

Nó được trồng làm hang rào, vườn hoa, chưng trong lọ, và như là một bông hoa được tỉa cắt.

It is used in borders, garden beds, containers, and as a cut flower.

WikiMatrix

Trừ khi giống như đám tang, không thì tôi chẳng cắm nổi đến 3 bông hoa vào lọ.

I can’t put three stems in a vase without it looking like a funeral .

OpenSubtitles2018. v3

Trong đó có các chén đá dùng để tán và trộn vật liệu mỹ phẩm, lọ nước hoa hình củ cà rốt, loại khác bằng thạch cao tuyết hoa dùng chứa dầu và gương cầm tay bằng đồng bóng loáng.

Stone bowls or palettes for grinding and mixing cosmetic materials, carrot-shaped perfume bottles, alabaster ointment jars, and hand mirrors of polished bronze were among the finds.

jw2019

Tại Hoa Kỳ, một lọ thuốc 50 mg có giá 191,40 USD.

In the United States, a 50 mg vial costs about 191.40 USD.

WikiMatrix

Cảnh sát đã phải can thiệp… khi người biểu tình bắt đầu ném pháo hoa và chai lọ.

The police had to intervene – when protesters started throwing fireworks and bottles.

OpenSubtitles2018. v3

Liên Hoa, tôi đã tìm thấy lọ tro cốt của cô.

Lotus, I found your urn of ashes

OpenSubtitles2018. v3

Lọ naloxone không đắt lắm (dưới $ 25) ở Hoa Kỳ.

Vials of naloxone are not very expensive (less than $25) in the United States.

WikiMatrix

Ma-ri mở một lọ nhỏ bằng thạch cao tuyết hoa, chứa khoảng “một cân dầu thơm cam tùng nguyên chất” (Giăng 12:3).

Mary opens an alabaster case, or small flask, that holds about “a pound of perfumed oil, genuine nard.”

jw2019

Trong một góc khác của tiệm, chúng tôi thấy những gói dược thảo hỗn hợp dành cho những bệnh thông thường như cảm và đau bụng, cũng như một kho dự trữ những lọ thuốc từ Trung Hoa.

In another corner of the shop, we find packets of mixed herbs for common ailments like colds and upset stomach as well as a pharmacopoeia of bottled herbal medicines from China.

jw2019

Frank bỏ đi rồi, con có thể vứt mấy lọ lăn nách và nước hoa của ông ta, rồi sắp xếp lại đồ của con vào trong tủ thuốc được không?

Since Frank bailed, can I dump his Speed Stick and English Leather and put my stuff back in the medicine cabinet ?

OpenSubtitles2018. v3

Cô tỉa hoa và đặt chúng vào lọ, nơi chúng tô điểm cho “ảo mộng giả tạo của cái đẹp” và bắt đầu héo dần.

She cuts the roses and puts them in vases, where they adorn her “meretricious vision of what makes for beauty” and begin to die.

WikiMatrix

Tại Hoa Kỳ vào năm 2016, dạng hít có chi phí khoảng 122,84 USD và một lọ thuốc tiêm có giá 45,31 USD cho một liều.

In the United States as of 2016 the inhalation powder costs 122.84 USD and a vial for injection costs 45.31 USD a dose.

WikiMatrix

Theo báo cáo chính thức của NOC, vào khoảng 6 giờ chiều, các cuộc ẩu đả đầu tiên bùng phát tại Setapak giữa một nhóm người Mã Lai từ Gombak đang di chuyển đến nơi tụ tập và những người Hoa bên đường chế giễu họ, tình hình leo thang thành ném chai lọ và đá.

According to the NOC official report, at around 6 pm, fist fights broke out in Setapak between a group of Malays from Gombak travelling to the rally and Chinese bystanders who taunted them, and this escalated into bottle and stone throwing.

WikiMatrix

Chi Nang trứng hay còn gọi là chi Lọ nồi (danh pháp khoa học Hydnocarpus) là một chi cây gỗ từ cỡ trung bình đến cỡ lớn của Indonesia, Malaysia và Philippines, lá mọc so le, hoa nhỏ mọc thành chùm khác gốc, và quả nang của một số loài trong chi là nguồn nguyên liệu sản xuất dầu chaulmoogra và dầu hydnocarpus.

Hydnocarpus is a genus of medium to large trees of Indochina, Indonesia, Malaysia and the Philippines, having alternate leaves, small dioecious racemose flowers, and capsular fruits of which several are sources of chaulmoogra oil and hydnocarpus oil.

WikiMatrix