mắt kính trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Kích hoạt camera trong mắt kính của anh ta.

Activate the camera in his eye piece.

OpenSubtitles2018. v3

Này, cậu luôn luôn đeo mắt kính sao?

Hey, have you always worn glasses?

OpenSubtitles2018. v3

Chỉ cần một cặp mắt kính.

The just needed glasses, that’s all.

OpenSubtitles2018. v3

Cởi mắt kính ra nào anh!

Take your glasses off.

OpenSubtitles2018. v3

là xạ thủ giỏi thứ nhì… mắt kính?

What’s your take on this, Specs?

OpenSubtitles2018. v3

Anh có mắt kính như vậy không?

Do you have glasses for that?

OpenSubtitles2018. v3

Sẽ có giá hơn nếu mắt kính còn nguyên.

Well, they’d be worth more if the lenses were intact.

OpenSubtitles2018. v3

Tớ không đeo mắt kính.

I don’t wear glasses.

OpenSubtitles2018. v3

Lily lắc đầu khi một giọt nước mắt lăn xuống dưới mắt kính và chảy dọc má cô.

Lily shook her head as a tear slipped beneath her glasses and ran down her cheek.

Literature

mắt kính.

And eyeglasses.

OpenSubtitles2018. v3

Xin cô cởi mắt kính ra.

Please take your glasses off.

OpenSubtitles2018. v3

Với cặp mắt kính dày cộm, ngoại hình cực kì phổ thông, tính cách vô cùng thật thà…

With thick glasses, extremely popular appearance, very honest personality …

WikiMatrix

Mắt kính có thể gây ra bất tiện.

The lens might be a little uncomfortable.

OpenSubtitles2018. v3

Vậy thì chúng ta đeo mắt kính phúc âm lên như thế nào?

So how do we put on gospel glasses?

LDS

Khi cực kì khó chịu, cô sẽ gỡ mắt kính của mình ra.

When she is particularly annoyed she removes her glasses.

WikiMatrix

Đó là mẫu năm sau của Yves Klein, bạn biết đấy, hình mắt kính.

That’s next year’s Yves Klein, you know, eyeglasses shape .

ted2019

Ông đeo mắt kính và luôn luôn mỉm cười.”

He wears glasses and always has a smile.”

LDS

Khi nào rảnh tôi sẽ để râu và mua một cặp mắt kính đen.

When I have time I’ll grow a moustache and buy a pair of dark glasses.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi cảm thấy như một người bị hen, đánh mất mắt kính trong một cơn bão

I felt like an asthmatic who had lost his glasses in a hurricane.

QED

Ừ thì một con cừu có cặp mắt kính sexy và cặp vếu to bự và mềm mại.

Yes, a lamb with great, sexy glasses and giant pillowy tits inside of my mouth.

OpenSubtitles2018. v3

Đây là những vật dụng đơn giản: đồng hồ, chìa khóa, lược, mắt kính.

These are simple objects: clocks, keys, combs, glasses.

ted2019

Một cặp mắt kính có màn hình

One pair of Visco glasses.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi sẽ cần mắt kính và một cái đầu tỉnh táo.

I will need my spectacles and a clear head.

OpenSubtitles2018. v3

Người có khả năng nhất là Zacharias Jansen, một thợ mắt kính ít tên tuổi ở Middelburg.

The leading candidate is Zacharias Jansen, an obscure spectacle-maker of Middelburg.

Literature