màu hồng trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Mẹ cô ngồi ở góc ăn sáng trong bếp và mặc váy ngủ bằng vải nylong màu hồng.

Her mother sat at the breakfast nook in the kitchen wearing a pink nylon nightgown.

Literature

Bây giờ, không thể coi rằng cuộc sống hôn nhân là toàn một màu hồng.

Now, it’s not as if it’s all rosy in the marital bed either.

ted2019

Nhưng màu hồng!

But it is pink!

opensubtitles2

Đó là sáng, màu hồng, và sáng bóng giống như nó đã có mặt tại đầu tiên.

It was bright, pink, and shiny just as it had been at first.

QED

Nhưng tôi nói tôi chắc chắn muốn trái màu hồng.

But I said that I definitely wanted the pink one.

QED

Một màu hồng vui vẻ.

A cheerful pink.

QED

♫ Em thấy cuộc sống màu hồng.

♫ Je vois la vie en rose.

ted2019

Quả cầu màu hồng và có hạt bên trong.

It speaks of Rosy flesh and seeded womb

OpenSubtitles2018. v3

Bạn còn nhớ cuốn sách hát bìa nhựa màu hồng “Hết lòng hát mừng ngợi khen Chúa” không?

Do you recall the pink vinyl songbook, “Singing and Accompanying Yourselves With Music in Your Hearts”?

jw2019

Mặt trời sắp sa xuống lòng nước màu hồng của dòng sông thiêng liêng.

The sun is about to descend into the roseate waters of the Sacred River.

Literature

(Robert J. Baran) (Rose đứng dậy để bỏ trứng cá màu hồng vào hàng hoa hồng.)

(Robert J. Baran) – Rose rose to put rose roes on her rows of roses .

WikiMatrix

Cô mặc bộ áo ninja màu hồng.

She wears pink coloured ninja robes.

WikiMatrix

Một con màu hồng, hai con màu đen và một con màu xám.

A bay, two black and a gray.

OpenSubtitles2018. v3

Chúng là những nốt nhỏ, thường là màu hồng .

They are small bumps, usually pink .

EVBNews

Tôi rất thích quyển sách nhỏ màu hồng ấy.

I just loved that little pink book.

jw2019

Còn đây là da lộn màu hồng, khá là đẹp.

Over here, we have pink suede, which is nice.

OpenSubtitles2018. v3

Sao nó lại có màu hồng thế chú?

What makes it be all pink like that?

OpenSubtitles2018. v3

Tôi nghĩ tôi thích áo màu hồng.

I think I’d like mine to be pink.

OpenSubtitles2018. v3

Bộ mặt nên là màu trắng, và da của một màu hồng sạch.

The face should be white, and the skin of a clean pink colour.

WikiMatrix

Không phải màu hồng

Use the blue ones, not the pink ones.

OpenSubtitles2018. v3

Màu hồng là ở đây!

Pink is here!

QED

Dễ thương mà! Cả trường đều màu hồng, rất ngọt ngào đúng không?

It’s cute The whole school is pink, very sweet huh?

QED

Nó phải là màu hồng, đương nhiên.

It had to be pink, obviously.

OpenSubtitles2018. v3

Các bé gái thích màu hồng mà.

Girls like pink.

OpenSubtitles2018. v3

Cái màu hồng chết tiệt đó.

That damned pink.

ted2019