Thôn tiếng Anh là gì? Danh mục từ tương ứng thôn tiếng Anh là gì?

Thôn là một đơn vị chức năng thông dụng ở vùng nông thôn Nước Ta, nhưng hiện pháp lý chưa có nhiều lao lý tương quan đến thôn. Do đó, chúng tôi dành riêng bài viết này ra mắt đến Quý vị yếu tố thôn tiếng Anh .

Thôn là gì?

Thôn là hình thức tổ chức dân cư tự quản trên một địa bàn cư trú, cụ thể là trong một xã tại vùng nông thôn. Thôn được thành lập trên địa bàn xã khi có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.

Hiện nay, trong phân cấp hành chính thì Thôn không phải là một cấp hành chính, mà là một tổ chức triển khai dân cư tự quản do chính quyền sở tại xã trực tiếp quản trị. Hoạt động của thôn, cần bảo vệ được sự tự quản của hội đồng dân cư ở đó và tuân thủ pháp lý .

Thông thường thuật ngữ “Thôn” được sử dụng chủ yếu ở miền Bắc của Việt Nam, còn ở khu vực miền Nam thường sử dụng là “Ấp”.

>> > Tham khảo : P. tiếng Anh là gì ?

Thôn tiếng Anh là gì?

Thôn tiếng Anh là Hamlet.

Nghĩa của từ này trong tiếng Anh được hiểu là : Hamlet is a form of self-governing organization in a locality, particularly in a rural commune. A village is established in the commune when it meets all the conditions prescribed by law .
Currently, in the administrative division, Hamlet is not an administrative level, but a self-governing residential organization directly managed by the commune government. The operation of the village should ensure the autonomy of the community there and comply with the law .
>> > Tham khảo : Thị xã tiếng Anh là gì ?

Danh mục từ tương ứng, đồng nghĩa thôn tiếng Anh là gì?

Các danh từ tương ứng, đồng nghĩa với thôn tiếng Anh có các từ sau đây:

1 / Group : từ này trong tiếng Anh được hiểu là tổ dân phố. Tổ dân phố không phải một cấp hành chính ở Nước Ta. Tổ dân phố được xây dựng ở phường, thị xã và ở những khu đô thị, khu nhà ở tập thể của cơ quan trên địa phận đó khi phân phối đủ điều kiện kèm theo theo pháp luật của pháp lý .
2 / Khu phố : từ này trong tiếng Anh là Quarter. Khu phố cũng có nghĩa tương tự như như Tổ dân phố và cũng không phải đơn vị chức năng hành chính theo lao lý .
Ví dụ : Số 15 đường số 8, thành phố 1, phường Yên Hòa, Q. CG cầu giấy, TP Thành Phố Hà Nội .

>>> Tìm hiểu: Nhân viên kinh doanh tiếng Anh là gì?

Ví dụ một số từ sử dụng thôn tiếng Anh viết như thế nào?

Một số ví dụ về cách sử dụng thôn tiếng Anh :
+ Thôn không phải một đơn vị chức năng hành chính tiếng Anh là The hamlet is not an administrative unit .
+ Thành lập thôn tiếng anh là establishment of the hamlet
+ Thôn và Tổ dân phố khác nhau như thế nào tiếng Anh là How are the hamlet and group different ?
+ Thôn và thành phố khác nhau thế nào tiếng Anh là How is the hamlet and quarter different
+ Thành Phố Hà Nội hiện có bao nhiêu thôn, thành phố, tổ dân phố tiếng Anh là Hanoi now has many hamlet, quater, group ?
Chúng tôi xin được san sẻ thêm trong đơn vị chức năng hành chính hiện hành ở Nước Ta có những cấp hành chính là cấp xã ( xã / phường / thị xã ), cấp huyện ( huyện / Q. / thành phố thuộc tỉnh ) và cấp tỉnh ( tỉnh / thành phố ) tương ứng trong tiếng Anh là :
1 / Xã tiếng Anh là commoune / P. tiếng Anh là ward / Thị trấn tiếng Anh là Town

2/ Huyện và Quận tiếng Anh là District /Thành phố thuộc tỉnh tiếng Anh là City under the province

3 / Tỉnh tiếng Anh là The provincial / Thành phố tiếng Anh là City .

Bài viết trên đây chỉ mang tính chất tham khảo thêm về thôn tiếng Anh là gì, hy vọng mang lại những kiến thức hữu ích cho Quý vị.

>> > Tham khảo : Thạc sỹ tiếng Anh là gì ?