Thông báo phương án tuyển sinh 2021 | Tuyển sinh

Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) dự kiến tuyển sinh 5.560 chỉ tiêu trình độ đại năm 2021; bao gồm 40 ngành Chương trình tiêu chuẩn, 17 ngành Chương trình chất lượng cao, 12 ngành Chương trình đại học bằng tiếng Anh, 11 ngành chương trình học 2 năm đầu tại cơ sở và 12 ngành Chương trình đại học du học luân chuyển campus.

Nhà trường triển khai tuyển sinh đại học năm 2021 theo 04 phương thức:

 • Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả quá trình học tập bậc THPT
 • Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021
 • Phương thức 3: Ưu tiên xét tuyển theo quy định của TDTU
 • Phương thức 4: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh của bộ GD&ĐT

Danh mục ngành / mã ngành tuyển sinh bậc đại học năm 2021 ( xem chi tiết cụ thể )

PHƯƠNG THỨC 1: XÉT TUYỂN THEO KẾT QUẢ QUÁ TRÌNH HỌC TẬP BẬC THPT

ĐỢT 1: DÀNH CHO HỌC SINH CÁC TRƯỜNG THPT ĐÃ KÝ KẾT HỢP TÁC VỚI TDTU

 • Xét tuyển theo kết quả học tập của 05 học kỳ THPT (trừ học kỳ 2 lớp 12) dành cho học sinh hoàn tất chương trình lớp 12 bậc THPT và tốt nghiệp THPT trong năm 2021 tại các trường THPT đã ký kết hợp tác với TDTU về hướng nghiệp, đào tạo và phát triển khoa học công nghệ (gọi tắt trường THPT ký kết).

Đối với chương trình tiêu chuẩn, chất lượng cao và chương trình học 2 năm tại cơ sở : Điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình 05 học kỳ của những môn trong tổng hợp xét tuyển .
Đối với chương trình đại học bằng tiếng Anh, xét tuyển 05 học kỳ theo điểm trung bình học kỳ .

 • Thời gian đăng ký xét tuyển trực tuyến: dự kiến từ 05/04 – 25/05/2021
 • Thời gian nộp hồ sơ xét tuyển: từ 15/4 – 29/5/2021
 • Chi tiết về quy định xét tuyển theo kết quả học tập 05 Học kỳ đợt 1 (xem chi tiết)
 • Danh mục ngành tuyển sinh, tổ hợp xét tuyển và ngưỡng điểm nộp hồ sơ xét theo kết quả học tập 05 học kỳ dành cho trường THPT đã ký kết hợp tác với TDTU năm 2021 (xem chi tiết)
 • Danh mục các Trường THPT ký kết năm 2021 (xem tại đây).
 • Danh mục trường chuyên/năng khiếu (xem tại đây), trường trọng điểm (xem tại đây)
 • Hướng dẫn đăng ký xét tuyển 05 Học kỳ đợt 1 (xem tại đây)

ĐỢT 2: DÀNH CHO HỌC SINH TẤT CẢ CÁC TRƯỜNG THPT TRONG CẢ NƯỚC

 • Xét tuyển theo kết quả học tập 06 học kỳ THPT dành cho học sinh hoàn tất chương trình lớp 12 bậc THPT và tốt nghiệp THPT năm 2021 tại tất cả các trường THPT trong cả nước. 

Đối với chương trình tiêu chuẩn, chất lượng cao và chương trình học 2 năm tại cơ sở, Điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình 06 học kỳ của những môn trong tổng hợp xét tuyển ;
Đối với chương trình đại học bằng tiếng Anh, xét tuyển 06 học kỳ theo điểm trung bình học kỳ .

 • Thời gian đăng ký xét tuyển trực tuyến:dự kiến từ 01/06 – 10/07/2021
 • Chi tiết về quy định xét tuyển theo kết quả học tập 06 Học kỳ đợt 2 (xem chi tiết)
 • Danh mục ngành tuyển sinh, tổ hợp xét tuyển và ngưỡng điểm nộp hồ sơ xét theo kết quả học tập 06 học kỳ dành cho tất cả các trường THPT đợt 2 (xem chi tiết)
 • Danh mục các Trường THPT ký kết năm 2021 (xem tại đây)
 • Danh mục trường chuyên/năng khiếu (xem tại đây), trường trọng điểm (xem tại đây)
 • Hướng dẫn đăng ký xét tuyển 06 Học kỳ đợt 2 (xem tại đây)

ĐỢT 3: DÀNH CHO HỌC SINH TẤT CẢ CÁC TRƯỜNG THPT TRONG CẢ NƯỚC ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC BẰNG TIẾNG ANH, CHƯƠNG TRÌNH HỌC 2 NĂM ĐẦU TẠI CƠ SỞ.

 • Xét tuyển theo kết quả học tập 06 học kỳ THPT dành cho học sinh hoàn tất chương trình lớp 12 bậc THPT và tốt nghiệp THPT năm 2021 tại tất cả các trường THPT trong cả nước đăng ký xét tuyển vào chương trình đại học bằng tiếng Anh, chương trình học 2 năm đầu tại cơ sở.

Đối với chương trình học 2 năm tại cơ sở, điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình 06 học kỳ của những môn trong tổng hợp xét tuyển
Đối với chương trình đại học bằng tiếng Anh, xét tuyển 06 học kỳ theo điểm trung bình học kỳ .

 • Thời gian đăng ký xét tuyển trực tuyến:dự kiến từ 19/07 – 23/08/2021
 • Chi tiết về quy định xét tuyển theo kết quả học tập 06 Học kỳ đợt 3 (xem chi tiết)
 • Danh mục ngành tuyển sinh, tổ hợp xét tuyển và ngưỡng điểm nộp hồ sơ xét theo kết quả học tập 06 học kỳ dành cho tất cả các trường THPT đợt 3 (xem chi tiết)
 • Danh mục các Trường THPT ký kết năm 2021 (xem tại đây)
 • Danh mục trường chuyên/năng khiếu (xem tại đây), trường trọng điểm (xem tại đây)
 • Hướng dẫn đăng ký xét tuyển 06 Học kỳ đợt 3 (xem tại đây) 

ĐỢT 4: DÀNH CHO THÍ SINH THUỘC DIỆN ĐẶC CÁCH XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THPT 2021

– Đối tượng xét tuyển: Thí sinh là học sinh lớp 12 (năm 2020-2021) THPT của tất cả các trường THPT trên cả nước thuộc diện đặc cách xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2021; không trúng tuyển các phương thức khác của TDTU.

– Phạm vi xét tuyển: Tất cả các ngành giáo dục bậc đại học (chương trình tiêu chuẩn, chương trình chất lượng cao, chương trình học 2 năm tại cơ sở, chương trình đại học bằng tiếng Anh)

– Điều kiện nhận hồ xét tuyển: Xét tuyển theo kết quả học tập 06 học kỳ THPT. Thí sinh thuộc đối tượng xét tuyển ở mục 1 đủ điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển nếu có điểm đạt ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào. Điểm xét tuyển 6 học kỳ và điều kiện môn học) theo từng ngành đợt 4 được quy định (tại đây)

PHƯƠNG THỨC 2: XÉT TUYỂN THEO KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021 

 • Bảng danh mục ngành, tổ hợp xét tuyển theo kết quả thi THPT năm 2021 (xem chi tiết)
 • Hướng dẫn đăng ký xét tuyển theo kết quả thi THPT 2021 (xem chi tiết)

PHƯƠNG THỨC 3: ƯU TIÊN XÉT TUYỂN THEO QUY ĐỊNH CỦA TDTU

TDTU ưu tiên xét tuyển những đối tượng người tiêu dùng sau :

a. Đối tượng 1: Thí sinh thuộc các trường THPT chuyên trên cả nước; một số trường trọng điểm tại TPHCM.

 • Đợt 1 (dự kiến 05/04 – 25/05/2021): Thí sinh các trường chuyên và một số trường trọng điểm tại TPHCM đã ký kết với TDTU hoàn tất chương trình lớp 12 bậc THPT năm 2021, tốt nghiệp THPT năm 2021 đăng ký ưu tiên xét tuyển theo 05HK:

+ Danh mục ngành tuyển sinh, tổng hợp xét tuyển và ngưỡng điểm nộp hồ sơ ưu tiên xét tuyển đối tượng người dùng 1 – đợt 1 ( xem cụ thể )
+ Danh sách những trường trung học phổ thông được ưu tiên xét tuyển đối tượng người dùng 1 ( xem chi tiết cụ thể )

Nguyên tắc ưu tiên xét tuyển: TDTU xét tuyển theo Điểm xét tuyển ĐXT 5HK THM  hay ĐXT 5HK TBHK từ cao xuống thấp. Trường hợp có nhiều thí sinh có cùng mức Điểm xét tuyển, TDTU sẽ ưu tiên xét theo ĐTB 5HK-tiếng Anh từ cao xuống thấp đối với chương trình tiêu chuẩn và chương trình chất lượng cao, ưu tiên xét theo điểm năng lực tiếng Anh/chứng chỉ tiếng Anh đối với chương trình đại học bằng tiếng Anh.

+ Thí sinh thuộc đối tượng 1 – đợt 1 đăng ký ưu tiên xét tuyển các ngành Thiết kế đồ họa, Thiết kế công nghiệp, Thiết kế thời trang, Thiết kế nội thất, Kiến trúc, tổ hợp có môn năng khiếu của ngành Golf, Quản lý thể dục thể thao, Quy hoạch vùng và đô thị phải dự thi bổ sung môn năng khiếu đợt 1 (dự kiến ngày 15-17/8/2021) tương ứng với tổ hợp xét tuyển đăng ký để đủ điều kiện môn xét tuyển. Xem chi tiết thông báo thi năng khiếu tại https://helienthong.edu.vn. TDTU không nhận điểm thi năng khiếu của các Trường khác chuyển sang.

+ Thí sinh thuộc đối tượng người tiêu dùng 1 – đợt 1 xét tuyển vào chương trình đại học bằng tiếng Anh phải có Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương tự IELTS 5.0 trở lên ( còn thời hạn trong vòng 2 năm tính đến ngày 01/10/2021 ) ; Thí sinh không có chứng từ tiếng Anh quốc tế tương tự IELTS 5.0 trở lên còn thời hạn theo lao lý của TDTU phải ĐK dự thi Năng lực tiếng Anh do TDTU tổ chức triển khai ( trừ ngành Ngôn ngữ Anh chỉ nhận chứng từ tiếng Anh quốc tế theo pháp luật ) tại website : https://thinangkhieu.tdtu.edu.vn đợt 1. Thí sinh đạt điều kiện kèm theo điểm sơ tuyển / trúng tuyển và đã hoàn tất hồ sơ dự thi nhìn nhận năng lượng tiếng Anh có nguyện vọng nhập học vào TDTU phải ĐK nhập học vào chương trình dự bị tiếng Anh của ngành thí sinh đạt điểm trúng tuyển. Sau khi thí sinh nhập học, Nhà trường sẽ tổ chức triển khai cho thí sinh kiểm tra bài thi năng lượng tiếng Anh. Thí sinh có hiệu quả bài thi nhìn nhận năng lượng tiếng Anh đạt trình độ từ B1 trở lên sẽ được chuyển sang học chương trình chính thức. Thí sinh chưa đạt trình độ B1 sẽ liên tục học chương trình dự bị tiếng Anh 1 học kỳ hoặc 01 năm. Sau 1 năm nếu thí sinh không đạt điều kiện kèm theo tiếng Anh trình độ B1, thí sinh bị buộc thôi học hoặc được phép chuyển chương trình khác nếu đủ điểm tuyển sinh nguồn vào. Thí sinh không tham gia dự thi Năng lực tiếng Anh, nhà trường sẽ hủy tác dụng trúng tuyển và buộc thôi học do không đạt điều kiện kèm theo tiếng Anh nguồn vào. Trường hợp thí sinh chưa có chứng từ tiếng Anh quốc tế và không ĐK dự thi Năng lực tiếng Anh đợt 1 sẽ không đủ điều kiện kèm theo xét tuyển vào chương trình đại học tiếng Anh đợt 1 .
+ Hướng dẫn ĐK ưu tiên xét tuyển theo 05 HK dành cho đối tượng người dùng 1 – đợt 1 ( xem tại đây )

 • Đợt 2 (dự kiến 01/06 – 10/07/2021): Thí sinh các trường chuyên trên cả nước và một số trường trọng điểm tại TPHCM hoàn tất chương trình lớp 12 bậc THPT năm 2021, tốt nghiệp THPT năm 2021 đăng ký ưu tiên xét tuyển theo 06HK.

+ Danh mục ngành tuyển sinh, tổng hợp xét tuyển và ngưỡng điểm nộp hồ sơ ưu tiên xét tuyển đối tượng người tiêu dùng 1 – đợt 2 ( xem chi tiết cụ thể )
+ Danh sách những trường trung học phổ thông được ưu tiên xét tuyển đối tượng người tiêu dùng 1 ( xem chi tiết cụ thể )

+ Nguyên tắc ưu tiên xét tuyển: TDTU xét tuyển theo Điểm xét tuyển ĐXT 6HK THM  hay ĐXT 6HK TBHK từ cao xuống thấp. Trường hợp có nhiều thí sinh có cùng mức Điểm xét tuyển, TDTU sẽ ưu tiên xét theo ĐTB 6HK-tiếng Anh từ cao xuống thấp đối với chương trình tiêu chuẩn và chương trình chất lượng cao, ưu tiên xét theo điểm năng lực tiếng Anh/chứng chỉ tiếng Anh đối với chương trình đại học bằng tiếng Anh.

+ Thí sinh thuộc đối tượng 1 – đợt 2 đăng ký ưu tiên xét tuyển các ngành Thiết kế đồ họa, Thiết kế công nghiệp, Thiết kế thời trang, Thiết kế nội thất, Kiến trúc, tổ hợp có môn năng khiếu của ngành Golf, Quản lý thể dục thể thao, Quy hoạch vùng và đô thị phải dự thi bổ sung môn năng khiếu tương ứng với tổ hợp xét tuyển đăng ký để đủ điều kiện môn xét tuyển. Thí sinh có thể dự thi cả 2 đợt thi năng khiếu để dùng điểm cao nhất của 2 đợt thi xét tuyển (đợt thi 1 dự kiến ngày 15-17/8/2021; đợt thi 2 dự kiến ngày 17-20/8/2021). TDTU không nhận điểm thi năng khiếu của các Trường khác chuyển sang. Xem chi tiết thông báo thi năng khiếu tại https://helienthong.edu.vn

+ Thí sinh thuộc đối tượng 1- đợt 2 xét tuyển vào chương trình đại học bằng tiếng Anh phải có Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS 5.0 trở lên (còn thời hạn trong vòng 2 năm tính đến ngày 01/10/2021); Thí sinh không có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS 5.0 trở lên còn thời hạn theo quy định của TDTU phải đăng ký dự thi Năng lực tiếng Anh do TDTU tổ chức (trừ ngành Ngôn ngữ Anh chỉ nhận chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo quy định) tại website: https://thinangkhieu.tdtu.edu.vn. Thí sinh đạt điều kiện điểm sơ tuyển/trúng tuyển và đã hoàn tất hồ sơ dự thi đánh giá năng lực tiếng Anh có nguyện vọng nhập học vào TDTU phải đăng ký nhập học vào chương trình dự bị tiếng Anh của ngành thí sinh đạt điểm trúng tuyển. Sau khi thí sinh nhập học, Nhà trường sẽ tổ chức cho thí sinh kiểm tra bài thi năng lực tiếng Anh. Thí sinh có kết quả bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh đạt trình độ từ B1 trở lên sẽ được chuyển sang học chương trình chính thức. Thí sinh chưa đạt trình độ B1 sẽ tiếp tục học chương trình dự bị tiếng Anh 1 học kỳ hoặc 01 năm. Sau 1 năm nếu thí sinh không đạt điều kiện tiếng Anh trình độ B1, thí sinh bị buộc thôi học hoặc được phép chuyển chương trình khác nếu đủ điểm tuyển sinh đầu vào. Thí sinh không tham gia dự thi Năng lực tiếng Anh, nhà trường sẽ hủy kết quả trúng tuyển và buộc thôi học do không đạt điều kiện tiếng Anh đầu vào. Trường hợp thí sinh chưa có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế và không đăng ký dự thi Năng lực tiếng Anh sẽ không đủ điều kiện xét tuyển vào chương trình đại học tiếng Anh..

+ Hướng dẫn ĐK ưu tiên xét tuyển theo 06 HK dành cho đối tượng người tiêu dùng 1 – đợt 2 ( xem tại đây )

b. Đối tượng 2: Thí sinh đạt một trong các thành tích học sinh giỏi cấp quốc gia, cấp tỉnh/thành phố năm 2021, đạt giải trong cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, học sinh giỏi 3 năm lớp 10, 11, 12.

 • Quy định chia môn/lĩnh vực đạt giải theo ngành (xem chi tiết)
 • Thí sinh thuộc đối tượng 2, hoàn tất chương trình lớp 12 bậc THPT năm 2021, tốt nghiệp THPT năm 2021 được cộng điểm ưu tiên theo thành tích học sinh giỏi đạt được theo quy định sau:

Thành tích học sinh giỏi

Điểm cộng ưu tiên

 (Được cộng trực tiếp vào điểm xét tuyển)

2.1. Học sinh giỏi cấp vương quốc năm 2021
– Giải nhất 4,0
– Giải nhì 3,5
– Giải ba 3,0
– Giải khuyến khích 2,5
2.2. Học sinh giỏi cấp tỉnh / thành phố năm 2021 hoặc học viên giỏi cấp tỉnh / thành phố lớp 12 .
– Giải nhất 2,0
– Giải nhì 1,5
– Giải ba 1,0
– Giải khuyến khích 0,5
2.3. Học sinh đạt giải trong cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp vương quốc
– Giải nhất 2,0
– Giải nhì 1,5
– Giải ba

1,0

– Giải khuyến khích 0,5
2.4. Học sinh giỏi cả 3 năm lớp 10, 11 và HK1 lớp 12 ( xét theo 5HK ) ; Học sinh giỏi cả 3 năm lớp 10, 11 và lớp 12 ( xét theo 6HK ) 0,5

Lưu ý:

– Thí sinh có thành tích thuộc cả nội dung 2.1 và 2.2 chỉ được cộng một điểm cộng ưu tiên cao nhất
– Điểm cộng mục 2.1, 2.2, 2.3 được xét cộng cho những ngành xét tuyển theo từng môn / nghành nghề dịch vụ dự thi của thí sinh pháp luật trong phụ lục đính kèm ( xem tại đây ) .

 • Đợt 1 (dự kiến 05/04 – 25/05/2021): dành cho thí sinh các trường THPT đã ký kết với TDTU xét theo điểm 05HK

+ Danh mục ngành tuyển sinh, tổng hợp xét tuyển và ngưỡng điểm nộp hồ sơ ưu tiên xét tuyển Đối tượng 2 – đợt 1 ( xem tại đây )

+ Nguyên tắc ưu tiên xét tuyển: TDTU xét tuyển theo Điểm xét tuyển ĐXT 5HK THM2  hoặc ĐXT 5HK TBHK2  từ cao xuống thấp. Trường hợp có nhiều thí sinh có cùng mức Điểm xét tuyển, TDTU sẽ ưu tiên xét theo ĐTB 5HK-tiếng Anh từ cao xuống thấp đối với chương trình tiêu chuẩn và chương trình chất lượng cao, ưu tiên xét theo điểm năng lực tiếng Anh/chứng chỉ tiếng Anh đối với chương trình đại học bằng tiếng Anh.

 Điểm xét tuyển 5 học kỳ theo tổ hợp môn 2 (ĐXT 5HK THM2): là Tổng điểm trung bình 05 học kỳ của các môn theo Tổ hợp xét tuyển; cộng Điểm ưu tiên theo thành tích học sinh giỏi; cộng với điểm ưu tiên theo trường THPT và cộng Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực (nếu có). Điểm này dùng để xét tuyển cho chương trình Tiêu chuẩn, chương trình Chất lượng cao, chương trình học 2 năm đầu tại cơ sở Nha Trang, Bảo Lộc.

ĐXT 5HK THM2 = ĐTB 5HK mh1 + ĐTB 5HK mh2 + ĐTB 5HK mh3 * 2  + Điểm ưu tiên theo thành  tích học sinh giỏi + α (nếu có) + Điểm ưu tiên (nếu có)

 Điểm xét tuyển 5 học kỳ theo điểm trung bình học kỳ 2 (ĐXT 5HK TBHK2): là Tổng điểm trung bình 5 học kỳ*4/5 (quy về thang điểm 40) cộng Điểm ưu tiên theo thành tích học sinh giỏi; cộng với điểm ưu tiên theo trường THPT và cộng với điểm ưu tiên theo trường THPT và cộng Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực (nếu có). Điểm này dùng để xét tuyển cho chương trình Đại học bằng tiếng Anh.

ĐXT 5HK TBHK2 = (ĐTB HK1 L10 + ĐTB HK2 L10+ ĐTB HK1 L11 + ĐTB HK2 L11 + ĐTB HK1 L12) * 4/5 + Điểm ưu tiên theo thành tích học sinh giỏi + α (nếu có) + Điểm ưu tiên (nếu có)

Thang điểm xét tuyển là thang 40 điểm, làm tròn đến 02 chữ số thập phân ;

Trong đó, α là Điểm ưu tiên theo trường THPT do TDTU qui định (trường chuyên/năng khiếu được cộng 2,0; trường trọng điểm được cộng 1,0);

Điểm ưu tiên đối tượng người dùng, khu vực ( quy về thang điểm 40 ) bằng 4/3 lần điểm ưu tiên theo qui định của Bộ GD&ĐT
+ Danh mục những Trường trung học phổ thông ký kết năm 2021 ( xem tại đây )

+ Thí sinh thuộc đối tượng 2 – đợt 1 đăng ký ưu tiên xét tuyển các ngành Thiết kế đồ họa, Thiết kế công nghiệp, Thiết kế thời trang, Thiết kế nội thất, Kiến trúc, tổ hợp có môn năng khiếu của ngành Golf, Quản lý thể dục thể thao, Quy hoạch vùng và đô thị phải dự thi bổ sung môn năng khiếu đợt 1 (dự kiến thi ngày 15-17/8/2021) tương ứng với tổ hợp xét tuyển đăng ký để đủ điều kiện môn xét tuyển. Xem chi tiết thông báo thi năng khiếu tại https://helienthong.edu.vn. TDTU không nhận điểm thi năng khiếu của các Trường khác chuyển sang.

+ Thí sinh thuộc đối tượng 2 – đợt 1 xét tuyển vào chương trình đại học bằng tiếng Anh phải có Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS 5.0 trở lên (còn thời hạn trong vòng 2 năm tính đến ngày 01/10/2021); Thí sinh không có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS 5.0 trở lên còn thời hạn theo quy định của TDTU phải đăng ký dự thi Năng lực tiếng Anh do TDTU tổ chức (trừ ngành Ngôn ngữ Anh chỉ nhận chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo quy định) tại website: https://thinangkhieu.tdtu.edu.vn đợt 1. Thí sinh đạt điều kiện điểm sơ tuyển/trúng tuyển và đã hoàn tất hồ sơ dự thi đánh giá năng lực tiếng Anh có nguyện vọng nhập học vào TDTU phải đăng ký nhập học vào chương trình dự bị tiếng Anh của ngành thí sinh đạt điểm trúng tuyển. Sau khi thí sinh nhập học, Nhà trường sẽ tổ chức cho thí sinh kiểm tra bài thi năng lực tiếng Anh. Thí sinh có kết quả bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh đạt trình độ từ B1 trở lên sẽ được chuyển sang học chương trình chính thức. Thí sinh chưa đạt trình độ B1 sẽ tiếp tục học chương trình dự bị tiếng Anh 1 học kỳ hoặc 01 năm. Sau 1 năm nếu thí sinh không đạt điều kiện tiếng Anh trình độ B1, thí sinh bị buộc thôi học hoặc được phép chuyển chương trình khác nếu đủ điểm tuyển sinh đầu vào. Thí sinh không tham gia dự thi Năng lực tiếng Anh, nhà trường sẽ hủy kết quả trúng tuyển và buộc thôi học do không đạt điều kiện tiếng Anh đầu vào.Trường hợp thí sinh chưa có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế và không đăng ký dự thi Năng lực tiếng Anh đợt 1 sẽ không đủ điều kiện xét tuyển vào chương trình đại học tiếng Anh đợt 1.

+ Hướng dẫn ĐK ưu tiên xét tuyển theo 05HK dành cho đối tượng người tiêu dùng 2 – đợt 1 ( xem tại đây )

 • Đợt 2 (dự kiến 01/06 – 10/07/2021): dành cho thí sinh tất cả các trường THPT trên cả nước xét theo điểm 06HK

+ Danh mục ngành tuyển sinh, tổng hợp xét tuyển và ngưỡng điểm nộp hồ sơ ưu tiên xét tuyển đối tượng người dùng 2 – đợt 2 ( xem tại đây )

+ Nguyên tắc ưu tiên xét tuyển: TDTU xét tuyển theo Điểm xét tuyển ĐXT 6HK THM2 hoặc ĐXT 6HK THM2   từ cao xuống thấp. Trường hợp có nhiều thí sinh có cùng mức Điểm xét tuyển, TDTU sẽ ưu tiên xét theo ĐTB 6HK-tiếng Anh từ cao xuống thấp đối với chương trình tiêu chuẩn và chương trình chất lượng cao, ưu tiên xét theo điểm năng lực tiếng Anh/chứng chỉ tiếng Anh đối với chương trình đại học bằng tiếng Anh.

Điểm xét tuyển 6 học kỳ theo tổ hợp môn 2 (ĐXT 6HK THM2): là Tổng điểm trung bình 06 học kỳ của các môn theo Tổ hợp xét tuyển; cộng Điểm ưu tiên theo thành tích học sinh giỏi; cộng với điểm ưu tiên theo trường THPT và cộng với điểm ưu tiên theo trường THPT và cộng Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực (nếu có). Điểm này dùng để xét tuyển cho chương trình Tiêu chuẩn, chương trình Chất lượng cao, chương trình học 2 năm đầu tại cơ sở Nha Trang, Bảo Lộc.

ĐXT 6HK THM2 = ĐTB 6HK mh1 + ĐTB 6HK mh2 + ĐTB 6HK mh3 * 2 + Điểm ưu tiên thành tích học sinh giỏi + α (nếu có) + Điểm ưu tiên (nếu có)

  Điểm xét tuyển 6 học kỳ theo điểm trung bình học kỳ 2 (ĐXT 6HK TBHK2): là Tổng điểm trung bình 6 học kỳ*2/3 (quy về thang điểm 40) cộng Điểm ưu tiên theo thành tích học sinh giỏi; cộng với điểm ưu tiên theo trường THPT và cộng với điểm ưu tiên theo trường THPT và cộng Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực (nếu có). Điểm này dùng để xét tuyển cho chương trình Đại học bằng tiếng Anh.

ĐXT 6HK TBHK2 = (ĐTB HK1 L10 + ĐTB HK2 L10+ ĐTB HK1 L11 + ĐTB HK2 L11
+ ĐTB HK1 L12 + ĐTB HK2 L12) * 2/3 + Điểm ưu tiên thành tích học sinh giỏi + α (nếu có) + Điểm ưu tiên (nếu có)

Thang điểm xét tuyển là thang 40 điểm, làm tròn đến 02 chữ số thập phân ;

Trong đó, α là Điểm ưu tiên theo trường THPT do TDTU qui định (trường chuyên/năng khiếu được cộng 2,0; trường trọng điểm được cộng 1,0);

Điểm ưu tiên đối tượng người dùng, khu vực ( quy về thang điểm 40 ) bằng 4/3 lần điểm ưu tiên theo qui định của Bộ GD&ĐT
+ Danh mục những Trường trung học phổ thông ký kết năm 2021 ( xem tại đây )

+ Thí sinh thuộc đối tượng 2 – đợt 2 đăng ký ưu tiên xét tuyển các ngành Thiết kế đồ họa, Thiết kế công nghiệp, Thiết kế thời trang, Thiết kế nội thất, Kiến trúc, tổ hợp có môn năng khiếu của ngành Golf, Quản lý thể dục thể thao, Quy hoạch vùng và đô thị phải dự thi bổ sung môn năng khiếu tương ứng với tổ hợp xét tuyển đăng ký để đủ điều kiện môn xét tuyển. Thí sinh có thể dự thi cả 2 đợt thi năng khiếu để dùng điểm cao nhất của 2 đợt thi xét tuyển (đợt thi 1 dự kiến ngày 15-17/08/2021; đợt thi 2 dự kiến ngày 17-20/8/2021). TDTU không nhận điểm thi năng khiếu của các Trường khác chuyển sang. Xem chi tiết thông báo thi năng khiếu tại https://helienthong.edu.vn

+ Thí sinh thuộc đối tượng 2- đợt 2 xét tuyển vào chương trình đại học bằng tiếng Anh phải có Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS 5.0 trở lên (còn thời hạn trong vòng 2 năm tính đến ngày 01/10/2021); Thí sinh không có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS 5.0 trở lên còn thời hạn theo quy định của TDTU phải đăng ký dự thi Năng lực tiếng Anh do TDTU tổ chức (trừ ngành Ngôn ngữ Anh chỉ nhận chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo quy định) tại website: https://thinangkhieu.tdtu.edu.vn. Thí sinh đạt điều kiện điểm sơ tuyển/trúng tuyển và đã hoàn tất hồ sơ dự thi đánh giá năng lực tiếng Anh có nguyện vọng nhập học vào TDTU phải đăng ký nhập học vào chương trình dự bị tiếng Anh của ngành thí sinh đạt điểm trúng tuyển. Sau khi thí sinh nhập học, Nhà trường sẽ tổ chức cho thí sinh kiểm tra bài thi năng lực tiếng Anh. Thí sinh có kết quả bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh đạt trình độ từ B1 trở lên sẽ được chuyển sang học chương trình chính thức. Thí sinh chưa đạt trình độ B1 sẽ tiếp tục học chương trình dự bị tiếng Anh 1 học kỳ hoặc 01 năm. Sau 1 năm nếu thí sinh không đạt điều kiện tiếng Anh trình độ B1, thí sinh bị buộc thôi học hoặc được phép chuyển chương trình khác nếu đủ điểm tuyển sinh đầu vào. Thí sinh không tham gia dự thi Năng lực tiếng Anh, nhà trường sẽ hủy kết quả trúng tuyển và buộc thôi học do không đạt điều kiện tiếng Anh đầu vào.
Trường hợp thí sinh chưa có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế và không đăng ký dự thi Năng lực tiếng Anh sẽ không đủ điều kiện xét tuyển vào chương trình đại học tiếng Anh.

+ Hướng dẫn ĐK ưu tiên xét tuyển theo 06 HK dành cho đối tượng người dùng 2 – đợt 2 ( xem tại đây )

c. Đối tượng 3: Thí sinh có chứng chỉ IELTS ≥ 5.0 (hoặc chứng chỉ quốc tế tương đương) còn thời hạn trong vòng 2 năm tính đến ngày 01/10/2021 ưu tiên xét tuyển vào chương trình đại học bằng tiếng Anh, hoàn tất chương trình lớp 12 bậc THPT năm 2021 và tốt nghiệp THPT năm 2021.

 • Đợt 1 (dự kiến 05/04 – 25/05/2021): dành cho thí sinh các trường THPT đã ký kết với TDTU xét theo điểm 05HK có Điểm xét tuyển đối tượng 3 – đợt 1 (ĐXT ĐT3-1) ≥ 27,00.

Trong đó, ĐXT ĐT3-1 ( thang 40 điểm ) được tính theo công thức :

ĐXT ĐT3-1  = 0,4*ĐXT05HK + 0,6*4* Điểm phiên theo chứng chỉ tiếng Anh quốc tế + điểm ưu tiên khu vực, đối tượng (nếu có);

ĐXT05HK = (ĐTBHK1 L10 + ĐTBHK2 L10 + ĐTBHK1 L11 + ĐTBHK2 L11 + ĐTBHK1 L12)*4/5 + Điểm ưu tiên trường THPT (nếu có)

( ĐTBHK là điểm trung bình học kỳ của từng học kỳ )

 • Đợt 2 (dự kiến 01/06 – 10/07/2021): dành cho thí sinh tất cả các trường THPT trên cả nước xét theo điểm 06HK có điểm xét tuyển đối tượng 3 – đợt 2 (ĐXT ĐT3-2) ≥ 27,00.

Trong đó, ĐXT ĐT3-2 ( thang 40 điểm ) được tính theo công thức :
ĐXT ĐT3-2 = 0,4 * ĐXT06HK + 0,6 * 4 * Điểm phiên theo chứng từ tiếng Anh quốc tế + điểm ưu tiên khu vực, đối tượng người tiêu dùng ( nếu có ) ;
ĐXT06HK = ( ĐTBHK1 L10 + ĐTBHK2 L10 + ĐTBHK1 L11 + ĐTBHK2 L11 + ĐTBHK1 L12 + ĐTBHK2 L12 ) * 2/3 + Điểm ưu tiên trường trung học phổ thông ( nếu có )
( ĐTBHK là điểm trung bình học kỳ của từng học kỳ )

 • Đợt 3 (dự kiến 19/07 – 20/08/2021): dành cho thí sinh tất cả các trường THPT trên cả nước xét theo điểm 06HK có điểm xét tuyển đối tượng 3 – đợt 3 (ĐXT ĐT3-3) ≥ 27,00.

Trong đó, ĐXT ĐT3-3 ( thang 40 điểm ) được tính theo công thức :
ĐXT ĐT3-3 = 0,4 * ĐXT06HK + 0,6 * 4 * Điểm phiên theo chứng từ tiếng Anh quốc tế + điểm ưu tiên khu vực, đối tượng người dùng ( nếu có ) ;
ĐXT06HK = ( ĐTBHK1 L10 + ĐTBHK2 L10 + ĐTBHK1 L11 + ĐTBHK2 L11 + ĐTBHK1 L12 + ĐTBHK2 L12 ) * 2/3 + Điểm ưu tiên trường trung học phổ thông ( nếu có )
( ĐTBHK là điểm trung bình học kỳ của từng học kỳ )

 • Bảng phiên điểm chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trong xét tuyển đối tượng 3 và bảng xét chứng chỉ quốc tế tương đương IELTS (xem tại đây)
 • Hướng dẫn đăng ký ưu tiên xét tuyển đối tượng 3 (theo chứng chỉ tiếng Anh) (xem chi tiết)

d. Đối tượng 4: Thí sinh tốt nghiệp THPT tại nước ngoài ưu tiên xét tuyển vào chương trình đại học bằng tiếng Anh

 • Thí sinh tốt nghiệp THPT từ năm 2021 trở về trước tại các nước sử dụng ngôn ngữ chính là tiếng Anh: có xác nhận đạt trình độ tương đương trình độ THPT của Việt Nam Điểm trung bình năm lớp 12 ≥ 6.5
 • Thí sinh tốt nghiệp THPT từ năm 2021 trở về trước tại các nước không sử dụng ngôn ngữ chính là tiếng Anh: có xác nhận đạt trình độ tương đương trình độ THPT của Việt Nam; Điểm trung bình năm lớp 12 ≥ 6.5; có chứng chỉ tiếng Anh IELTS ≥ 5.0 (hoặc chứng chỉ quốc tế khác tương đương) còn thời hạn trong vòng 2 năm tính đến ngày 01/10/2021. Thí sinh không có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS 5.0 trở lên còn thời hạn theo quy định của TDTU phải đăng ký dự thi Năng lực tiếng Anh do TDTU tổ chức (trừ ngành Ngôn ngữ Anh chỉ nhận chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo quy định) tại website: https://thinangkhieu.tdtu.edu.vn. Thí sinh đạt điều kiện điểm sơ tuyển/trúng tuyển và đã hoàn tất hồ sơ dự thi đánh giá năng lực tiếng Anh có nguyện vọng nhập học vào TDTU phải đăng ký nhập học vào chương trình dự bị tiếng Anh của ngành thí sinh đạt điểm trúng tuyển. Sau khi thí sinh nhập học, Nhà trường sẽ tổ chức cho thí sinh kiểm tra bài thi năng lực tiếng Anh. Thí sinh có kết quả bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh đạt trình độ từ B1 trở lên sẽ được chuyển sang học chương trình chính thức. Thí sinh chưa đạt trình độ B1 sẽ tiếp tục học chương trình dự bị tiếng Anh 1 học kỳ hoặc 01 năm. Sau 1 năm nếu thí sinh không đạt điều kiện tiếng Anh trình độ B1, thí sinh bị buộc thôi học hoặc được phép chuyển chương trình khác nếu đủ điểm tuyển sinh đầu vào. Thí sinh không tham gia dự thi Năng lực tiếng Anh, nhà trường sẽ hủy kết quả trúng tuyển và buộc thôi học do không đạt điều kiện tiếng Anh đầu vào. Trường hợp thí sinh chưa có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế và không đăng ký dự thi Năng lực tiếng Anh sẽ không đủ điều kiện xét tuyển vào chương trình đại học tiếng Anh.
 • Đợt xét tuyển:

+ Đợt 1 : dự kiến 05/04 – 25/05/2021
+ Đợt 2 : dự kiến 01/06 – 10/07/2021
+ Đợt 3 : dự kiến 19/07 – 20/08/2021

 • Cách đăng ký: thí sinh tải và điền đầy đủ thông tin theo mẫu phiếu đăng ký (tải mẫu)
 • Hướng dẫn đăng kí xét tuyển thẳng dành cho thí sinh tốt nghiệp THPT tại nước ngoài (xem chi tiết)

e. Đối tượng 5: Thí sinh học chương trình quốc tế tại các trường quốc tế ở Việt Nam ưu tiên xét tuyển vào chương trình đại học bằng tiếng Anh

 • Hoàn thành chương trình lớp 12 và tốt nghiệp THPT 2021 (có xác nhận đạt trình độ tương đương trình độ THPT của Việt Nam nếu bằng tốt nghiệp THPT do nước ngoài cấp), có chứng chỉ tiếng Anh IELTS ≥ 5.0 (hoặc chứng chỉ quốc tế khác tương đương quy định tại đây) còn thời hạn trong vòng 2 năm tính đến ngày 01/10/2021 hoặc đạt kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh (trừ ngành Ngôn ngữ Anh chỉ nhận chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS ≥ 5.0 còn thời hạn trong vòng 2 năm tính đến ngày 01/10/2021)
 • Có Điểm trung bình từng học kỳ (HK1,2 L10; HK1,2 L11; HK1 L12) ≥ 6.5 (đợt 1), xét tuyển vào các chương trình đại học bằng tiếng Anh.
 • Có Điểm trung bình từng học kỳ (HK1,2 L10; HK1,2 L11; HK1,2 L12) ≥ 6.5 (đợt 2, 3), xét tuyển vào các chương trình đại học bằng tiếng Anh.
 • Có chứng chỉ tiếng Anh IELTS ≥ 5.0 (hoặc chứng chỉ quốc tế khác tương đương) còn thời hạn trong vòng 2 năm tính đến ngày 01/10/2021. Thí sinh không có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS 5.0 trở lên còn thời hạn theo quy định của TDTU phải đăng ký dự thi Năng lực tiếng Anh do TDTU tổ chức (trừ ngành Ngôn ngữ Anh chỉ nhận chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo quy định) tại website: https://thinangkhieu.tdtu.edu.vn. Thí sinh đạt điều kiện điểm sơ tuyển/trúng tuyển và đã hoàn tất hồ sơ dự thi đánh giá năng lực tiếng Anh có nguyện vọng nhập học vào TDTU phải đăng ký nhập học vào chương trình dự bị tiếng Anh của ngành thí sinh đạt điểm trúng tuyển. Sau khi thí sinh nhập học, Nhà trường sẽ tổ chức cho thí sinh kiểm tra bài thi năng lực tiếng Anh. Thí sinh có kết quả bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh đạt trình độ từ B1 trở lên sẽ được chuyển sang học chương trình chính thức. Thí sinh chưa đạt trình độ B1 sẽ tiếp tục học chương trình dự bị tiếng Anh 1 học kỳ hoặc 01 năm. Sau 1 năm nếu thí sinh không đạt điều kiện tiếng Anh trình độ B1, thí sinh bị buộc thôi học hoặc được phép chuyển chương trình khác nếu đủ điểm tuyển sinh đầu vào. Thí sinh không tham gia dự thi Năng lực tiếng Anh, nhà trường sẽ hủy kết quả trúng tuyển và buộc thôi học do không đạt điều kiện tiếng Anh đầu vào.Trường hợp thí sinh chưa có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế và không đăng ký dự thi Năng lực tiếng Anh sẽ không đủ điều kiện xét tuyển vào chương trình đại học tiếng Anh
 • Đợt xét tuyển:

+ Đợt 1 : dự kiến 05/04 – 25/05/2021
+ Đợt 2 : dự kiến 01/06 – 10/07/2021
+ Đợt 3 : dự kiến 19/07 – 20/08/2021

 • Cách đăng ký: thí sinh tải và điền đầy đủ thông tin theo mẫu phiếu đăng ký (tải mẫu phiếu)
 • Hướng dẫn đăng kí xét tuyển thẳng dành cho thí sinh học chương trình quốc tế tại các trường quốc tế tại Việt Nam (xem chi tiết)

f. Đối tượng 6: Thí sinh có chứng chỉ SAT, A-Level, IB, ACT ưu tiên xét tuyển vào chương trình đại học bằng tiếng Anh:

 • Thí sinh tốt nghiệp THPT từ năm 2021 trở về trước (có xác nhận đạt trình độ tương đương trình độ THPT của Việt Nam), có các chứng chỉ SAT, A-Level, IB, ACT còn giá trị sử dụng tính đến ngày 01/10/2021; Đồng thời đạt các điều kiện ngưỡng điểm cho từng loại chứng chỉ như sau: SAT (≥ 1440/2400 hoặc ≥ 960/1600), A-Level (điểm mỗi môn thi theo 3 môn trong tổ hợp ≥ C(E-A*)), IB (≥ 24/42), ACT (≥ 21/36)
 • Có chứng chỉ tiếng Anh IELTS ≥ 5.0 (hoặc chứng chỉ quốc tế khác tương đương) còn thời hạn trong vòng 2 năm tính đến ngày 01/10/2021. Thí sinh không có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS 5.0 trở lên còn thời hạn theo quy định của TDTU phải đăng ký dự thi Năng lực tiếng Anh do TDTU tổ chức (trừ ngành Ngôn ngữ Anh chỉ nhận chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo quy định) tại website: https://thinangkhieu.tdtu.edu.vn. Thí sinh đạt điều kiện điểm sơ tuyển/trúng tuyển và đã hoàn tất hồ sơ dự thi đánh giá năng lực tiếng Anh có nguyện vọng nhập học vào TDTU phải đăng ký nhập học vào chương trình dự bị tiếng Anh của ngành thí sinh đạt điểm trúng tuyển. Sau khi thí sinh nhập học, Nhà trường sẽ tổ chức cho thí sinh kiểm tra bài thi năng lực tiếng Anh. Thí sinh có kết quả bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh đạt trình độ từ B1 trở lên sẽ được chuyển sang học chương trình chính thức. Thí sinh chưa đạt trình độ B1 sẽ tiếp tục học chương trình dự bị tiếng Anh 1 học kỳ hoặc 01 năm. Sau 1 năm nếu thí sinh không đạt điều kiện tiếng Anh trình độ B1, thí sinh bị buộc thôi học hoặc được phép chuyển chương trình khác nếu đủ điểm tuyển sinh đầu vào. Thí sinh không tham gia dự thi Năng lực tiếng Anh, nhà trường sẽ hủy kết quả trúng tuyển và buộc thôi học do không đạt điều kiện tiếng Anh đầu vào.Trường hợp thí sinh chưa có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế và không đăng ký dự thi Năng lực tiếng Anh sẽ không đủ điều kiện xét tuyển vào chương trình đại học tiếng Anh
 • Đợt xét tuyển:

+ Đợt 1 : dự kiến 05/04 – 25/05/2021
+ Đợt 2 : dự kiến 01/06 – 10/07/2021
+ Đợt 3 : dự kiến 19/07 – 20/08/2021

 • Cách đăng ký: thí sinh tải và điền đầy đủ thông tin theo mẫu phiếu đăng ký (tải mẫu phiếu)
 • Hướng dẫn đăng kí xét tuyển thẳng theo chứng chỉ SAT, A-Level, ACT, IB (xem chi tiết)

PHƯƠNG THỨC 4: XÉT TUYỂN THẲNG, ƯU TIÊN XÉT TUYỂN THEO QUY CHẾ TUYỂN SINH CỦA BỘ GD&ĐT

Thực hiện theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT .

Lưu ý:

a ) Tùy theo tình hình trong thực tiễn ( số lượng hồ sơ dự tuyển theo từng phương pháp trong những phương pháp xét tuyển ), Nhà trường kiểm soát và điều chỉnh chỉ tiêu xét tuyển giữa những phương pháp, hoặc chỉ tiêu những ngành trong cùng nhóm ngành, công bố hiệu quả trúng tuyển cho từng phương pháp để bảo vệ quyền hạn tốt nhất cho thí sinh .
b ) Thí sinh được công bố trúng tuyển ở phương pháp 1 và phương pháp 3 chỉ được công nhận trúng tuyển chính thức khi đã có Bằng ( hoặc quyết định hành động ) tốt nghiệp trung học phổ thông hợp lệ .

c) Các mốc thời gian trong thông báo chỉ đang dự kiến. Tùy vào tình hình thực tế và kế hoạch của Bộ GD&ĐT, nhà trường sẽ điều chỉnh các mốc thời gian trên cho phù hợp.