bà nội trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Và khi bà đóng cánh cửa, bà nội nói, “Không, không, không, không.

And then, when she closed the door, Grandma said, “No, no, no, no.

ted2019

Tôi cũng mong chờ ngày gặp lại bà nội khi được sống lại.

I also eagerly look forward to seeing Nanna again in the resurrection.

jw2019

Bệnh chàm của các bà nội trợ.

Housewife’s eczema .

QED

“Rupert ngập ngừng trả lời: ‘Nhưng tôi không thể đi mà không xin phép Bà Nội.’

“‘But I cannot go without asking Grandmother,’ faltered Rupert.

LDS

Nó nói: “Bà Nội ơi, sẽ biết vị giám trợ ấy.

He said, “Oh, Grandmother, you will know him.

LDS

Mẹ cùng bà nội và bé Carrie nằm trên giường.

Ma and Grandma and Baby Carrie were in the bed.

Literature

Nghe lời mẹ và bà nội nhé.

Listen to your mother and your grandmother.

OpenSubtitles2018. v3

Nhưng họ đã tìm thấy bà nội ở số 5 đường Avenue.

But they found the grandmother wandering down 5th.

OpenSubtitles2018. v3

Bà nội anh vẫn thường đọc tách cà-phê.

My grandma used to read coffee cups.

OpenSubtitles2018. v3

Bà nội của bé Owmadji cũng thế.

Little Owmadji’s grandmother did.

jw2019

Ông Nội ơi, Bà Nội đâu rồi?”

Where is Grandma?”

LDS

Bà nội anh hả?

Your grandma?

OpenSubtitles2018. v3

Bà nội đang ở đó để gặp mẹ con.”

My mother was there to meet her.”

LDS

bà nội đã nhấn cái nút, và bà nói, “Ồ, thật kì diệu.

And Grandma pushed the button, and she said, “Oh, fantastic!

ted2019

Yểu nương xin thỉnh an bà nội

Grandmother, my respects.

OpenSubtitles2018. v3

Bà nội cậu khoẻ chứ?

Is your grandmother quite well?

OpenSubtitles2018. v3

Bà nội tổ cùng người con đầu lòng là John mắc bệnh và sắp chết.

Mary and her firstborn son, John, fell sick and nearly died.

jw2019

Tôi có quen vài bà nội trợ lúc nào cũng uống rượu… từ chiều đến tận khuya.

I know a few housewives, that evening glass of wine starts coming at noon.

OpenSubtitles2018. v3

Ông nội của tôi đến từ Thụy Điển, và bà nội của tôi đến từ nước Anh.

My father’s father came from Sweden, and his wife from England.

LDS

Tất cả đều nhìn một cách lo lắng khi bà nội múc muỗng si-rô ra.

They all watched anxiously while Grandma ladled out the syrup.

Literature

Cô được đặt tên theo tên cụ ngoại, AnnaSophie, và tên bà nội, Anna Marie.

She was named after her maternal great-grandmother, Anna Sophie, and her paternal grandmother, Anna Marie.

WikiMatrix

Em ấy nhìn vào bà nội của mình và đáp: “Mimi, con xin lỗi.

He looked at his grandmother and responded, “Mimi, I’m sorry.

LDS

Vậy, anh là bạn của bà nội cô ấy hả?

Thanks. So, you were a friend of her grandmother’s?

OpenSubtitles2018. v3

giúp các bà nội trợ với chứng khó ngủ.

As a sedative and was prescribed to stressed out house wife with sleep disorders.

OpenSubtitles2018. v3

Chào buổi sáng, bà nội.

Morning, Grammy.

OpenSubtitles2018. v3