cần sa trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Cần sa giải thích được sự tăng HbCO, đục phổi và chứng phởn.

Marijuana explains the high carboxy, the cloudy lungs and the happiness.

OpenSubtitles2018. v3

Tốt, bởi vì tao đã bỏ quên ống hút cần sa ở nhà rồi.

Oh, good,’cause I left my roach clip at home.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi sớm ý thức được là mình phải cai cần sa.

I soon knew I had to break my marijuana habit.

jw2019

Cô ta mời họ đến hút cần sa trong xe.

She’d invite them to smoke pot in her truck.

OpenSubtitles2018. v3

Nhìn những cây cần sa này xem.

Look at all this weed, man.

OpenSubtitles2018. v3

Quên mất rằng việc lạm dụng cần sa là trái phép sao?

Have we forgotten that the use of marijuana is illegal?

OpenSubtitles2018. v3

Ồ, cần sa hả.

Oh, a joint.

OpenSubtitles2018. v3

Không bán cần sa nữa.

No more marijuana.

OpenSubtitles2018. v3

Một gói cần sa bán trong công viên, tôi cũng có phần.

A nickel bag gets sold in the park, I want in.

OpenSubtitles2018. v3

Và cả cái va li chứa cần sa của tao.

And a briefcase filled with my cocaine.

OpenSubtitles2018. v3

Anh để tôi chuyển số cần sa đủ để giết Willie Nelson!

You got me moving enough weed to kill Willie-fucking-Nelson, man!

OpenSubtitles2018. v3

Tôi hút cần sa để tìm chút yên tĩnh cho tâm hồn”.

I was smoking marijuana to find peace of mind.

jw2019

Họ nghiên cứu môi trường phát triển trong phòng của cây cần sa.

It’s a research crop marijuana grow room.

ted2019

Cậu vẫn bán cần sa à?

You’re still dealing weed?

OpenSubtitles2018. v3

Có dành ít cần sa trước khi vào trại.

Fronted a bunch of coke before I went in.

OpenSubtitles2018. v3

Ống hút thủy tinh đặc biệt cho cần sa và thuốc lá được làm từ thủy tinh borosilicate.

Specialty glass smoking pipes for cannabis and tobacco are made from borosilicate glass.

WikiMatrix

Việc dùng cần sa làm chất kích thích vẫn bị cấm hầu như ở khắp các nước.

As a consequence, the use of asbestos is now completely prohibited by law in most countries.

WikiMatrix

Cấm chú bán cần sa cho chồng cô.

Do not sell marijuana to my husband.

OpenSubtitles2018. v3

Con hút cần sa bất hợp pháp thì phải đó.

Well, you were smoking a marijuana joint which is illegal, yes.

OpenSubtitles2018. v3

Tàng trữ, buôn bán cần sa sở hữu các chất cấm đang bị kiểm soát

( Finch ) Possession of marijuana, attempt to sell marijuana, possession of a controlled substance.

OpenSubtitles2018. v3

Vậy câu hỏi là nó có thể thật sự tìm cần sa trong tủ đồ học sinh không?

So the question was, can it actually find marijuana in students’lockers?

QED

Sau đó, tôi còn hút cần sa.

Later, I progressed to smoking marijuana.

jw2019

Mà có chuyện đéo gì với cần sa của thằng ôn này nhỉ?

Yeah, and what the fuck’s up with this guy’s pot, anyway?

OpenSubtitles2018. v3

Tôi hút cần sa và đi cướp giật để đắp đổi cho lối sống phóng túng này.

I smoked marijuana and committed robberies to pay for my lifestyle.

jw2019

Em lấy cần sa dùm anh nhé?

Just get the coke.

OpenSubtitles2018. v3