cay trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Bà luôn nghĩ chẳng có gì sai khi không muốn con mình chịu cảnh nghèo khổ và biết rằng điều đó cay đắng thế nào.

She determines that there is nothing wrong with not wanting her kids to suffer, having been poor and knowing how bitter it can be.

WikiMatrix

Con thích nó cay

I like it spicy.

QED

Vì sự kiện này và những diễn biến khác, nhiều người thất vọng và một ít trở nên cay đắng.

As a result of this and other developments, many were disappointed and a few became embittered.

jw2019

Nước mắt làm mắt cô cay xè và cô thậm chí còn không cố gắng để kìm nén chúng.

Tears stung her eyes and she didn’t even try to stop them.

Literature

Sa-ra than phiền cay đắng với Áp-ra-ham và hành hạ A-ga khiến nàng trốn đi.—Sáng-thế Ký 16:1-6.

Sarah complained bitterly to Abraham and humiliated Hagar, causing the maidservant to flee. —Genesis 16:1-6.

jw2019

Hãy lưu ý lời khuyên trong Ê-phê-sô 4:31, 32 như sau: “Phải bỏ khỏi anh em những sự cay-đắng, buồn-giận, tức mình, kêu-rêu, mắng-nhiếc, cùng mọi điều hung-ác.

Note the counsel given at Ephesians 4:31, 32: “Let all malicious bitterness and anger and wrath and screaming and abusive speech be taken away from you along with all badness.

jw2019

Mặc dù chúng ta có thể là nạn nhân một lần, nhưng chúng ta không cần phải là một nạn nhân hai lần khi mang gánh nặng của nỗi hận thù, cay đắng, đau đớn, oán giận, hoặc thậm chí trả thù.

Even though we may be a victim once, we need not be a victim twice by carrying the burden of hate, bitterness, pain, resentment, or even revenge.

LDS

Tôi phản đối một cách cay đắng.

Bitterly, I raised many objections.

jw2019

Và loại gia vị cay nhất sẽ cay đến mức nào?

And how spicy is the spiciest spice?

ted2019

Đôi khi tôi tức giận và cay đắng”.

At times, I was angry and bitter.”

jw2019

Cô dẫn dắt nước Anh vào chiến dịch Euro 2013 nhưng toàn đội thực hiện kém và kết thúc ở vị trí cuối cùng, với “sự thất vọng cay đắng” của cô.

She led England into their Euro 2013 campaign but the team performed poorly and finished in last place, to her “bitter disappointment”.

WikiMatrix

Cảnh sát đã sử dụng đạn hơi cay và rào chắn trong nỗ lực giải tán đám đông, đồng thời thuyết phục các công dân người Hán (qua loa phóng thanh) “bình tĩnh” và “để cảnh sát thi hành nhiệm vụ của họ”.

Police used tear gas and roadblocks in an attempt to disperse the demonstration, and urged Han citizens over loudspeakers to “calm down” and “let the police do their job”.

WikiMatrix

Có quá nhiều người bị sa vào lưới đồi bại và tất cả những hậu quả đắng cay do các hành động đồi bại đó gây ra.

Too many are being caught in the web of immorality and all of the bitter fruit that flows from it.

LDS

Bà cảm thấy cay đắng và thất vọng.

She felt bitter and disillusioned.

jw2019

* Một cuộc ly dị đầy đắng cay.

* A bitter divorce.

LDS

Ông không giết bốn người chỉ bởi vì ông cay đắng.

You didn’t just kill four people because you’re bitter.

OpenSubtitles2018. v3

Đó là vì thái độ cay đắng của họ đối với tôi tớ của Đức Giê-hô-va ngày nay cũng giống như thái độ của những kẻ bắt bớ Giê-su thời xưa.

It is because their attitude of bitterness toward Jehovah’s servants today is like that of Jesus’ persecutors.

jw2019

Nhưng nếu chúng ta không chia sẻ nỗi bực bội với một người khác, chúng ta sẽ cảm thấy cay đắng và oán hận.

But if we do not share our anger with another, bitterness and hatred can set in.

Literature

Khi Chủ Tịch Monson được đề nghị để chúng ta biểu quyết tán trợ, thì tôi cảm thấy tức giận và có phần nào cay đắng, vì tôi không nghĩ rằng ông có thể thành công.

As President Monson was offered for our sustaining vote, I felt angry and somewhat bitter, because I didn’t think he could do the job.

LDS

Ồng Underwood hết sức cay cú và ông hẳn không buồn quan tâm trừ những người hủy bỏ quảng cáo và đặt mua báo dài hạn.

Underwood was at his most bitter, and he couldn’t have cared less who canceled advertising and subscriptions.

Literature

Phải đúng là tôi cay độc thế đấy.

Right, I’m being cynical.

OpenSubtitles2018. v3

Điều này có thể nghiệm đúng đối với những món như trái ô-liu, pho mát có những sợi mốc xanh, củ cải, các loại gia vị cay và những vị đắng.

This may be true of such items as olives, blue cheese, turnips, hot spices, and bitters.

jw2019

Xem ra càng lúc ông càng chìm sâu trong nỗi cay đắng, thương cho thân mình và cảm thấy mất thể diện.

Instead, it seems, he was on a downward spiral into a mire of bitterness, self-pity, and wounded pride.

jw2019

Tương tự như vậy, hy vọng về sự sống lại đã che chở tâm trí Gióp không bị cay đắng, là điều có thể đưa ông đến việc phỉ báng Đức Chúa Trời (Gióp 2:9, 10; 14:13-15).

Similarly, Job’s hope in a resurrection helped to protect his mind from bitterness, which could have led him to curse God.

jw2019

Nếu A-đam và Ê-va vâng theo chỉ dẫn này, họ có thể tránh được những hậu quả cay đắng, đó là một đời sống đầy đau khổ và kết thúc bằng cái chết mà không có hy vọng.

2:15-17) Had Adam and Eve obeyed his direction, they would have been spared tragic consequences —a life filled with pain and ending in their death with no hope.

jw2019