chuyển nhượng trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Chuyển hướng chuyển nhượng 1

Redirect assignment 1

support.google

Anh chuyển đến Mladost Lučani trong kỳ chuyển nhượng mùa đông 2016.

He switched to Mladost Lučani in the 2016 winter transfer window.

WikiMatrix

Vụ chuyển nhượng hoàn tất vào ngày 13 tháng 6 năm 2008 với một bản hợp đồng dài hạn.

The move was completed on 13 June 2008 on what was said to be a long-term contract.

WikiMatrix

“Giá chuyển nhượng Minh Đức là…

” Sovereign Chess is …

WikiMatrix

Trong kỳ chuyển nhượng mùa đông 2015, Petrović chuyển đến Slovenia và ký hợp đồng với Zavrč.

In the 2015 winter transfer window, Petrović moved to Slovenia and signed with Zavrč.

WikiMatrix

Anh chuyển đến đội bóng Pháp Amiens trong kỳ chuyển nhượng mùa đông 2011.

He was transferred to French side Amiens in the 2011 winter transfer window.

WikiMatrix

Chuyển nhượng này được thông báo vào ngày 3 tháng 6 năm 2011.

This transfer was announced on June 3, 2011.

WikiMatrix

Năm 2000, Linus Torvalds đã chỉ định các quy tắc cơ bản cho việc chuyển nhượng giấy phép.

In 2000, Linus Torvalds specified the basic rules for the assignment of the licenses.

WikiMatrix

Ông đã viết nhiều về điều này trong các thuật ngữ về vấn đề của sự chuyển nhượng.

He wrote extensively about this in terms of the problem of alienation.

WikiMatrix

Vào ngày 24 tháng 11 năm 2014, Real Madrid đã đạt được thỏa thuận về việc chuyển nhượng Asensio.

On 24 November 2014, Real Madrid reached an agreement in principle to sign Asensio.

WikiMatrix

Tài sản chuyển nhượng, li dị…

divorce .

OpenSubtitles2018. v3

Chuyển nhượng không có lợi cho đứa trẻ.

The transfer is not in the best interest of the child.

OpenSubtitles2018. v3

Ngày 1 tháng 2 năm 2016 là hạn cuối chuyển nhượng.

1 February 2016 is the transfer deadline day.

WikiMatrix

Tôi sẽ phải chuyển nhượng họ, đẩy họ đi đội khác Đôi khi sa thải họ.

I gotta be able to trade them, send them down, sometimes cut them.

OpenSubtitles2018. v3

Vào ngày 16 tháng 8 năm 2018, Kehrer đã được chuyển nhượng cho Paris Saint-Germain với giá 37 triệu euro.

On 16 August 2018 it was announced that Kehrer had been transferred to Paris Saint-Germain for 37 million euros.

WikiMatrix

Phí chuyển nhượng trả cho Young Boys cho Zakaria được báo cáo là 10 triệu euro.

The transfer fee paid to Young Boys for Zakaria was reported as €10 million.

WikiMatrix

Ngày 1 tháng 2 năm 2018, Akasaki chuyển đến Kawasaki Frontale theo dạng chuyển nhượng tự do.

On 1 February 2018, Akasaki moved to Kawasaki Frontale on a free transfer.

WikiMatrix

Theo dõi chuyển nhượng 1

Track assignment 1

support.google

Việc sản xuất những chiếc xe này tiếp tục sau việc chuyển nhượng cho Anschluss.

Manufacture of the vehicle continued after the Anschluss.

WikiMatrix

Cha và chú tôi đã chuyển nhượng việc làm ăn 20 năm trước rồi.

My father and uncle sold the business 20 years ago.

OpenSubtitles2018. v3

Vụ chuyển nhượng đã được hoàn tất vào ngày 31 tháng 1.

The purchase was finalized on March 31.

WikiMatrix

Tháng 1 năm 2012, Cahill ký hợp đồng với Chelsea, phí chuyển nhượng khoản khoảng 7 triệu bảng.

In January 2012, Cahill signed for Chelsea for approximately £ 7 million .

WikiMatrix

Saprissa thông báo vụ chuyển nhượng Morales vào tháng 6 năm 2014.

Saprissa announced the signing of Morales in June 2014.

WikiMatrix

Ngày 27 tháng 7 năm 2015, Manchester United hoàn tất việc ký kết với Romero theo dạng chuyển nhượng tự do.

On 27 July 2015, Manchester United completed the signing of Romero on a free transfer.

WikiMatrix

Cả tiền lương và tiền chuyển nhượng

Both transfer fee and salary

OpenSubtitles2018. v3