Tiếng Anh cổ – Wikipedia tiếng Việt

Tiếng Anh cổ (Ænglisc, Anglisc, Englisc) hay tiếng Anglo-Saxon[2] là dạng cổ nhất của tiếng Anh, từng được nói tại Anh, nam và đông Scotland vào thời sơ kỳ Trung Cổ. Nó được mang đến đảo Anh bởi người Anglo-Saxon có lẽ vào giữa thế kỷ 5, và những tác phẩm văn học tiếng Anh cổ đầu tiên có niên đại vào giữa thế kỷ 7. Sau cuộc xâm lược của người Norman năm 1066, tiếng Anh bị thay thế, trong một thời gian, như ngôn ngữ của giới thượng lưu bởi tiếng Anglo-Norman, một ngôn ngữ gần gũi với tiếng Pháp. Trong khi đó, tiếng Anh tiếp tục phát triển thành dạng tiếp theo, gọi là tiếng Anh trung đại.

Tiếng Anh cổ tăng trưởng từ một tập hợp những phương ngữ Anglo-Frisia hay German biển Bắc từng được nói bởi những tộc người German thường gọi là người Angle, người Saxon, và người Jute. Do người Anglo-Saxon dần thống trị Anh, ngôn từ của họ cũng dần thay thế sửa chữa những ngôn từ của Anh thuộc La Mã : tiếng Britton chung ( một ngôn từ Celt, tiền thân của tiếng Wales ), và tiếng Latin ( được mang đến bởi người La Mã ). Tiếng Anh cổ có bốn phương ngữ chính, tương ứng với bốn vương quốc Anglo-Saxon : Mercia, Northumbria, Kent và Tây Saxon. Phương ngữ Tây Saxon là cơ sở cho dạng chuẩn văn học của tiếng Anh cổ thời kỳ sau, [ 3 ] dù những dạng chính của tiếng Anh trung đại và văn minh tăng trưởng hầu hết từ phương ngữ Mercia. Giọng nói tại phần đông và bắc Anh chịu tác động ảnh hưởng nặng từ tiếng Bắc Âu cổ do sự quản lý của người Scandinavia khởi đầu từ thế kỷ thứ 9 .Dưới đây là văn bản Kinh Lạy Cha trong phương ngữ văn học West Saxon đã chuẩn hóa, với dấu macron để bộc lộ nguyên âm dài :

Một bản ghi âm cách phát âm tiếng Anh cổ, đọc chậm

Dòng Nguyên bản IPA Bản dịch tiếng Anh hiện đại
[1] Fæder ūre þū þe eart on heofonum , / ˈfæ. der ˈuː. re θuː θe æɑrt on ˈheo. vo.num/ Father of ours, thou who art in heavens,
[2] Sī þīn nama ġehālgod . / siː θiːn ˈnɑ. mɑ je. ˈhɑɫ. ɡod / Be thy name hallowed.
[3] Tōbecume þīn rīċe / toː. be. ˈku. me θiːn ˈriːt ͡ ʃe / Come thy riche (kingdom),
[4] ġewurþe þīn willa, on eorðan swā swā on heofonum . / je. ˈwur. ðe θiːn ˈwi. lːɑ on ˈeor. ðan swɑː swɑː on ˈheo. vo.num/ Worth (manifest) thy will, on earth as also in heaven.
[5] Ūre ġedæġhwāmlīcan hlāf syle ūs tō dæġ , / ˈuː. re je. ˈdæj. ʍɑːm. ˌliː. kɑn l ̥ ɑːf ˈsy. le ˈuːs toː. ˈdæj / Our daily loaf do sell (give) to us today,
[6]

and forġyf ūs ūre gyltas, swā swā wē forġyfað ūrum gyltendum.

/ ɑnd for. ˈjyf uːs ˈuː. re ɡyl. ˈtɑs swɑː swɑː weː for. ˈjy. fɑθ uː. rum ɡyl. ˈten. dum / And forgive us our guilts as also we forgive our guilters[4]
[7] And ne ġelǣd þū ūs on costnunge, ac ālȳs ūs of yfele . / ɑnd ne je. læːd θuː uːs on kost. ˈnuŋ. ɡe ɑk ɑː. ˈlyːs uːs of y. ˈve. le / And do not lead thou us into temptation, but alese (release/deliver) us of (from) evil.
[8] Sōþlīċe . / ˈsoːð. liː. t ͡ ʃe / Soothly (Truly).
  1. ^ Nordhoff, Sebastian; Hammarström, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin biên tập (2013). “Old English”. Glottolog. Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology.
  2. ^ Anglo-Saxon được dùng để chỉ tất cả những thứ vào thời kỳ này tại Anh, gồm ngôn ngữ, văn hóa, và con người. Dù vẫn là cách gọi thông thường với hai khía cạch sau, thứ ngôn ngữ cổ tại Anh dần được gọi phổ biến hơn là “Old English” khi dần về cuối thế kỷ 19, do kết quả của chủ nghĩa dân tộc chống
    Crystal, David (2003). The Cambridge Encyclopedia of the English Language. Cambridge University Press. ISBN 0-521-53033-4.Vào thế kỷ 16, thuật ngữđược dùng để chỉ tổng thể những thứ vào thời kỳ này tại Anh, gồm ngôn từ, văn hóa truyền thống, và con người. Dù vẫn là cách gọi thường thì với hai khía cạch sau, thứ ngôn từ cổ tại Anh dần được gọi thông dụng hơn là ” Old English ” khi dần về cuối thế kỷ 19, do tác dụng của chủ nghĩa dân tộc bản địa chống German trong xã hội quanh thập niên 1890 và đầu 1900. Tuy vây, nhiều tác giả vẫn dùng cái tên ” Anglo-Saxon ” cho ngôn từ này .
  3. ^

    Baugh, Albert (1951). A History of the English Language. London: Routledge & Kegan Paul. tr. 60–83, 110–130 (Scandinavian influence).

  4. ^ Lit. a participle : ” guilting ” or ” [ a person who is ] sinning ” ; cf. Latin cognate – ant / – ent .

Liên kết ngoài[sửa|sửa mã nguồn]

Bản mẫu:Wiktionary category

Dictionaries
Lessons

Bản mẫu : History of English Bản mẫu : Germanic philology