Hạch toán tiếng Anh là gì?

Bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ cung cấp những thông tin liên quan đến hạch toán tiếng Anh là gì?

Hạch toán là gì?

Hạch toán là một quy trình gồm có những việc làm đơn cử như thể : quan sát, giám sát, thống kê giám sát, ghi chép những hoạt động giải trí kinh tế tài chính nhằm mục đích mục tiêu để tích lũy, giải quyết và xử lý thông tin ship hàng cho việc giám sát và quản trị một cách ngặt nghèo những hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại của doanh nghiệp .
Trong đó :

– Quan sát là việc làm được thực hiện đầu tiên trong quá trình hạch toán, việc quan sát nhằm phục vụ cho việc đo lường

Bạn đang đọc: Hạch toán tiếng Anh là gì?

– Từ việc quan sát, tất cả chúng ta sẽ thực thi công tác làm việc thống kê giám sát, tích lũy những số liệu, thông số kỹ thuật và cho ra hiệu quả đo lường và thống kê hoàn toàn có thể là hiện vật, cũng hoàn toàn có thể là tiền, v.v …
– Tiếp đó là cần sử dụng những phép tính toán, vận dụng những giải pháp như thể nghiên cứu và phân tích, tổng hợp để xác lập những chỉ tiêu, tiêu chuẩn thiết yếu ; qua việc thống kê giám sát, xác lập những chỉ số trên sẽ thấy được hoạt động giải trí kinh tế tài chính của doanh nghiệp có hiệu suất cao hay là không .
– Cuối cùng là thao tác ghi chép, việc ghi chép nhằm mục đích lưu giữ lại tác dụng cũng như tìn hình của những hoạt động giải trí kinh doanh thương mại trong từng thời kỳ đơn cử, phát sinh tại một khu vực theo một trình tự nhất định .

Hạch toán tiếng Anh là gì?

Hạch toán tiếng Anh là Accounting và định nghĩa Accounting is a process consisting of specific jobs such as : observing, measuring, calculating, recording economic activities for the purpose of collecting and processing information for monitoring and Strictly manage production and business activities of enterprises .
Inside :
– Observation is the first job done in the accounting process, the observation serves to measure
– From the observation, we will conduct the measurement, collect data, parameters and produce measurement results that can be in kind, can also be money, etc .
– Next is the need to use calculations, apply methods such as analysis and synthesis to determine the necessary criteria and criteria ; Through the calculation and determination of the above indicators, it will show whether the economic activity of the enterprise is effective or not .
– Finally, the recording operation is to keep record of the results as well as the picture of business activities in each specific period, arising at a location in a certain order .

Một số cụm từ có tương quan đến hạch toán tiếng Anh

Một số cụm từ có liên quan đến hạch toán tiếng Anh là gì? đó là:

Hạch toán nghiệp vụ tiếng Anh là Professional accounting (v)

Hạch toán thống kê tiếng Anh là Statistical accounting ( v )
Hạch toán kế toán tiếng Anh là Accounting ( v )
Hạch toán lương tiếng Anh là Salary accounting ( v )
Hạch toán thuế môn bài tiếng Anh là License tax accounting ( v )
Hạch toán chiết khấu thương mại tiếng Anh là Trade discount accounting ( v )
Hạch toán chiết khấu giao dịch thanh toán tiếng Anh là Payment discount accounting ( v )
Định khoản kế toán tiếng Anh là Settlement of accounting ( v )
Hạch toán độc lập tiếng Anh là Independent accounting ( v ) .

Ví dụ cụ thể về các cụm từ có sử dụng hạch toán tiếng Anh

– Chị Nguyễn Thị Minh Anh là kế toán của công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn Đức Hà và chị được giao cho trách nhiệm hạch toán lương cho nhân viên cấp dưới trong công ty .
=> Ms. Nguyen Thi Minh Anh is an accountant for Duc Ha Limited Liability Company and she is assigned to the task of accounting for salary for employees in the company .

– Công ty của chúng tôi thường tiến hành hạch toán chiết khấu thương mại theo quý.

=> Our company usually conducts trade discount accounting on a quarterly basis .

Trên đây là toàn bộ bài viết có liên quan đến khái niệm hạch toán tiếng Anh là gì?

Mọi quan điểm vướng mắc hay cần tư vấn tương hỗ thêm về yếu tố này và những yếu tố khác có tương quan xin vui mừng liên hệ ngay tới Tổng đài tư vấn 1900 6557 để được giải đáp .