Công chứng tiếng Anh là gì?

Công chứng là một hoạt động giải trí khá quen thuộc và được diễn ra hằng ngày, để hiểu rõ về công chứng tiếng Anh là gì ? Quý khách hàng hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm bài viết của chúng tôi dưới đây .

Công chứng là gì?

Công chứng là hoạt động giải trí của những công chứng viên được triển khai hành nghề công chứng trong những Phòng công chứng và Văn phòng công chứng, triển khai ghi nhận, xác nhận tính hợp pháp của hợp đồng, của văn bản thanh toán giao dịch dân sự khác, xác lập tính đúng chuẩn, hợp pháp, không trái với đạo đức xã hội .
Công chứng hoàn toàn có thể triển khai theo nhu yếu của những bên tham gia hợp đồng, hoặc triển khai theo nhu yếu, pháp luật của pháp lý về việc bắt buộc công chứng thì thanh toán giao dịch, hợp đồng mới có hiệu lực hiện hành .

Công chứng có thể được thực hiện đối với văn bản tiếng Việt, văn bản tiếng nước ngoài dịch sang tiếng Việt, việc công chứng được thực hiện theo đúng trình tự theo quy định của pháp luật.

Hợp đồng, thanh toán giao dịch được công chứng có hiệu lực hiện hành từ ngày được công chứng viên tại những tổ chức triển khai hành nghề công chứng ký tên, đóng dấu hợp lệ .
Thực hiện công chứng hợp đồng, thanh toán giao dịch giúp cho việc thực thi hợp đồng được thuận tiện hơn, tránh những sai xót, tranh chấp xảy ra .
Các văn bản được công chứng có giá trị làm chứng cứ, những nội dung về diễn biến, sự kiện trong hợp đồng được công nhận mà không phải triển khai thủ tục chứng tỏ. Trừ trường hợp văn bản công chứng đó bị Tòa án tuyên là vô hiệu .

Công chứng tiếng Anh là gì?

Công chứng tiếng Anh là Notarized và được định nghĩa Notarized is the operation of notaries who are allowed to perform the notarization practice in notary public offices and notarial offices, performing certification, certifying the legality of contracts, or other civil transaction documents., determine the accuracy, legality, not contrary to social morality.

Notarization may be performed at the request of the parties to the contract, or as required by law provisions on mandatory notarization for the transaction and contract to be valid .
The notarization may be made for Vietnamese documents, foreign language documents translated into Vietnamese, the notarization shall be performed in accordance with the order prescribed by law .
Notarized contracts and transactions take effect from the date they are duly signed and sealed by notary public practicing organizations .
Performing notarized contracts, transactions help the implementation of the contract more convenient, avoid mistakes, disputes occur .
The notarized documents are valuable as evidence, contents of facts and events in the contract are recognized without having to carry out the proof procedures. Unless the notarized text is declared invalid by the Court .

Sao y tiếng Anh là gì ?

Sao y tiếng Anh nghĩa là Duplicate .

Từ liên quan đến công chứng tiếng Anh là gì?

Chứng thực tiếng Anh nghĩa là Authentication .

Chứng cứ tiếng Anh nghĩa là The evidence.

Chứng nhận tiếng Anh nghĩa là Certification .
Luật công chứng trong tiếng Anh là Notary law .
Công chứng viên tiếng Anh nghĩa là Notary .
Văn phòng công chứng trong tiếng Anh là Notary office .
Phòng công chứng trong tiếng Anh là Notary .
Công chứng vi bằng trong tiếng Anh là Notarized by .
Dịch thuật công chứng trong tiếng Anh là Notarized translation .
Hợp đồng tiếng Anh nghĩa là Contract .
Giao dịch dân sự tiếng Anh nghĩa là Civil transactions .

Một số cụm từ sử dụng công chứng tiếng Anh là gì?

Dưới đây chúng tôi xin liệt kê một số đoạn văn, cụm từ thường ngày có sử dụng công chứng tiếng Anh như sau:

Những loại hợp đồng, thanh toán giao dịch dân sự nào bắt buộc phải công chứng ? – What kind of contracts or civil transactions are required to be notarized ?
Tổ chức nào được phép hành nghề công chứng ? – Which organizations are allowed to practice notary ?

Công chứng viên phải đảm bảo những tiêu chuẩn nào để thực hiện hành nghề công chứng?– What criteria must the public notary have to practice notarization?

Công chứng có mất phí hay không ? – Is notary fee ?
Thực hiện công chứng sách vở có khó không ? – Is notarizing documents difficult ?
Công chứng hợp đồng mua và bán quyền sử dụng đất được triển khai ở đâu ? – Where is the notarization of a contract of marketing of land use rights carried out ?