Tên tiếng Anh của Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Tên tiếng Việt đầy đủ: Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư (C72)

Tên viết tắt gọn: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Tên tiếng Anh: Police Department of Residence Registration and Management and National Population Database

Ngày 10 tháng 10 năm 2012 Bộ trưởng Bộ Công an ra quyết định hành động xây dựng Cục Cảnh sát ĐK quản trị cư trú và tài liệu vương quốc về dân cư thuộc Tổng cục Cảnh sát quản trị hành chính về trật tự, bảo đảm an toàn xã hội. Cục cảnh sát đkql cư trú và dlqg về dân cư có nghĩa vụ và trách nhiệm giúp Tổng cục trưởng Tổng Cục cảnh sát thống nhất, quản trị, chỉ huy, hướng dẫn lực lượng Cảnh sát quản trị hành chính trong cả nước về công tác làm việc ĐK, quản trị cư trú ; cấp và quản trị Chứng minh nhân dân, căn cước công dân ; thiết kế xây dựng, quản trị và khai thác cơ sở tài liệu vương quốc về dân cư ship hàng công tác làm việc quản trị nhà nước về cư trú, bảo vệ bảo mật an ninh, quốc phòng, tăng trưởng kinh tế tài chính, xã hội theo đúng lao lý của pháp lý và của Bộ trưởng .

Địa chỉ Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư: 47 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư (C72) trực thuộc Tổng cục Cảnh sát  là đơn vị có trách nhiệm giúp Tổng cục trưởng thống nhất, quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính trong cả nước về công tác đăng ký, quản lý cư trú; cấp và quản lý Căn cước công dân; xây dựng, quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ công tác quản lý nhà nước về cư trú, đảm bảo an ninh, quốc phòng, phát triển kinh tế, xã hội theo đúng  quy định của pháp luật 

Chức danh lãnh đạo Cục dịch sang tiếng Anh

Cục trưởng Cục Cảnh sát ĐK, quản trị cư trú và tài liệu vương quốc về dân cư ( Director of Police Department of Residence Registration and Management and National Population Database )

Phó cục trưởng Cục Cảnh sát ĐK, quản trị cư trú và tài liệu vương quốc về dân cư ( Deputy Director of Police Department of Residence Registration and Management and National Population Database

Xem thêm dịch thuật tại Long An

Các phòng ban trong Cục dịch sang tiếng Anh 

Phòng Tham mưu ( Advisory )

Phòng Tham mưu thuộc Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư có trách nhiệm tham mưu giúp Cục trưởng theo dõi, tổng hợp tình hình, kết quả công tác, đề xuất chủ trương, chương trình kế hoạch chung về công tác đăng ký, quản lý cư trú, tàng thư hộ khẩu, tàng thư  căn cước công dân; cấp và quản lý Chứng minh nhân dân; quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Thực hiện công tác xây dựng lực lượng, công tác Đảng và công tác hậu cần của Cục.

Phòng Hướng dẫn ĐK, quản trị cư trú ( Registration instructions, residence management )

Nghiên cứu, yêu cầu phát hành những văn bản quy phạm pháp luật, chủ trương, chương trình, kế hoạch về công tác làm việc ĐK, quản trị cư trú và công tác làm việc tàng thư hộ khẩu ; đồng thời theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn thực thi những mặt công tác làm việc .

Phòng Hướng dẫn cấp và quản trị Chứng minh nhân dân ( ID Instruction, management and storage )

Nghiên cứu, đề xuất ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, chủ trương, chương trình, kế hoạch về công tác cấp và quản lý Chứng minh nhân dân, tàng thư căn cước công dân; đồng thời theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn thực hiện các mặt công tác

Phòng Hướng dẫn quản trị và khai thác cơ sở tài liệu vương quốc về dân cư ( national population database management )

Tham mưu giúp Cục trưởng thống nhất, chỉ huy, hướng dẫn về công tác làm việc kiến thiết xây dựng, quản trị và khai thác cơ sở tài liệu vương quốc về dân cư và tổ chức triển khai triển khai những lao lý, chủ trương, chương trình, kế hoạch

Trung tâm Căn cước công dân vương quốc ( National Citizens Identity Center )

Tham mưu giúp Cục trưởng nghiên cứu, đề xuất, tổ chức sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân theo đúng quy định. Triển khai thực hiện dự án sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân

Trung tâm quản trị, quản lý và điều hành mạng lưới hệ thống cơ sở tài liệu vương quốc về dân cư ( The national database on population administration center )

Tham mưu giúp Cục trưởng nghiên cứu và điều tra, yêu cầu và triển khai quản trị, quản lý mạng lưới hệ thống cơ sở tài liệu vương quốc về dân cư. Xây dựng văn bản về tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn, quy định, tiến trình quản lý và vận hành TT tài liệu dân cư, bảo vệ bảo đảm an toàn, bảo mật an ninh thông tin của mạng lưới hệ thống Cơ sở tài liệu vương quốc về dân cưXem thêm căn cước công dân tiếng anh là gìNếu bạn có nhu yếu nào khác hoặc muốn liên hệ với chúng tôi dịch thuật tiếng Anh hoặc góp phần quan điểm vui mừng gọi đường dây nóng : 0947.688.883. Trân trọng cảm ơn