đam mê trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Và muốn hiểu rõ nó bạn phải có năng lượng, đam mê vô hạn.

And to understand it you have to have tremendous energy, passion.

Literature

Đam mê của họ khuyến khích tôi quay lại lớp vẽ, nhưng lúc này, tôi là giáo viên

Their passion encourages me to go back to drawing classes, but this time as a teacher myself.

ted2019

Chính đây là động lực khiến tôi đam mê nghiên cứu khoa học.

This is what really gets me going about science .

QED

Đam mê lúc nào cũng là đam mê.

A passion is a passion.

OpenSubtitles2018. v3

Và trong khi nghe nhạc thì phê, và sáng tác thì cần có niềm đam mê đặc biệt.

And while listening to music is wonderful, there’s a special joy to making music that’s all its own .

ted2019

Ta có thể thấy được vô vàn đam mê ngay ở trên màn hình.

I mean, there’s a lot of passion right here on this screen.

QED

Tại sao cô lại đam mê như vậy? ”

Why are you so passionate? “

QED

Đam mê tài năng nhưng không nơi nào để đi

Crazy talent, but no place to go.

OpenSubtitles2018. v3

Tình yêu là thử ích kỷ nhất, trong mọi loại đam mê.

Love is the most selfish of all passions.

Literature

Chỉ là niềm đam mê sắc duc thôi phải không?

Was it all impulsive lust?

opensubtitles2

Niềm đam mê lớn nhất của cháu là gì?”

What is your one great passion?’

Literature

Bừng sáng xuyên qua sức nóng của đam mê

Breathe through the heats of our desire

OpenSubtitles2018. v3

Làm nghệ thuật là đam mê, để thưởng thức chứ không phải để thắng

You do music to enjoy it, you don’t do it to win !

QED

Nhưng anh thấy đó, ảnh rất đam mê thứ đó, anh hiểu không?

But you see, he got a passion for them, you understand?

OpenSubtitles2018. v3

Chia sẻ đam mê của ai đó chính là sống thật trọn vẹn với nó.

To share one’s passion is to live it fully.

tatoeba

Cờ bạc—Một sự đam mê toàn cầu

Gambling —A Global Fascination

jw2019

Cô không bao giờ hiểu nổi niềm đam mê của Jack với xe cũ.

She’d never understood Jack’s fascination with old cars.

Literature

Em đam mê điều gì về câu chuyện nhưng con người mắc kẹt ở Bắc Cực?

What is this weird fascination you have with stories of men trapped on the North Pole?

OpenSubtitles2018. v3

Niềm đam mê vũ khí khó quên lắm.

A passion for weapons is hard to forget.

OpenSubtitles2018. v3

Những gã đam mê vật lý sẽ nghĩ là: “Quỷ thần ơi!

There are all these physics geeks who are there thinking, “Oh my gosh!

ted2019

Bạn đang sợ phải theo đuổi niềm đam mê của mình.

You’re afraid to pursue your passion.

ted2019

Buzkashi là, và mãi là, niềm đam mê của cả nước Afghanistan.

Buzkashi was, and still is, Afghanistan’s national passion.

Literature

Phải, cuộc sống là cho đam mê.

Yeah, life’s about passion.

OpenSubtitles2018. v3

Đam mê của các em đâu?

Your passion?

OpenSubtitles2018. v3

Đó là niềm đam mê của ông đối với âm nhạc.

That was his passion for the music.

QED