em bé trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Em bé đang ngủ ở trong cũi.

The baby is sleeping in the cradle.

Tatoeba-2020. 08

Để hiểu rõ IVF, trước tiên cần nắm được quy trình “sản xuất em bé” theo tự nhiên.

In order to understand IVF, we first need to take a look at the natural process of baby making.

ted2019

Bleomycin có thể gây hại cho em bé nếu được sử dụng trong khi mang thai.

Bleomycin may cause harm to the baby if used during pregnancy.

WikiMatrix

Oh, Chúa ơi, chúng ta sắp có em bé.

Oh, my God, we’re gonna have a baby.

OpenSubtitles2018. v3

Em không biết em bé có yêu khô bò không.

I wonder if the baby will love jerky.

OpenSubtitles2018. v3

“Tối nay Shay và tôi sẽ bắt tay vào việc tạo ra em bé.”

“””Shay and I are gonna get to work on making a baby tonight.“”

Literature

Mỗi năm hàng triệu em bé được sinh ra quá sớm và quá nhẹ cân .

Each year millions of babies are born too soon and too small .

EVBNews

Tôi vẫn còn cái bụng của một em bé.

I still have a child’s tummy.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi nói là vợ tôi sắp sinh em bé.

I said my wife is giving birth to a baby

OpenSubtitles2018. v3

Còn chuyện người mẹ cứ coi nó như em bé thì không có gì để nói.

It has nothing to do with Mom infantilizing her.

OpenSubtitles2018. v3

Họ coi tôi như một em bé.

They treat me like a baby.

OpenSubtitles2018. v3

Oh, God, đồ bảo vệ em bé.

Oh, God, baby-proofing.

OpenSubtitles2018. v3

Một lần nữa, Ma-ri lại cảm thấy em bé trong bụng cô cựa quậy.

Mary once again felt the stirring of life within her .

jw2019

Em bé có chuyện gì à?

Is it the baby?

OpenSubtitles2018. v3

Nên giặt đồ em bé, bộ đồ giường, và chăn mền riêng khỏi quần áo của cả nhà .

Wash baby clothes, bedding, and blankets separately from the family ‘s laundry .

EVBNews

Con cò cắp về em bé và anh không muốn phải chia sẻ mẹ của nó?

The stork brought home a new baby, and you don’t want to share mommy?

OpenSubtitles2018. v3

Sao loại em bé lại làm em sợ?

Why would the baby creep me out?

OpenSubtitles2018. v3

Một em bé nôn lên nó.

A baby regurgitated on it.

OpenSubtitles2018. v3

Họ đều đã sinh em bé.

They’re having their baby.

OpenSubtitles2018. v3

Anh kết hôn, có em bé.

You’re getting married, having a baby.

OpenSubtitles2018. v3

Nếu các em bé ở Uganda cần một bạn nhảy nữa

If the children of the Uganda need another dance partner ,

QED

Ồ, em bé của tôi ở đây.

Oh, my baby’s here.

OpenSubtitles2018. v3

Vào ngày 8 tháng 12 năm 2013, cô đã có em bé thứ hai, là một cậu bé có tên Renzo.

On December 8 of 2013 she had a second baby, a boy called Renzo.

WikiMatrix

Đó không phải em bé, đó là ngực tôi.

That’s not my baby, that’s my boob.

OpenSubtitles2018. v3

Vậy bạn đã tách em bé ra khỏi cơ thể và hành động của mình.

So you’ve separated the baby from the body from the act.

ted2019