hoa đào trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Vào mùa xuân, hoa đào nở rộ khiến đây giống như chốn tiên cảnh.

During the spring, wildflowers bloom there in a spectacular fashion.

WikiMatrix

Ngay khi biết tin được nghỉ, tôi đã điện thoại cho Patricia Marx cùng tôi đi xem hoa đào nở.

As soon as I heard I had the next day off, I called up Patricia Marx to go out with me to see the cherry blossoms.

Literature

Ngay cả chiếc vòng cổ này, đã làm ra nó hạt giống hoa đào khi tôi là một đứa trẻ.

Even this necklace, he made it out of peach flower seeds when I was a kid .

QED

Ông chọn một tuýp màu hoa đào hiệu St Ives Apricot Scrub; trên nhãn mác của nó ghi, 100% chất tẩy tự nhiên.

Ives Apricot Scrub; its label reads, 100% natural exfoliants.

Literature

Ông giữ tổ ong ở đó để thụ phấn cho hoa đào mà cuối cùng trở thành các quả đào to, ngon ngọt.

He kept beehives there to pollinate the peach blossoms that would eventually grow into very large, delicious peaches.

LDS

Hầu hết người Hoa đào thoát trong bạo lực trở lại sau khi tình hình lắng xuống, không như tại Medan và Jakarta.

Most of the Chinese who fled during the violence returned after it had subsided, unlike those in Medan and in Jakarta.

WikiMatrix

Tên Cerezo (hoa anh đào trong tiếng Tây Ban Nha) cũng là loài hoa của thành phố Ōsaka.

The team name Cerezo (Spanish for cherry tree) is also the flower of Ōsaka city.

WikiMatrix

Vào dịp Tết, hầu hết nhà nào cũng trang trí hoa mai ( ở miền trung và miền nam Việt Nam ) hoặc hoa đào ( ở miền bắc Việt Nam ) hoặc hoa ban ( ở miền núi ) .

At Tết every house is usually decorated by Ochna integerrima ( in the central and southern parts of Vietnam ) or peach flower ( in the northern part of Vietnam ) or hoa ban ( in mountain areas ) .

EVBNews

Hoa mận, hoa táo, hoa cam, một số hoa anh đào khác, và hầu hết hoa hạnh nhân đều có màu trắng.

Plum blossoms, apple blossoms, orange blossoms, some cherry blossoms, and most almond blossoms are white.

WikiMatrix

Còn nhớ chuyện hoa anh đào không?

You remember about the cherry blossoms?

OpenSubtitles2018. v3

Năm nay hoa anh đào thật đẹp.

The sakura look pretty this year.

OpenSubtitles2018. v3

Mùa hoa Anh Đào là mùa tốt đẹp nhất để du khách viếng thăm Nhật Bản.

Spring is the best season to visit.

WikiMatrix

Đuôi Phượng Hoàng và Hoa Anh Đào từ nhà hàng Grandma.

Phoenix’s tail and peach blossom from Grandma’s Restaurant.

OpenSubtitles2018. v3

Ở Nhật Bản, những bông hoa Anh Đào báo hiệu sự bắt đầu của mùa xuân.

In Japan the arrival of the cherry blossom announces the beginning of spring.

OpenSubtitles2018. v3

Ngày đó, hoa anh đào ngập tràn cả bầu trời.

On it, there’s cherry blossoms all over the sky

OpenSubtitles2018. v3

Bọn mày có bao giờ thấy hoa anh đào chưa?

Have you ever seen cherry blossoms?

OpenSubtitles2018. v3

Ông ta bị lay động bởi những bông hoa anh đào và cây cỏ miền núi.

He was moved by the cherry blossoms and mountain greenery.

WikiMatrix

Các nam giới người Samoa từ 14 và trên được giới quân sự Hoa Kỳ đào tạo tác chiến.

Young Samoan men from age 14 and above were combat trained by U.S. military personnel.

WikiMatrix

Biểu tượng của Jinhae có hình hoa anh đào.

The emblem of Jinhae contains a cherry blossom.

WikiMatrix

Tốc độ hoa anh đào rơi, #cm/s

The speed at which cherry blossoms fall.It’ s five centimeters per second

opensubtitles2

Để xem hoa anh đào.

Go see the cherry blossoms

OpenSubtitles2018. v3

Có 12 giống hoa anh đào trồng xung quanh hồ Tidal Basin .

Twelve kinds of cherry trees grow around the Tidal Basin .

EVBNews

Hakama cho phụ nữ trẻ đôi khi được trang trí thưa thớt với hoa thêu như hoa anh đào.

Hakama for young women are sometimes sparsely decorated with embroidered flowers like sakura.

WikiMatrix

Trong mùa hanami (ngắm hoa anh đào), một dạng kem theo mùa với kem dâu tây đã được bán.

In the hanami (cherry blossom viewing) season, a seasonal variety with strawberry ice cream is sold.

WikiMatrix