Hợp pháp hóa lãnh sự tiếng anh là gì? Tư vấn LTL

Hợp pháp hóa lãnh sự tiếng anh là gì ?

Hợp pháp hóa lãnh sự là gì ?

Hợp pháp hóa lãnh sự” là việc cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam chứng nhận con dấu, chữ ký, chức danh trên giấy tờ, tài liệu của nước ngoài để giấy tờ, tài liệu đó được công nhận và sử dụng tại Việt Nam.

Điều 9. Các giấy tờ, tài liệu được miễn chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự

1. Giấy tờ, tài liệu được miễn ghi nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà Nước Ta và quốc tế tương quan đều là thành viên, hoặc theo nguyên tắc có đi có lại .

2. Giấy tờ, tài liệu được chuyển giao trực tiếp hoặc qua đường ngoại giao giữa cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.

3. Giấy tờ, tài liệu được miễn ghi nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự theo pháp luật của pháp lý Nước Ta .
4. Giấy tờ, tài liệu mà cơ quan đảm nhiệm của Nước Ta hoặc của quốc tế không nhu yếu phải hợp pháp hóa lãnh sự, ghi nhận lãnh sự tương thích với lao lý pháp lý tương ứng của Nước Ta hoặc của quốc tế .

Điều 10. Các giấy tờ, tài liệu không được chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự

1. Giấy tờ, tài liệu bị sửa chữa thay thế, tẩy xóa nhưng không được đính chính theo lao lý pháp lý .
2. Giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ đề xuất ghi nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự có những cụ thể xích míc nhau .
3. Giấy tờ, tài liệu trá hình hoặc được cấp, ghi nhận sai thẩm quyền theo pháp luật pháp lý .
4. Giấy tờ, tài liệu có chữ ký, con dấu không phải là chữ ký gốc, con dấu gốc .
5. Giấy tờ, tài liệu có nội dung xâm phạm quyền lợi của Nhà nước Nước Ta .

Hợp pháp hóa lãnh sự tiếng anh là gì ?

Để thuận tiện cho người sử dụng triển khai thủ tục, LTL xin cung ứng 1 số ít thuật ngữ tiếng anh quan trong tương quan đến hoạt động giải trí hợp pháp hóa lãnh sự như sau :

  • Hợp pháp hóa lãnh sự: Consular Legalization/ Legalization of documents

  • Công chứng lãnh sự: Consular certification

  • Bộ Ngoại giao: The Ministry of Foreign Affairs

  • Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự: Overseas Vietnamese diplomatic missions, consulates

  • Chi phí chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự: Consular certification and legalization expenses

  • Các giấy tờ, tài liệu được miễn chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự: Papers and documents exempted from consular certification and legalization

  • Các giấy tờ, tài liệu không được chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự: Papers and documents prohibited from consular certification and legalization

  • Trình tự, thủ tục chứng nhận lãnh sự: Order and procedures for consular certification 

LTL rất hân hạnh cung ứng cho Quý khách hàng những nội dung tư vấn “ hợp pháp hóa lãnh sự tiếng anh là gì ? ” nhằm mục đích mục tiêu tìm hiểu thêm như trên .

Quý khách hàng vui mắt liên hệ để được tư vấn không tính tiền cho những vướng mắc và trường hợp đơn cử của mình .

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail : [email protected]