kéo dài trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Shah Muhammad miễn cưỡng chấp nhật hiệp ước hòa bình này, nhưng cũng không kéo dài lâu.

Shah Muhammad reluctantly agreed to this peace treaty, but it was not to last.

WikiMatrix

Với hơn 160 nước tham gia, hội nghị kéo dài đến năm 1982.

With more than 160 nations participating, the conference lasted until 1982.

WikiMatrix

như một cuộc đời mới, và con đường con đường cứ mãi kéo dài.”

like another life, and the road the road still stretching on.”

ted2019

Fidel Castro đến La Habana vào ngày 8 tháng 1 sau một cuộc diễn hành thắng lợi kéo dài.

Castro himself arrived in Havana on 8 January after a long victory march.

WikiMatrix

không khỏi thắc mắc xem nó kéo dài được bao lâu.

Can’t help but wonder how long it’ll last.

OpenSubtitles2018. v3

Khi các vấn đề kéo dài hơn một tháng, người bệnh sẽ được chẩn đoán mắc PTSD.

When problems last more than a month, PTSD is often diagnosed.

ted2019

Các tác dụng sẽ kéo dài trong vài ngày.

The effects will last a few days.

OpenSubtitles2018. v3

Công việc này kéo dài suốt tháng 7.

This operation lasted throughout July.

WikiMatrix

Vậy, tại sao con người nỗ lực quá nhiều để kéo dài đời sống?

Why, though, do humans go to so much trouble to extend life?

jw2019

Nhưng sự thành công của Tesla không kéo dài.

But Tesla’s success didn’t last.

QED

Tình trạng này kéo dài đến năm 1939.

This state of affairs lasted until 1939.

WikiMatrix

Cuộc đi săn kéo dài hơn ta nghĩ.

The hunt took longer than we hoped.

OpenSubtitles2018. v3

Nhưng hạnh phúc của A-đam và Ê-va chẳng kéo dài bao lâu.

But the happiness of Adam and Eve did not last.

jw2019

Những đám cưới ở Volantis kéo dài trong nhiều ngày.

Weddings in Volantis last for days, you know.

OpenSubtitles2018. v3

Phía nam là Thượng Ai Cập, kéo dài đến Syene.

To the south was Upper Egypt, stretching to Aswan.

WikiMatrix

Cuối cùng tia lửa đó phát ra, khởi đầu một cuộc xung đột kéo dài 30 năm.

When that spark finally came, it started a conflict that lasted for the next 30 years.

jw2019

Buổi nhóm rao giảng nên kéo dài bao lâu?

How long should a meeting for field service be?

jw2019

Vì có sự chú ý, một số cuộc học hỏi ấy đã kéo dài đến khuya.

Because of the interest shown, some of these studies continued well into the night.

jw2019

Ta cần kéo dài thời gian.

We need to buy some time.

OpenSubtitles2018. v3

Trước đây, người Pháp đón năm mới vào ngày 25 3 và kéo dài trong tám ngày .

Prior to that year, the new year was celebrated for eight days, beginning on March 25 .

EVBNews

Nhưng tâm trạng phấn khởi của nó không kéo dài được bao lâu.

But his cheerful mood didn’t last long.

Literature

Buổi nhóm họp này kéo dài một giờ.

The meeting lasts one hour.

jw2019

Sau đó, tìm hiểu cách kéo dài thời lượng của pin yếu.

Then learn to stretch a low battery’s power.

support.google

Đôi khi nó có thể kéo dài thêm chút thời gian.

Sometimes it could take a while.

OpenSubtitles2018. v3

Phiên tòa sẽ kéo dài bao lâu?

How long will it take?

OpenSubtitles2018. v3

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.