lạnh trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Albera có khả năng chịu lạnh cao, mặc dù dễ bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ, và thích nghi tốt với địa hình dốc của khối núi Albera.

The Albera is highly resistant to cold, though susceptible to heat, and is well adapted to the steep terrain of the Albera Massif.

WikiMatrix

Rất tiếc, nó chắc là lạnh, nhưng chúng ta ko có thời gian nhóm lửa.

Sorry it has to be cold, but we have no time to get a fire going.

OpenSubtitles2018. v3

Việc này không những bảo vệ nó trước cái lạnh cực kỳ mà còn giúp nó di chuyển nhanh gấp hai hoặc ba lần.

Not only does this insulate the bird against extreme cold but it also enables it to move two or three times faster than it otherwise could.

jw2019

Ở đây buổi tối sẽ hơi lạnh.

Gets kinda cold around here at night.

OpenSubtitles2018. v3

Một điểm đáng chỉ trích khác là việc Matviyenko xử lý các vấn đề dọn tuyết của thành phố trong mùa đông lạnh và tuyết bất thường của năm 2009-1010 và 2010-11.

Another major point of criticism was Matviyenko’s handling of the city’s snow removal problems during the unusually cold and snowy winters of 2009–10 and 2010–11.

WikiMatrix

Lạnh lắm.

They were cold.

OpenSubtitles2018. v3

Giữa mùa đông lạnh giá này bảo người ta mặc lễ phục ngồi thuyền là muốn người ta bị chết cóng à?

Are you telling me to drown on a ship with this super expensive dress on, or what ?

OpenSubtitles2018. v3

Nhưng để dò ra sự ánh sáng hồng ngoại yếu từ những vật thể xa, các nhà thiên văn cần các bộ cảm biến rất nhạy, được làm lạnh chỉ còn vài độ trên nhiệt độ không tuyệt đối, để khử bức xạ nhiệt của chính chúng.

But to detect the faint infrared glow from distant objects, astronomers need very sensitive detectors, cooled down to just a few degrees above absolute zero, in order to suppress their own heat radiation.

OpenSubtitles2018. v3

Như bình thường, luộc vào buổi sáng rồi cho vào tủ lạnh.

Like everyone else we boiled it in the morning… and put it in the refrigerator.

OpenSubtitles2018. v3

Lượng mưa và sự đối lưu trong một cơn bão nhiệt đới ở vùng Địa Trung Hải đang phát triển thường bị kích động bởi sự tiếp cận của một vùng khí quyển áp suất thấp – một khu vực dài áp suất không khí thấp – đưa không khí lạnh xuống phía dưới, bao quanh một hệ thống áp suất thấp hiện có.

Heavy precipitation and convection within a developing Mediterranean tropical cyclone are usually incited by the approach of an upper-level trough—an elongated area of low air pressures—bringing downstream cold air, encircling an existing low-pressure system.

WikiMatrix

Chỉ một số người sống sót qua việc nước dâng lên và đêm có tuyết lạnh giá.

A few of us survived the rising water and the cold, snowy night.

jw2019

Và, với một môn võ khinh miệt, với một tay nhịp đập chết lạnh sang một bên, và gửi

And, with a martial scorn, with one hand beats Cold death aside, and with the other sends

QED

Những ảnh hưởng của nước lạnh dâng lên khiến một xu hướng suy yếu nhanh chóng ngay sau khi cao điểm, với Bud rơi xuống một cơn bão nhiệt đới trước 12:00 UTC vào ngày 13 tháng 6.

The effects of cold water upwelling prompted a rapid weakening trend shortly after peak, with Bud falling to a tropical storm by 12:00 UTC on June 13.

WikiMatrix

Vì vậy sáng hôm sau, khi tôi thức dậy sau khi ngủ không đủ, lo lắng về lỗ hổng trên cửa sổ, nhớ rằng mình phải gọi nhà thầu, nhiệt độ lạnh cóng ngoài trời, và những cuộc gặp sắp tới ở châu Âu, và với tất cả cortisol ở trong não, suy nghĩ của tôi rất mờ mịt, nhưng tôi không biết suy nghĩ của tôi mơ hồ vì đầu óc tôi cũng mơ hồ.

So the next morning, when I woke up on too little sleep, worrying about the hole in the window, and a mental note that I had to call my contractor, and the freezing temperatures, and the meetings I had upcoming in Europe, and, you know, with all the cortisol in my brain, my thinking was cloudy, but I didn’t know it was cloudy because my thinking was cloudy.

ted2019

Hãy nghĩ tới nỗ lực bảo vệ môi trường toàn cầu thành công nhất của thế kỉ 20, Hiệp định Montreal, trong đó các quốc gia trên thế giới cùng chung tay bảo vệ hành tinh từ những hậu quả tai hại của các hóa chất phá hủy tầng ô-zôn mà hồi đó được dùng trong máy điều hòa, tủ lạnh, và các thiết bị tạo lạnh khác.

Consider, the single most successful international environmental effort of the 20th century, the Montreal Protocol, in which the nations of Earth banded together to protect the planet from the harmful effects of ozone-destroying chemicals used at that time in air conditioners, refrigerators and other cooling devices.

ted2019

Bộ đôi trên cũng trở nên “nóng lạnh” sau mỗi lần tan hợp, cho dù Buckingham vẫn trực tiếp sửa đổi các ca khúc của Nicks và “biến chúng trở nên tuyệt đẹp”.

The couple’s work became ” bittersweet ” after their final split, although Buckingham still had a skill for taking Nicks ‘ tracks and ” making them beautiful ” .

WikiMatrix

Xuyên qua trái tim thật lạnh lùng, chắc chắn.

Cold and clear

OpenSubtitles2018. v3

Tôi chỉ có vài thứ sót lại trong tủ lạnh.

I only have leftovers in the fridge.

OpenSubtitles2018. v3

Khi bị cảm lạnh, nếu không cẩn thận nó sẽ chuyển thành viêm phổi.

When she gets a cold, if she’s not careful, it turns to pneumonia.

OpenSubtitles2018. v3

Từ quan điểm khí nhà kính, có phải thịt cừu được sản xuất ở Anh thì tốt hơn thịt cừu sản xuất ở New Zealand, được đông lạnh và vận chuyển đến Anh?

From a greenhouse gas perspective, is lamb produced in the U.K. better than lamb produced in New Zealand, frozen and shipped to the U.K.?

ted2019

Tay tôi đang lạnh dần, giống như Sauvignon Blanc.

It’s got to be chilled like sauvignon blanc.

OpenSubtitles2018. v3

Kẻ sát nhân máu lạnh là một trong số rất nhiều thứ mà bố không thể làm.

Cold-blooded murder was just one of the many things Father was incapable of.

Literature

Ướp lạnh?

Refrigeration?

OpenSubtitles2018. v3

Chờ đã, tay em lạnh quá.

Wait, your hands are so cold.

OpenSubtitles2018. v3

Các nhiệt độ eutectic của hỗn hợp này là 176 K. Các đại dương, tuy nhiên, có thể có đông lạnh lâu trước đây.

The eutectic temperature of this mixture is 176 K. The ocean, however, is likely to have frozen long ago.

WikiMatrix