Con mực tiếng Anh là gì – Từ vựng tiếng Anh về các loại hải sản

Từ vựng tiếng Anh về những loại món ăn hải sản biển

Dưới đây là tổng hợp những từ vựng con mực tiếng anh là gì trò chơi con mực tiếng anh là gìcamnangtienganh sẽ cung cấp cho các bạn bên dưới hãy cùng tham khảo nhé.

Video con mực tiếng anh là gì

Từ vựng tiếng Anh về các loại hải sản biển

Từ vựng tiếng Anh về các loại hải sản? Con mực tiếng Anh là gì? Tổng hợp Từ vựng tiếng Anh về các loại hải sản

Con mực tiếng Anh là gì??

Con mực tiếng anh là Squid

Học Bổng Khuyến Học IBEST 1 Tỷ Đồng 2020 Trung tâm tiếng anh IBEST

Tôm tích tiếng Anh là gì?

Tôm tích tiếng Anh là Mantis shrimp

Mực nang tiếng Anh là gì?

Mực nang tiếng Anh là Cuttlefish

Tôm hùm tiếng Anh là gì?

Tôm hùm tiếng Anh là Lobster

Mực ống tiếng Anh là gì?

Mực ống tiếng Anh là Squid

Nghêu tiếng Anh là gì?

Con Nghêu tiếng Anh là Clam

Con Tôm tiếng Anh là gì?

Tôm tiếng Anh là Shrimp

Con Hàu tiếng Anh là gì?

Hàu tiếng Anh là Oyster

Sò huyết tiếng Anh là gì?

Sò huyết tiếng Anh là Blood cockle

Con Cua tiếng Anh là gì?

Cua tiếng Anh là Crab

Sò tiếng Anh là gì?

Sò tiếng Anh là Cockle

Con Trai tiếng Anh là gì?

Trai tiếng Anh là Mussel

Sò điệp tiếng Anh là gì?

Sò điệp tiếng Anh là Scallop

Sứa tiếng Anh là gì?

Sứa tiếng Anh là Jellyfish

Con Lươn tiếng Anh là gì?

Con Lươn tiếng Anh là Eel

Hải sâm tiếng Anh là gì?

Hải sâm tiếng Anh là Sea cucumber

Con Nhím biển tiếng Anh là gì?

Nhím biển tiếng Anh là Sea urchin

Con Bạch tuộc tiếng Anh là gì?

Bạch tuộc tiếng Anh là Octopus

Bào ngư tiếng Anh là gì?

Bào ngư tiếng Anh là Abalone

Ốc sừng tiếng Anh là gì?

Ốc sừng tiếng Anh là Horn snail

Ôc hương tiếng Anh là gì?

Ôc hương tiếng Anh là Sweet snail

Từ vựng tiếng Anh tên các loại cá

Cá cơm tiếng Anh là gì?

Cá cơm tiếng Anh là Anchovy

Cá đé tiếng Anh là gì?

Cá đé tiếng Anh là Chinese herring

Cá quả tiếng Anh là gì?

Cá quả tiếng Anh là Snake head

Cá hồng tiếng Anh là gì?

Cá hồng tiếng Anh là Snapper

Cá trắm tiếng Anh là gì?

Cá trắm tiếng Anh là Amur

Cá trê tiếng Anh là gì?

Cá trê tiếng Anh là Catfish

Cá lăng tiếng Anh là gì?

Cá lăng tiếng Anh là Hemibagrus

Cá thu tiếng Anh là gì?

Cá thu tiếng Anh là Codfish

Cá chạch tiếng Anh là gì?

Cá chạch tiếng Anh là Loach

Cá ngừ đại dương tiếng Anh là gì?

Cá ngừ đại dương tiếng Anh là una-fish

Cá gáy tiếng Anh là gì?

Cá gáy tiếng Anh là Cyprinid

Cá bạc má tiếng Anh là gì?

Cá bạc má tiếng Anh là Scad

Cá mú tiếng Anh là gì?

Cá mú tiếng Anh là Grouper

Cá trích tiếng Anh là gì?

Cá trích tiếng Anh là Herring

Cá đuối tiếng Anh là gì?

Cá đuối tiếng Anh là Skate

Cá kình tiếng Anh là gì?

Cá kình tiếng Anh là Whale

Cá kiếm tiếng Anh là gì?

Cá kiếm tiếng Anh là Swordfish

Cá chép tiếng Anh là gì?

Cá chép tiếng Anh là Carp

Cá rô tiếng Anh là gì?

Cá rô tiếng Anh là Anabas

Cá mè tiếng Anh là gì?

Cá mè tiếng Anh là Dory

Cá bống tiếng Anh là gì?

Cá bống tiếng Anh là Goby

Cá hồi tiếng Anh là gì?

Cá hồi tiếng Anh là Salmon

Cá bơn tiếng Anh là gì?

Cá bơn tiếng Anh là Flounder

Trên đây là tổng hợp từ vựng tiếng anh là loài mực và một số loại hải sản khác có trong đại dương xanh. Hy vọng bài viết Con mực tiếng anh là gì? ? Cũng như tổng hợp từ vựng hải sản bằng tiếng anh đã cung cấp sẽ hữu ích và cần thiết cho người đọc. Những bạn đang cần phải học từ vựng tiếng anh về các loại hải sản.
Học Bổng Khuyến Học IBEST 1 Tỷ Đồng 2020 Trung tâm tiếng anh IBEST