Cách đọc & viết thứ, ngày, tháng trong tiếng Anh [chi tiết nhất ] | ELSA

{ { sentences [ sIndex ]. text } } .

Click to start recording !

Recording … Click to stop !

loading

Your level : { { level } }

{ { completedSteps } } %

{ { sentences [ sIndex ]. text } } .

Click to start recording !

Recording … Click to stop !

Your level : { { level } }

{ { completedSteps } } %

ELSA PRO 6 THÁNG

ELSA PRO 6 THÁNG

Giá chỉ

589,000 VND

Mua ngay
ELSA PRO 1 NĂM

ELSA PRO 1 NĂM

Giá gốc: 989,000 VND

895,000 VND

Mua ngay
ELSA PRO TRỌN ĐỜI

ELSA PRO TRỌN ĐỜI

Giá gốc: 9,995,000 VND

1,499,000 VND

Mua ngay

Cách viết ngày trong tuần bằng tiếng Anh 

Days in week Nghĩa tiếng Việt Viết tắt
Monday Thứ 2 Mon
Tuesday Thứ 3 Tue
Wednesday Thứ 4 Wed
Thursday Thứ 5 Thu
Friday Thứ 6 Fri
Saturday Thứ 7 Sat
Sunday Chủ nhật Sun

Lưu ý: Trước các ngày trong tuần, bạn nên sử dụng giới từ ON.

Ví dụ: On Monday, On Tuesday,…

I am going to have a meeting on Tuesday .

Theo quy tắc, thứ tự của những ngày có đặc thù cần ghi nhớ sau :

 • Ngày đầu tiên của tháng (ngày mùng 1), sẽ được viết là 1st – First.
 • Ngày thứ 2: 2nd – Second.
 • Ngày thứ 3: 3rd đọc là Third

Từ ngày 4 cho đến ngày 30, hãy thêm đuôi “th” sau con số. Ví dụ: ngày 6 là 6th, ngày 7 là 7th, ngày 11 là 11th. Tuy nhiên, đối với ngày thứ 21, ví dụ như 21 tháng 12 năm 2020, cách ghi ngày tháng trong tiếng Anh như sau: 21st, December, 2020.

Cách viết ngày, tháng trong tiếng Anh chuẩn | ELSA Speak

Lưu ý: Ở Hoa Kỳ thường sẽ đặt dấu phẩy sau ngày và năm. Trong khi đó, ở các quốc gia còn lại như Anh Quốc, người bản địa không sử dụng dấu phẩy khi ghi ngày tháng năm.  

Ví dụ:

On May 13 th, 2007 Nick was born. => Sai
On May 13, 2007, Nick was born. => Đúng

Hướng dẫn cách viết tháng trong năm (Months of a Year)

Đầu tiên, hãy cùng xem qua những cụm từ chỉ tháng, cách viết tắt tháng trong tiếng Anh và cách đọc tháng trong tiếng Anh :

Tháng 1 January (Jan) – [‘dʒænjʊərɪ] Tháng 7 July – [/dʒu´lai/]
Tháng 2 February (Feb) – [‘febrʊərɪ] Tháng 8 August (Aug) – [ɔː’gʌst]
Tháng 3 March (Mar) – [mɑrtʃ /mɑːtʃ] Tháng 9 September (Sep/ Sept) – [sep’tembə]
Tháng 4 April (Apr) – [‘eɪprəl] Tháng 10 October (Oct) – [ɒk’təʊbə]
Tháng 5 May – [meɪ] Tháng 11 November (Nov) – [nəʊ’vembə]
Tháng 6 June – [dʒuːn] Tháng 12 December (Dec) – [dɪ’sembə]

Các tháng trong năm

>>> Xem thêm: Ý nghĩa các tháng trong tiếng Anh

Lưu ý: Từ trong dấu ngoặc chỉ cách viết tắt của tháng, tháng không có từ trong dấu ngoặc là không có từ viết tắt.

Chúng ta sử dụng giới từ IN trước những từ chỉ tháng

Ví dụ: She will have an exam in November. 

Lưu ý: Nếu có cả ngày và tháng, cấu trúc cụm từ này sẽ được sắp xếp theo Month – Day (Tháng, Ngày) và trước đó chúng ta phải sử dụng giới từ ON.

Ví dụ: I think we can receive the gift on December 20th. 

Sự khác biệt trong cách viết thứ ngày tháng của Anh – Anh và Anh – Mỹ

Mọi người đều biết sự độc lạ lớn nhất ở Anh – Anh và Anh – Mỹ là về yếu tố từ vựng. Tuy nhiên, không riêng gì dừng lại ở đó, cách viết thứ ngày tháng trong tiếng Anh của hai vương quốc này cũng có sự độc lạ đáng kể. Chính thế cho nên, bạn cần xác lập rõ mình đang theo quy chuẩn của nước nào để tránh sự nhầm lẫn trong quy trình học tập và thao tác .

British: DD – MM – YYYY American: MM – DD – YYYY
The Twentieth of November, 2020 November the Twentieth, 2020
20th November 2020 November 20th, 2020
20 November 2020 November 20, 2020
20/11/2020 11/20/2020
20/11/20 11/20/20

Cách viết thứ, ngày, tháng theo tiêu chuẩn quốc tế

Giả sử, ngày 4 tháng 3 năm 2020, một người Úc viết là 04/03/2020, nhưng người Mỹ lại viết thành 03/04/2020. Vậy ai là người đúng ?
Chính vì sự khác nhau ở 1 số ít vương quốc, một tiêu chuẩn quốc tế đã được đề xuất kiến nghị. Với tiêu chuẩn này, người học hoàn toàn có thể thuận tiện nắm được cấu trúc câu, không cần quan ngại bị sai sót hay sợ người ở vùng miền khác không hiểu .
Theo quy chuẩn này, bạn sẽ viết thứ ngày tháng theo cấu trúc sau :

YYYY – MM – DD

Vì vậy, nếu cả người Úc và người Mỹ sử dụng cấu trúc này, cả hai sẽ viết thành 2020/03/04 .

Cách dùng giới từ khi nói ngày tháng trong tiếng Anh

 • Giới từ “In” được dùng cho tháng, năm, thập kỷ và các mùa trong năm.

Ví dụ:

1. I was born in July .
2. I like to go hiking in Autumn .
Ngoài ra, “ in ” cũng được dùng cho một khoảng chừng thời hạn nào đó trong tương lai :

Ví dụ:

1. My father will be on vacation in a few weeks .
2. I am going to travel to Hue with my best friend in a couple of days .
Cụm giới từ “ in time ” có nghĩa là đủ thời hạn để bạn làm gì đó .

Ví dụ:

1. They arrived in time for the movie .
2. My friend Tina finished the report in time for the meeting .

 • Giới từ “At” được sử dụng khi nói về thời gian cụ thể

Ví dụ:

1. The film starts at six o’clock .
2. My sister goes to bed at 10 : 30 .
3. My last class finishes at two p. m .

 • Ngoài ra, giới từ “at” còn được dùng để đề cập đến một thời điểm nào đó trong năm, ví dụ như các lễ hội đặc biệt.

Khi nói ngày tháng trong tiếng Anh, giới từ "at" thường dùng trong lễ hội | ELSA Speak

Ví dụ:

1. She loves the atmosphere at Cherry Blossom time .
2. Everyone tends to become more hopeful at springtime .

 • Giới từ “on” được sử dụng cho các ngày cụ thể trong tuần:

Ví dụ:

1. On Wednesday, I am taking my dog for a run .
2. On Friday, I go to the public library .

 • Giới từ này cũng có thể dùng trong trường hợp đề cập đến ngày, tháng hoặc một ngày lễ cụ thể:

Ví dụ:

1. On Christmas Day, my family goes to church to pray .
2. On December 2 nd, I am going to buy a new television .

 • Cụm giới từ “on time” có nghĩa là đến địa điểm hoặc hoàn thành công việc đúng giờ, đúng kế hoạch.

Ví dụ:

1. Make sure you come to class on time tomorrow .
2. She managed to finish the report on time .

 • Giới từ “since” và “for” được dùng để diễn tả độ dài của thời gian. “Since” được dùng với ngày hoặc giờ cụ thể, còn “for” dùng cho độ dài thời gian.

Ví dụ:

1. We’ve lived in New York since 1999 .
2. I’ve been studying English for two hours .

Hãy ghi nhớ cách nói ngày tháng trong tiếng Anh để tránh những hiểu lầm không đáng có khi làm việc nhé! Ngoài ra, để nâng cao trình độ ngoại ngữ trong môi trường công sở, hãy nhanh tay tải ELSA Speak và luyện tập mỗi ngày theo lộ trình được thiết kế cho riêng bạn đấy.