nghỉ chơi trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Thầy sẽ tha vụ đánh nhau, nhưng trò sẽ phải nghỉ chơi trong vài ngày.

But I want you take a few days off of practice.

OpenSubtitles2018. v3

Lần này nó nghỉ chơi rồi.

She do surrender this time.

OpenSubtitles2018. v3

Barry tớ nghỉ chơi cậu.

Barry, I’m cutting you off.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi đang nghĩ tới việc nghỉ chơi một năm.

I’m thinking of taking a year off.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi nghỉ chơi thuốc rồi.

I’m finished with drugs.

OpenSubtitles2018. v3

Em đã nghỉ chơi rồi.

I’ve stopped playing.

OpenSubtitles2018. v3

Này, nghỉ chơi đoán mò đi, nghe chưa?

Hey, I’m through playing games, all right?

OpenSubtitles2018. v3

Anh sẽ nghỉ chơi cậu ta.

I’m gonna cut him off.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi nghỉ chơi.

I give up.

OpenSubtitles2018. v3

Anh nghỉ chơi cái thứ đó được không?

Will you stop playing that thing.

OpenSubtitles2018. v3

Ông Phillips, có cách nào để cho ông nghỉ chơi cái đó không?

Mr Phillips, is there any way of getting you to stop that?

OpenSubtitles2018. v3

Nếu em nghỉ chơi với Joey và Chandler, thì em có thể chơi với Mark không?

If I stop playing with Joey and Chandler, can I play with Mark?

OpenSubtitles2018. v3

“Vì McNabb nghỉ chơi, nên tôi và con nghĩ ông muốn chọn một cầu thủ yêu thích mới,” Mẹ nói.

“Since McNabb went down, we thought you’d want to pick a new favorite player,” Mom says.

Literature

Gabrielle nghỉ chơi đồ hàng, ” không thèm ” mấy dụng cụ làm bếp nữa và với tới giỏ đựng sách của mình .

Gabrielle takes a break from playing at her kitchen set and reaches her basket of books .

EVBNews

Vấn đề duy nhất là người bạn của tôi và tôi vẫn còn làm bạn, và tôi không muốn nghỉ chơi với bạn ấy.

The only problem was that my friend and I were still friends, and I didn’t want to stop hanging out with her.

LDS

Chúng tôi chơi banh và thỉnh thoảng nghỉ chơi để lắng nghe kỹ ngõ hầu chúng tôi có thể báo cáo lại cho mẹ.

We would play ball and occasionally take a break to listen carefully so we could report to Mom.

LDS

Nếu ông, đồ gà chết, yếu đuối nhu nhược… nếu ông không quay lại và ngồi kế bên người phụ nữ đó, tôi nghỉ chơi với ông!

If you, you chicken-hearted, gutless wimp if you don’t go back and sit next to that woman, you and I are through !

OpenSubtitles2018. v3

John Richard Deacon (sinh ngày 19 tháng 8 năm 1951) là một nhạc công Anh đã nghỉ chơi, được người ta biết đến nhiều nhất là nhạc công guitar cho ban nhạc Queen.

John Richard Deacon (born 19 August 1951) is an English retired musician, best known for being the bass guitarist for the rock band Queen.

WikiMatrix

Vì con số và độ rộng lớn của các khu nghỉ dưỡng vui chơi, Hành lanh Khu nghỉ dưỡng vui chơi (Resort Corridor) có thể rộng hơn.

Because of the number and size of the resorts, the resort corridor can be quite wide .

WikiMatrix

Con có thể nghỉ hay chơi tùy thích.

You can rest or you can play.

OpenSubtitles2018. v3

Bà đáp: “Robert, mẹ thật sự muốn con nghỉ chơi một lát, về nhà, dành thời giờ với gia đình trong bữa ăn tối và rồi con có thể đi chơi bóng chày cho đến trời tối.”

She responded, “Robert, I really want you to take a break, come home, be with the family for dinner, and then you can go out and play baseball until dark.”

LDS

Sau khi nghỉ chơi bóng đá, ông làm trợ lý quản lý của đội tuyển bóng đá quốc gia Croatia từ năm 2006 và 2010, trước khi được bổ nhiệm làm huấn luyện viên của Red Star Belgrade vào tháng 12 năm 2010.

After retiring from active football he worked as assistant manager of the Croatia national football team between 2006 and 2010, before being appointed manager of Red Star Belgrade in December 2010.

WikiMatrix

Morphy là một thần đồng cờ vua. Ông được gọi là “Niềm tự hào và nỗi buồn của cờ vua” bởi vì ông đã có một sự nghiệp cờ vua ngắn gọn và huy hoàng, nhưng đã nghỉ chơi cờ trong khi vẫn còn trẻ.

A chess prodigy, he was called “The Pride and Sorrow of Chess” because he had a brilliant chess career but retired from the game while still young.

WikiMatrix

Sebastiano Rossi (sinh ngày 20 tháng 7 năm 1964) là một cầu thủ bóng đá người Ý đã nghỉ hưu chơi ở vị trí thủ môn.

Sebastiano Rossi (born 20 July 1964) is an Italian retired footballer who played as a goalkeeper.

WikiMatrix

Cuối cùng ông đã nghỉ hưu từ chơi, vẫn còn ở Slavia, ở tuổi 42 vào năm 1955.

He finally retired from playing, still at Slavia, at the age of 42 during 1955.

WikiMatrix