người Thái Lan trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Bộ Du lịch đã ghi nhận 26.861.095 người Thái Lan và 11.361.808 khách nước ngoài đến Bangkok vào năm 2010.

The Department of Tourism recorded 26,861,095 Thai and 11,361,808 foreign visitors to Bangkok in 2010.

WikiMatrix

Vào những năm 2000, chỉ có khoảng 2% (200.000) người Thái Lan nói một biến thể của tiếng Hoa ở nhà.

As of the 2000s, only a little over 2% (200,000) of Thai Chinese still speak a variant of Chinese at home.

WikiMatrix

Người Thái Lan gốc Tàu, hiện chiếm 14% dân số Thái Lan, cũng phải chịu những cảm xúc kỳ thị.

Thai Chinese, who now make up 14 percent of Thailand’s population, also have had to bear xenophobic sentiments.

WikiMatrix

Nhà triết học Bhikkhu Buddhadasa (người Thái Lan) là người đặt ra “chủ nghĩa xã hội Đạt Ma” (Dhammic socialism).

Buddhadasa Bhikku coined the phrase “Dhammic socialism”.

WikiMatrix

Roller được phép thi đấu quốc tế cho Đội tuyển bóng đá quốc gia Thái Lan nhờ có mẹ là người Thái Lan.

Roller is eligible to play international football for the Thailand national football team through his Thailand-born mother.

WikiMatrix

Người Thái Lan “đẩy lùi” nhiều người Campuchia đang cố gắng vượt qua, đáng chú ý nhất là tại Đền Preah Vihear, nơi hàng ngàn người Cam Bốt chết trong mỏ.

The Thai “pushed back” many of the Cambodians attempting to cross, most notably at Preah Vihear Temple where thousands of Cambodians died in a mine field.

WikiMatrix

Năm 2016, 5,81 triệu người của Thái Lan sống trong nghèo đói, 11,6 triệu người (17,2% dân số) ở tình trạng “cận nghèo”.

In 2016, 5.81 million people lived in poverty, or 11.6 million people (17.2% of population) if “near poor” is included.

WikiMatrix

Niềm hận thù đối với người Thái Lan từ người Campuchia ngày càng leo thang vào năm 2008 khi cả hai nước tham gia xung đột giành quyền sở hữu ngôi đền Preah Vihear.

The hatred towards Thai people from the Cambodians would escalate in 2008, when both countries were involved in the conflict on the ownership of Preah Vihear Temple.

WikiMatrix

Người Thái Lan gọi họ là “chao le” (“người biển”) hoặc “chao nam” (“người ở nước”), là thuật ngữ lỏng lẻo gọi bao gồm cả người Urak Lawoi và thậm chí là Orang Laut.

In Thailand they are called “chao le” (“people of the sea”) or “chao nam” (“people of the water”), although these terms are also used loosely to include the Urak Lawoi and even the Orang Laut.

WikiMatrix

Hơn 16,000 người Thái Lan, cả nam lẫn nữ, đã tham gia vào cuộc thử nghiệm lâm sàng một loại vắc-xin chủng ngừa lây nhiễm HIV và hạ thấp số lượng virut trong máu .

More than 16,000 Thai men and women took part in the clinical trial of a vaccine to prevent HIV infection and lower the amount of the virus in the bloodstream .

EVBNews

Suriyawongse là người Thái Lan đầu tiên có đơn bảo hiểm nhân thọ, sau khi Vua Rama V cấp phép cho các công ty nước ngoài được mở rộng kinh doanh bảo hiểm ở Xiêm.

Sri Suriwongse was the first Thai to have a life insurance policy, after King Rama V granted foreign companies permission to introduce their insurance business to Siam.

WikiMatrix

Những cộng đồng người Do Thái lan rộng đến mức nào vào thế kỷ thứ nhất?

How widespread were first-century Jewish communities?

jw2019

“Fern Leaf”), là một nữ diễn viên và người mẫu Thái Lan.

“Fern Leaf”), is a Thai actress and model.

WikiMatrix

Qua ở Thái Lan, người Thái là chỉ nên rất sợ ma.

Over in Thailand, the Thais are just so so afraid of ghosts.

QED

6: ‘Hoạt động Công nhân Gestapo’ tại Khu Do Thái Vilna – 800 người Do Thái và 10 người Ba Lan bị bắn tại Ponary.

6: The United Kingdom declares war on Finland. : Vilna Ghetto Gestapo Workers Aktion – 800 Jews and 10 Poles shot at the Ponary massacre death site.

WikiMatrix

● Vào năm 1973, nhà sinh học người Thái Lan là ông Kitti Thonglongya và nhóm của mình đã sưu tập hơn 50 con dơi chưa được xác định trong các hang động gần thác Sai Yok ở nước Thái.

● In 1973, Thai biologist Kitti Thonglongya and his team collected more than 50 unidentified bats in caves near the Sai Yok waterfall in Thailand.

jw2019

Chính sách của Thái Lan không coi người Isan là một dân tộc riêng biệt, mà chính thức coi tất cả các nhóm người Tai sống ở Thái Lan là một phần của người dân Thái Lan.

Thailand’s policy is not to regard Isan as a separate ethnicity, but officially to consider all Tai groups living in Thailand as part of the Thai people.

WikiMatrix

Vì hầu hết người Thái Lan truyền thống chưa bao giờ gặp người gốc Phi, cá tính và định kiến về người gốc châu Phi đã bị hấp thu bởi người Thái thông qua các bộ phim từ phương Tây.

As most Thai people traditionally have never encountered people of African descent, prejudice toward and stereotypes of people of African descent were absorbed by Thais through movies from the West.

WikiMatrix

Một du khách người Thái Lan 45 tuổi đã bị đánh vào đầu trước một nhà hàng và chết, mặc dù một người qua đường đang cố gắng hồi sức cho anh ta; xe cứu thương mất hơn 45 phút để đến nơi.

A 45-year-old Thai tourist was hit in the head in front of a restaurant and died, despite a passersby attempting to resuscitate him; ambulances took over 45 minutes to arrive.

WikiMatrix

Đức bắt cóc 60 “con tin” người Do Thái và 30 người Ba Lan.

The Germans kidnap 60 Jewish “hostages” and 30 Poles.

WikiMatrix

Khi mà tin đồn về việc Richard ra lệnh giết chết tất cả những người Do Thái lan truyền, người dân London đã bắt đầu một cuộc thảm sát.

When a rumour spread that Richard had ordered all Jews to be killed, the people of London attacked the Jewish population.

WikiMatrix

Khi chủ quyền Litva bị chiếm đóng bởi Liên Xô vào năm 1940, nhiều người tị nạn Do Thái từ Ba Lan (người Do Thái Ba Lan) cũng như người Do Thái Litva đã cố gắng để có được thị thực xuất cảnh.

As the Soviet Union occupied sovereign Lithuania in 1940, many Jewish refugees from Poland (Polish Jews) as well as Lithuanian Jews tried to acquire exit visas.

WikiMatrix

Cùng năm đó, trong làn sóng di cư tới Israel của người Do thái Ba Lan, Meir đã tìm cách ngăn cản những người Do thái Ba Lan tàn tật và ốm yếu nhập cư vào Israel.

The same year, during the wave of Jewish migration from Poland to Israel, Meir sought to prevent disabled and sick Polish Jews from immigrating to Israel.

WikiMatrix

Kể từ tháng 9 năm 1942, cả người Do Thái Ba Lanngười Do Thái các nước khác đều được chào đón với một thông báo bằng lời nói ngắn gọn.

From September 1942 on, both Polish and foreign Jews were greeted with a brief verbal announcement.

WikiMatrix

1764) 1713 – Yechezkel Landau, giáo sĩ Do Tháingười Do Thái gốc Ba Lan (m.

1764) 1713 – Yechezkel Landau, Polish rabbi and author (d.

WikiMatrix