người thực hiện trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Vào mùa hè 2000 tôi là người thực hiện cú BASE jump ở Eiger North Face, Thụy Sĩ.

So in summer 2000 I was the first to BASE jump the Eiger North Face in Switzerland .

QED

Trên thực tế, Thủ tướng là người thực hiện các quyền hành pháp.

In practice, the Prime Minister exercises the executive powers.

WikiMatrix

Đã có một lần khi con người thực hiện những điều dũng cảm để mở ra biên giới.

There was once a time when people did bold things to open the frontier.

ted2019

1 số người thực hiện bằng tà thuật huyền bí nào đó.

Some people invite it themselves by dabbling in the occult.

OpenSubtitles2018. v3

Người thực hiện: chết tiệt!

Man: Aw, shit.

ted2019

Người thực hiện thường sẽ là anh trai, cha hay chú bác trong gia đình.

Usually the killer is the brother or father or the uncle in the family.

ted2019

Hollis, người thực hiện chương trình bình định.

Hollis, who worked on pacification.

Literature

Đây là câu hỏi của những doanh nhân, người thực hiện và nhà sáng tạo.

This is an audience of entrepreneurs, of doers, of innovators.

ted2019

Rồi người thực hiện lễ sắc phong:

Then the person who performs the ordination:

LDS

Điều gì có thể thôi thúc một người thực hiện những bước thay đổi đáng kể như thế?

What can motivate a person to make such drastic changes?

jw2019

Gọi người thực hiện quyết định* của ta đến từ vùng đất xa xôi.

From a distant land the man to carry out my decision.

jw2019

Thường thì người thực hiện kiểu chào này sẽ nói “Heil Hitler!”

Usually, the person offering the salute would say “Heil Hitler!”

WikiMatrix

Người thực hiện nạp số 1 vào và sau đó để máy tính kiểm tra.

The operator inputs the number 1 and then allows the computer to test it.

Literature

Vẫn cần có người thực hiện nghi lễ an táng và cả quần áo nữa

Somebody to do the burial service.

OpenSubtitles2018. v3

Một người thực hiện nghiên cứu đã nói với tôi đó là một thõa thuận có thực

The people that do all the research told me that this was the real deal.

OpenSubtitles2018. v3

Klaus Voormann, người từng thiết kế bìa cho album Revolver năm 1966, là người thực hiện công việc này.

This was the work of Klaus Voormann, who also created the album cover for Revolver in 1966.

WikiMatrix

Người thực hiện phỏng vấn cũng là một phần của vấn đề.

The person doing the asking is part of the problem, too .

QED

Tớ nói tớ là người thực hiện di chúc.

I said I was the executor of the will and I needed to talk to him.

OpenSubtitles2018. v3

Đây là những người thực hiện 1 bước tư duy.

Those are people doing one step.

ted2019

Tận tụy kiểm soát thông tin không có nghĩa cử người thực hiện chỉ những nhiệm vụ này.

Dedicated monitoring doesn’t mean having a person who performs only these activities.

Literature

Tôi là luật sư và người thực hiện di chúc của gia đình Christian.

I’m the Christians’attorney and one of the executors of the estate.

OpenSubtitles2018. v3

Anh lại là người thực hiện điều đó.

I made it, anyway.

OpenSubtitles2018. v3

Ngay cả người thực hiện lễ gắn bó cũng xúc động.

Even the sealer was emotional.

LDS

Clarisse La Rue: con gái thần Ares người thực hiện nhiệm vụ đi tìm Bộ lông cừu vàng.

Clarisse La Rue: Daughter of Ares who was given the quest of retrieving the Golden Fleece.

WikiMatrix

Mỗi ngày, 5 triệu người thực hiện động tác trao niềm tin và lên đường cùng với Uber.

Every day, five million people will take a trust leap and ride with Uber.

ted2019