nho trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Hiện tại, giao thông bằng xe cộ qua lại được phục vụ bởi một cây cầu mới, từ đó có thể quan sát được vẻ đẹp lộng lẫy của cây cầu Pont du Diable, cầu máng nước đã cạn và khu vườn nho của Saint-Jean-de-Fos.

Vehicular traffic is now catered for by a newer bridge, from which splendid views may be had of the original bridge and an aqueduct that takes water to the vineyards of Saint-Jean-de-Fos.

WikiMatrix

Tuần sau con sẽ làm với nho khô. ”

Next week, with raisins. ”

QED

Các tòa nhà nho nhỏ xung quanh quảng trường có cấu trúc ba tầng đặc trưng..

The buildings around the square are all small three storied structures.

WikiMatrix

Liên từ đẳng lập nhanh nhẹn, nho nhỏ.

Conjunctions are small and nimble .

QED

56 Ngay cả trước khi họ sinh ra, họ cùng với nhiều người khác, đã nhận được các bài học đầu tiên trong thế giới linh hồn và được achuẩn bị để xuống thế gian vào bkỳ định của Chúa để lao nhọc trong cvườn nho của Ngài ngõ hầu cứu rỗi linh hồn con người.

56 Even before they were born, they, with many others, received their first alessons in the world of spirits and were bprepared to come forth in the due ctime of the Lord to labor in his dvineyard for the salvation of the souls of men .

LDS

Nào có ai hái trái nho nơi bụi gai, hay là trái vả nơi bụi tật-lê?

Never do people gather grapes from thorns or figs from thistles, do they?

jw2019

“Dây nho, cây vả, cây lựu” Sau 40 năm dẫn dắt dân Israel trong đồng vắng, Môi-se gợi ra một cảnh tuyệt diệu trước mắt họ—ăn trái cây của vùng Đất Hứa.

Vines and Figs and Pomegranates” After leading his people in the wilderness for 40 years, Moses set an enticing prospect before them —that of eating the fruitage of the Promised Land.

jw2019

Con cáo và chùm nho là truyện ngụ ngôn của Aesop.

The Lion and the Mouse is one of Aesop’s Fables.

WikiMatrix

Nên bây giờ tao và mày, chúng ta sẽ có cái bí mật nho nhỏ này.

So now you and me, we have our own little secret.

OpenSubtitles2018. v3

Ha-ba-cúc có thái độ gương mẫu, vì ông nói: “Vì dầu cây vả sẽ không nứt lộc nữa, và sẽ không có trái trên những cây nho; cây ô-li-ve không sanh-sản, và chẳng có ruộng nào sanh ra đồ-ăn; bầy chiên sẽ bị dứt khỏi ràn, và không có bầy bò trong chuồng nữa. Dầu vậy, tôi sẽ vui-mừng trong Đức Giê-hô-va, tôi sẽ hớn-hở trong Đức Chúa Trời của sự cứu-rỗi tôi”.

Habakkuk had an exemplary attitude, for he said: “Although the fig tree itself may not blossom, and there may be no yield on the vines; the work of the olive tree may actually turn out a failure, and the terraces themselves may actually produce no food; the flock may actually be severed from the pen, and there may be no herd in the enclosures; yet, as for me, I will exult in Jehovah himself; I will be joyful in the God of my salvation.”

jw2019

Một chuyến viếng thăm nho nhỏ thôi.

Just a little visit.

OpenSubtitles2018. v3

Người tuyên bố hiểu ngay điểm anh muốn nói, nhất là khi anh trưởng lão hỏi tiếp: “Anh/chị nghĩ Chủ vườn nho là Đức Giê-hô-va xem xét tình trạng anh/chị như thế nào?”

The publisher quickly got the point, especially when the counselor continued: “How do you think Jehovah, the Owner of the vineyard, views your situation?”

jw2019

Lausanne nằm giữa một khu vực giới hạn giữa một khu vực trồng nho rộng lớn Lavaux (về phía Nam) và la Côte (về phía Tây).

Lausanne is located at the limit between the extensive wine-growing regions of Lavaux (to the east) and la Côte (to the west).

WikiMatrix

Khi “mùa-màng dưới đất”—tức việc thu nhóm những người sẽ được cứu—hoàn tất, đó sẽ là thời điểm mà thiên sứ ‘hái những chùm nho ở dưới đất và ném vào thùng lớn thạnh-nộ của Đức Chúa Trời’.

When “the harvest of the earth,” that is, the harvest of those who will be saved, is completed, it will be time for the angel to hurl “into the great winepress of the anger of God” the gathering of “the vine of the earth.”

jw2019

Vườn nho tốt phải có một tường rào bảo vệ, ruộng bậc thang và chòi canh.

A protective wall, carefully fashioned terraces, and a watchman’s booth marked a well-kept hillside vineyard .

jw2019

Chúng ta vui lòng nhận một khoản tiền nho nhỏ từ những người thích đọc tạp chí của chúng ta.

We are pleased to accept modest donations from people who enjoy the magazines.

jw2019

Leiwen là một trong những đô thị trồng nho lớn nằm bên sông Moselle.

Leiwen is one of the most significant wine growing municipalities on the Moselle river.

WikiMatrix

Giả sử chúng ta cần đo nhiệt độ trong một vườn nho.

Suppose we need to measure the temperature in a vineyard.

Literature

4 Và avườn nho của ta đã bị bhư hỏng hết, và không còn một ai làm điều gì ctốt lành, ngoại trừ một số ít; và họ đã bị dsai lầm trong nhiều trường hợp, vì enhững mưu chước tăng tế, nên tất cả có lòng thối nát.

4 And my avineyard has become bcorrupted every whit; and there is none which doeth cgood save it be a few; and they derr in many instances because of epriestcrafts, all having corrupt minds.

LDS

Mỗi gia đình sẽ sống trong sự bình yên dưới cây nho và cây vả mình.

Every family will dwell in peace under its own vine and fig tree.

jw2019

Botrytis cinerea (“botrytis” là sự kết hợp của một từ Hy Lạp cổ đại là botrys (βότρυς) nghĩa là nho cộng với một hậu tố của ngôn ngữ Latin mới là itis mang nghĩa là bệnh tật) là tên của một loại nấm mốc gây ảnh hưởng đến nhiều loài thực vật.

Botrytis cinerea (“botrytis” from Ancient Greek botrys (βότρυς) meaning “grapes” plus the New Latin suffix -itis for disease) is a necrotrophic fungus that affects many plant species, although its most notable hosts may be wine grapes.

WikiMatrix

Khi nào việc đạp nho trong bồn ép tượng trưng này bắt đầu?

When will this symbolic winepress be trodden?

jw2019

Cha và nội ông đều là người làm rượu nho ở Luân Đô; nhiều thế hệ trước từng là thương nhân ở Ipswich.

His father and grandfather were both London vintners, and several previous generations had been merchants in Ipswich .

WikiMatrix

Còn anh thì có cái công cụ tìm kiếm và những đoạn phim về gia đình nho nhỏ.

And you’ve got your search engine and all your little home videos.

OpenSubtitles2018. v3

Vườn nho và chủ vườn

The Vineyard and Its Owner

jw2019