nước trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Để đề phòng luật mới, 30.000 xe mới đã đăng ký vào tuần trước, ít nhất là bằng ba lần tỷ lệ bình thường, hãng tin nhà nước Xinhua .

In anticipation of the new ruling, 30,000 new vehicles were registered in the past week, at least three times the normal rate, Xinhua state news agency .

EVBNews

Mật độ dinh dưỡng thấp, áp lực nước cực mạnh cùng với việc không có ánh sáng chiếu tới đã tạo nên điều kiện sống bất lợi làm cho nơi đây có rất ít các loài sinh vật có khả năng tồn tại.

The low nutrient level, extreme pressure and lack of sunlight create hostile living conditions in which few species are able to exist .

WikiMatrix

Với Ebola sự bấn loạn nó gây ra cùng với việc có 1 số ca lây lan đến các nước phát triển đã khiến cho cộng đồng thế giới gắn kết với nhau cùng với sự nỗ lực của những nhà cung cấp vắc-xin hàng đầu, giờ thì chúng ta có những thứ này: Hai mẫu thử vắc-xin hữu nghiệm ở các quốc gia nhiễm Ebola

So, for Ebola, the paranoid fear of an infectious disease, followed by a few cases transported to wealthy countries, led the global community to come together, and with the work of dedicated vaccine companies, we now have these: Two Ebola vaccines in efficacy trials in the Ebola countries —

ted2019

Chính quyền cũng cản trở ngày càng nhiều nhà bất đồng chính kiến và bảo vệ nhân quyền đi ra nước ngoài.

The government has also prevented an increasing number of dissidents and human rights defenders from traveling abroad.

hrw.org

Cung cấp càng sớm càng tốt thức ăn, nước uống, chỗ ở, sự chăm sóc y tế cũng như sự trợ giúp về tinh thần và thiêng liêng

Food, water, shelter, medical care, and emotional and spiritual support are provided as soon as possible

jw2019

Vui mừng thay vợ tôi đã bình phục, và chúng tôi có thể trở lại tham dự các buổi nhóm tại Phòng Nước Trời”.

Thankfully, Inger has recovered, and once again we are able to attend Christian meetings at the Kingdom Hall.”

jw2019

Nước Trời sẽ đánh tan tất cả sự cai trị do con người lập ra và trở thành chính phủ duy nhất trên đất.

The Kingdom will crush all man-made rulerships and become earth’s sole government.

jw2019

Đây là một công việc khó khăn vì nước thường bị bắn tung tóe, nhưng người máy có thể làm việc đó.

It’s a hard problem because the water sloshes about, but it can do it.

ted2019

Khi còn ở trên đất, ngài đã rao giảng: “Nước thiên-đàng đã đến gần”, và ngài sai các môn đồ đi làm cùng công việc đó.

When on earth he preached, saying: “The kingdom of the heavens has drawn near,” and he sent out his disciples to do the same.

jw2019

Hầu hết các nước châu Âu sử dụng thời gian mùa hè và hài hòa điều chỉnh thời gian mùa hè của họ; xem thời gian mùa hè ở châu Âu để biết chi tiết.

Most European countries use summer time and harmonise their summer time adjustments; see Summer time in Europe for details.

WikiMatrix

Angelo Scarpulla đã bắt đầu học về thần học tại quê hương nước Ý của anh vào năm 10 tuổi.

Angelo Scarpulla started his theological studies in his native Italy when he was 10.

LDS

Tổng thống không bao giờ động tới việc cải cách dự luật súng trong khi ông ta đang chạy nước rút.

The president never offered up one gun reform bill while he was whip .

OpenSubtitles2018. v3

Và khi nói chuyện với các thẩm phán trên khắp nước Mỹ, đó là điều tôi đang làm, họ đều nói giống nhau, rằng chúng ta tống giam những kẻ nguy hiểm, và thả những người không nguy hiểm, không bạo lực ra.

And when I talk to judges around the United States, which I do all the time now, they all say the same thing, which is that we put dangerous people in jail, and we let non-dangerous, nonviolent people out .

ted2019

Sử dụng các tháp nước (được sử dụng trong nhiều hệ thống cung cấp nước uống) giúp duy trì tốc độ dòng chảy ổn định và có thể bẫy các dao động với áp suất lớn.

Water towers (used in many drinking water systems) help maintain steady flow rates and trap large pressure fluctuations.

WikiMatrix

Nó không bị phần lớn các axít ăn mòn: nó hoàn toàn không hòa tan trong axít nitric và chỉ hòa tan một chút trong nước cường toan.

It is not attacked by most acids: it is completely insoluble in nitric acid and dissolves slightly in aqua regia.

WikiMatrix

Trong nhiều năm các “lãnh chúa biên giới” chinh phạt nhiều lần hơn nữa vào xứ Wales, chống lại sự phản kháng bởi các ông Hoàng xứ Wales khác nhau, người cũng công nhận tước vị vua của lãnh chúa Norman của nước Anh.

Over many years these “Marcher Lords” conquered more and more of Wales, against considerable resistance led by various Welsh princes, who also often acknowledged the overlordship of the Norman kings of England.

WikiMatrix

Haspel đã thu hút nhiều tranh cãi về vai trò là trưởng của CIA khu vực đen ở Thái Lan năm 2002, trong đó tù nhân tra tấn với cái gọi là “kỹ thuật thẩm vấn nâng cao”, bao gồm trấn nước.

Haspel has attracted controversy for her role as chief of a CIA black site in Thailand in 2002 in which prisoners were tortured with so-called “enhanced interrogation techniques”, including waterboarding.

WikiMatrix

Điều chi Nước Chúa mang lại cho mọi dân?

What will you bring, Jehovah’s Kingdom?

jw2019

Lãnh thổ nước Mân là tương đối cô lập và không bằng phẳng, vì thế nó không được thịnh vượng về mặt kinh tế như các khu vực khác của Trung Quốc khi đó.

The territory of the Min was relatively isolated and rugged, thus not as economically prosperous as other regions of the Chinese realm.

WikiMatrix

Lời tiên tri này cho chúng ta biết gì về Nước Đức Chúa Trời?

What does this prophecy teach us about God’s Kingdom?

jw2019

Hiện tại, giao thông bằng xe cộ qua lại được phục vụ bởi một cây cầu mới, từ đó có thể quan sát được vẻ đẹp lộng lẫy của cây cầu Pont du Diable, cầu máng nước đã cạn và khu vườn nho của Saint-Jean-de-Fos.

Vehicular traffic is now catered for by a newer bridge, from which splendid views may be had of the original bridge and an aqueduct that takes water to the vineyards of Saint-Jean-de-Fos.

WikiMatrix

Vài giọt nước mắt ứa ra từ khoé mắt con bé và rơi trên tấm vải rẻo xanh đậm ấy, và như thể có phép lạ, tấm thảm đã trở thành món quà sinh nhật quý giá nhất trên thế gian này .

A tear or two slipped from her eye and splashed onto the dark blue remnant that, as if by magic, had become the most precious birthday present in the whole world .

EVBNews

Thư viện đã trở thành niềm tự hào của người dân địa phương vì ngay cả các nhà nghiên cứu từ Ấn Độ và các nước khác đã bắt đầu sử dụng nó vì mục đích nghiên cứu của họ.

The library became the pride of the local people as even researchers from India and other countries began to use it for their research purposes.

WikiMatrix

Trước trận Nước Lụt, nhiều người đã sống hàng thế kỷ.

Prior to the Flood, many humans lived for centuries.

jw2019

Tuy nhiên, sự liên lạc với nước láng giềng Hy Lạp-Iran của ông đã được duy trì trong Đế chế Seleukos.

However, contacts were kept with his Greco-Iranian neighbours in the Seleucid Empire.

WikiMatrix