Phòng Tổ chức cán bộ tiếng Anh là gì?

Mỗi đơn vị chức năng, tổ chức lại có những phòng, ban khác nhau nhằm mục đích quản trị và khuynh hướng tăng trưởng của riêng phòng ban đó cũng như của cả tổ chức. Một trong số này là phòng tổ chức cán bộ. Tuy đây là một thuật ngữ không quá mới lạ nhưng nhiều người vẫn chưa hiểu thực chất cũng như công dụng, trách nhiệm của phòng này .

Bài viết dưới đây của chúng tôi với chủ đề Phòng tổ chức cán bộ tiếng Anh là gì? sẽ giải đáp phần nào cho Quý khách hàng những vấn đề liên quan. Vì vậy đừng bỏ lỡ bài viết dưới đây.

Chức năng, nhiệm vụ của phòng tổ chức cán bộ

Trước khi đi sâu tìm hiểu phòng tổ chức cán bộ tiếng Anh là gì? cùng tìm hiểu định nghĩa phòng tổ chức cán bộ. Nhiều cơ quan đoàn thể có kết cầu bao gồm phòng tổ chức cán bộ tuy nhiên bộ phận này thường được nhắc tới nhiều trong ngành giáo dục.

Phòng Tổ chức Cán bộ có nhiệm vụ tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác tổ chức, công tác cán bộ, chế độ chính sách, quy hoạch cán bộ tham gia xây dựng Đảng, các tổ chức, đoàn thể quần chúng trong ngành Giáo dục và Đào tạo.

Phòng Tổ chức Cán bộ có những trách nhiệm chính như :
– Xây dựng quy hoạch, kế hoạch dài hạn và hằng năm về kế hoạch tăng trưởng số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên cấp dưới ( công chức, viên chức ) ;
– Xây dựng tiềm năng, phương hướng trách nhiệm về kiện toàn tổ chức cỗ máy về quản trị đội ngũ công chức, viên chức theo đường lối chủ trương của Đảng, Nhà nước ;
– Tham mưu kiến thiết xây dựng những qui định, những quyết định hành động đơn cử về tổ chức cỗ máy của những đơn vị chức năng cơ sở gồm có việc xây dựng, sáp nhập, giải thể, xác lập vị trí tính năng trách nhiệm quyền hạn, phân công phân cấp, cơ cấu tổ chức tổ chức, biên chế, quan hệ công tác làm việc và lề lối thao tác ;
– Hướng dẫn chỉ huy và kiểm tra việc triển khai vận dụng chức vụ tiêu chuẩn, nhiệm vụ của công chức, viên chức, triển khai định mức số người thao tác và những chỉ tiêu biên chế công chức, viên chức của những đơn vị chức năng thường trực .
– Hướng dẫn, kiểm tra việc thực thi những công tác làm việc : quản trị nguồn quy hoạch, chỉ định, điều động, không bổ nhiệm công chức, viên chức quản trị ; sắp xếp sử dụng công chức, viên chức ; tuyển dụng công chức viên chức ; công tác làm việc đào tạo và giảng dạy tu dưỡng ; nhìn nhận chuẩn chức vụ nghề nghiêp ; nhìn nhận xếp loại công chức viên chức ; triển khai những chính sách chủ trương ; bảo vệ chính trị nội bộ theo phân cấp quản trị ;

Phòng tổ chức cán bộ tiếng Anh là gì?

Phòng tổ chức cán bộ trong Tiếng Anh là Personnel department là đơn vị chức năng có công dụng tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng trong quản trị, quản lý những hoạt động giải trí tương quan tới công tác làm việc tổ chức cỗ máy, công tác làm việc cán bộ thuộc Trường .

Ngoài ra, để hiểu rõ hơn về cụm từ Phòng tổ chức cán bộ tiếng anh là gì? có thể tham khảo một số cách giải thích sau:

– The department in an organization dealing with matters involving employees, as hiring, training, labor relations, and benefits .
– The department responsible for hiring and training and placing employees and for setting policies for personnel management
– An organization’s personnel department handles a variety of critical functions that help meet the needs of business owners, managers and staff. Personnel departments hire and train employees, implement company policies and procedures, handle specific performance issues, determine employee salaries, ensure that fair labor laws are followed, terminate employees and much more .
– Personnel departments also handle employee-relations issues. When there are misunderstandings or disputes between management and employees, staff members in the personnel department are often required to mediate the situation. They accept written complaints filed against employees, review them and determine the appropriate action to take .

Một số ví dụ liên quan tới phòng tổ chức cán bộ trong tiếng Anh

– Manpower Planning : – This is the first function of the personnel department. It has to do with the process by which a firm ensures that the required staff in terms of qualification and number is available at the right time. It involves determining personnel needs in relations to the objectives of the organization .
Dịch tiếng Việt là : Hoạch định nhân lực – Đây là tính năng tiên phong của phòng tổ chức cán bộ. Nó tương quan đến quy trình mà một công ty bảo vệ rằng đội ngũ nhân viên cấp dưới thiết yếu về trình độ và số lượng luôn chuẩn bị sẵn sàng vào thời gian thích hợp. Nó tương quan đến việc xác lập nhu yếu nhân sự trong mối quan hệ với những tiềm năng của tổ chức .

– The personnel department is responsible for the training, education and the development of employees. It is the training needs have been determined, it is the responsibility of the department to design an appropriate programme by determining the method to be used, the course content, the duration and the institution or person to conduct the training. Training enables employees to adjust to new trends, improve their performance on the job and prepare them for promotion.

Dịch tiếng Việt là : Phòng tổ chức nhân sự chịu nghĩa vụ và trách nhiệm giảng dạy, giáo dục và tăng trưởng nhân viên cấp dưới. Khi nhu yếu đào tạo và giảng dạy đã được xác lập, bộ phận có nghĩa vụ và trách nhiệm phong cách thiết kế một chương trình thích hợp bằng cách xác lập giải pháp sử dụng, nội dung khóa học, thời lượng và cơ sở hoặc người triển khai giảng dạy. Đào tạo cho phép nhân viên cấp dưới kiểm soát và điều chỉnh theo xu thế mới, cải tổ hiệu suất của họ trong việc làm và chuẩn bị sẵn sàng cho họ để thăng quan tiến chức .

Trên đây, chúng tôi đã gửi tới cho Quý khách hàng những thông tin cần thiết liên quan đến câu hỏi phòng tổ chức cán bộ tiếng Anh là gì? Nếu có bất cứ thắc nào cần được giải đáp, Quý khách hàng đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.

Trân trọng cảm ơn. / .