tâm sự trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Thậm chí các con gái cũng tâm sự với tôi.

Even the girls confide in me.

jw2019

Tâm sự những gì anh ấy đang phải trải qua.

Talk to him about what he’s going through.

OpenSubtitles2018. v3

Những ngày đầu, Twitter như một nơi giải bày tâm sự thầm kín.

In the early days of Twitter, it was like a place of radical de-shaming.

ted2019

Tôi đến để tâm sự với cô ấy.

I’m just here to talk to her.

OpenSubtitles2018. v3

(Châm-ngôn 12:18) Để con cái thoải mái tâm sự, cha mẹ phải tập lắng nghe.

(Proverbs 12:18) To encourage children to open up, wise parents endeavor to be good listeners.

jw2019

Con có tâm sự gì ko?

So, what do you say ?

OpenSubtitles2018. v3

Nếu anh muốn tâm sự, anh biết, tôi sẽ chăm chú lắng nghe.

If you want to talk about it, you know, I will listen to you through .

QED

Ngài luôn luôn có mặt, muốn nghe những lời tâm sự thầm kín nhất của họ.

He is always there, desiring to receive their inmost concerns.

jw2019

Cậu biết đấy, tâm sự với Mẹ.

Oh, you know, catching up with Mom.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi tâm sự điều này nhé?

Can I share something with you?

OpenSubtitles2018. v3

Paxton tâm sự rằng đây là một vai diễn “rất khác biệt”.

Donovan said that was playing a “great role”.

WikiMatrix

Chandler, chúng ta có tâm sự đủ nhiều không nhỉ?

Chandler, do you think we talk about our relationship enough?

OpenSubtitles2018. v3

Chị đã giải bày tâm sự ưu phiền cho Đức Giê-hô-va trong lời cầu nguyện.

She mentioned her downheartedness in prayer to Jehovah .

jw2019

Khi chúng tôi gặp nhau, bạn tôi tâm sự rằng anh đang gặp khó khăn.

When we met, my friend confided that he had been struggling.

LDS

Anh Walt này… cần thì cứ tâm sự với em nhé.

You know, Walt, if you … you can always bend my ear, right ?

OpenSubtitles2018. v3

Đôi khi người ta chỉ cần tâm sự, bày tỏ cho nhau nghe là đủ .

Sometimes that ‘s all the talking someone needs to do .

EVBNews

Jim, cậu và Mario tâm sự rồi hả?

Jim, you and Mario have a heart-to-heart?

OpenSubtitles2018. v3

Tớ cảm thấy gần đây chúng ta không tâm sự nhiều.

You know, I feel like we don’t talk anymore.

OpenSubtitles2018. v3

Muốn em xúc động tâm sự về quá khứ của em khó khăn thế nào à?

You want a teary confession about how hard my childhood was?

OpenSubtitles2018. v3

Anh là người cuối cùng cô ấy nên tâm sự về điều đó.

You’re the last person she should be talking to.

OpenSubtitles2018. v3

Jasmine tâm sự: “Em không còn thiết sống nữa, có chết cũng không sao”.

“I didn’t particularly care about living, and I didn’t care if I died,” says Jasmine.

jw2019

Em biết em có thể tâm sự với anh về chuyện đó mà.

You know you can talk to me about it .

OpenSubtitles2018. v3

Cần tâm sự chứ.

Professional help.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi có nỗi khổ trong lòng và đang tâm sự với Đức Giê-hô-va’.

I have a serious problem, and I am talking with Jehovah about it.’

jw2019